Pinsam tystnad i fullmäktige

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Claes Österman, chefredaktör på Säffle-Tidningen.
Har rasismen och främlingsfientligheten blivit så normaliserad att man till och med kan vara öppen med den i kommunfullmäktige utan att någon säger emot? I måndags gick det i alla fall för sig. Det var skrämmande och pinsamt.

Inför valet skrev jag i en ledare om hur främlingsfientligheten, rasismen och nynazismen håller på att normaliseras. Det finns inget farligare än att vara tyst inför det som sker, att inte opponera sig eller att inte argumentera för då finns ingen som lyssnar eller protesterar när det till slut har gått för långt.

I måndags satt hela kommunfullmäktige knäpptyst när Sverigedemokraten Jimmy Jonasson tog till orda och uppmanade fullmäktige att dra i det som han kallar invandringsbromsen.

”Vi måste prioritera vår egen befolkning i första hand” sa Jonasson och fortsatte med att ”Det är dags för Säffles politiker att på riktigt sätta svenskarna i första hand”.

Detta är kärnan i Sverigedemokraternas politik. Det har man alltid varit öppna med och det tycker partiets väljare om. Men denna öppna fientlighet har alltid bemötts av de som försvarar rättvisa, tolerans och medmänsklighet. Men den här gången teg hela församlingen. Inte en enda av politikerna bemötte Jonassons hätska utspel. Inte ens Dag Rogne, Ann Mlakar eller Erik Evestam – några av de rättskaffens politiker som aldrig skräder orden när det är allvar - gick upp i talarstolen och slog näven i bordet som de brukar.

Har det blivit normaliserat att vara så öppen med hur man särskiljer människor att man inte ens blir bemött i vårt viktigaste politiska forum? Det skrämmer mig och gör mig bedrövad att sådana uttalanden får passera fullmäktigesalen utan reaktion.

Jonassons uttalande väcker många frågor. Vad är det exempelvis som utgör Säffles befolkning? I mina ögon utgörs befolkningen av alla som bor här, oavsett var man kommer ifrån, vilken hudfärg, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt man har. Bor man i Säffle tillhör man Säffles befolkning och i Säffle tar vi hand om varandra och hjälper de som behöver stöd.

Och den ständigt återkommande frågan: Vilka är svenskarna som ska sättas i första hand? Måste man vara född här? Får man ha utlandsfödda föräldrar? Måste man vara blond? Sverigedemokraterna skiljer så mycket på riktiga svenskar och icke riktiga svenskar att man någon gång måste tala klarspråk och tala om för oss vilka de godkänner som svenskar och vilka som inte skulle klara partiets kontroll.

Sakfrågan som fick Jonasson att kräva åtdragen invandringsbroms handlade om att ge husrum åt 14 unga människor som inte har någonstans att bo medan de väntar på beslut i sina asylärenden. Det tycker inte han och hans parti att Säffle har råd med.

Claes Österman

Chefredaktör Säffle-Tidningen

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.