Öppna armar på Erikshjälpen

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:

Jag vill med denna insändare ge ett stort eloge till alla på Erikshjälpen i Säffle under ledning av Butikschef Anne-Marie Andersson och Ronny Dahlin.

Skribenten riktar en stor eloge för alla som jobbar på Erikshjälpen i Säffle.
Foto: Therese Håkansson

De har på ett mycket beundransvärt sätt tagit hand om en nyanländ kvinna som varit hos dem på praktik under två månader. Kvinnan vill gärna integrera sig i Svenska samhället, skaffa sig arbete och leva som en skötsam medborgare. Ett stort hinder för henne dock är att hon inte hunnit lära sig svenska ännu.

Denna brist var inget hinder för personalen på Erikshjälpen som tog emot henne med öppna armar och mycket stor värme. De har under dessa två månader utvecklat ett sätt att kommunicera med henne så hon förstår direkt vilka arbetsmoment de vill att hon ska göra.

Hon å sin sida har gjort mycket möda att vara observant och försökt att lära sig och få färdigheter i de olika arbetsmomenten. Idag, efter de två praktikmånaderna, känner sig kvinnan mycket starkare till mods, inte minst vad beträffar självsäkerheten. Hon har också fått ett bättre sinne för "ordning och reda". Hon tror sig förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Personalen på Erikshjälpen har härmed bevisat att med öppenhet, medmänsklighet och vilja så går det att hjälpa de nyanlända att snabbare kunna integreras in i Svenska samhället. Jag hoppas att många andra som har viljan men är tveksamma eller är rädda fattar modet och emulerar denna fina insatsen.

Alem Fisshatzion

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.