• måndag
  28 sep
  17°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  29 sep
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Togs beslutet om privatisering av personlig assistans för snabbt?

Insändare
PUBLICERAD:
"Vi får många signaler om att brukare är oroliga, och att personalens villkor för de som idag är anställda via kommunen och som går över till privat utförare kommer att försämras rejält", skriver Sjukvårdspartiet Säfflegruppen som vill lyfta frågan om beslutet att privatisera den personliga assistansen på nytt i nämnden.
Foto: NTB

Vid socialnämnden den 17 april i år beslutades om en rad åtgärder som skulle hjälpa oss i nämnden att komma närmare ramen för 2020. En rad kostnadsreduceringar inom olika verksamhetsområden behandlades. Trycket och ansvaret för nämnden att klara av verksamheten inom angiven ekonomisk ram var – och är fortsatt stort. Tiden att bearbeta förslagen var kort.

Ett av de förslag som vi då hanterade var att privatisera all personlig assistans. Detta motiverades med att få brukare idag väljer att ha kommunen som utförare, och att det därmed inte är kostnadseffektivt att ha detta kvar i kommunal regi.

Sjukvårdspartiet i Säffle har inställningen att kvalitet och resurseffektivitet går före val av utförare. Därför kan man pröva olika alternativ för att optimera resursanvändning. Samtidigt är vår politik att invånarnas behov ska vara ledande i all utveckling inom vård och omsorg utifrån medmänskliga värden och inställningen att kvalitet är kostnadseffektivt.

Vi får många signaler om att brukare är oroliga, och att personalens villkor, för de som idag är anställda via kommunen och som går över till privat utförare, kommer att försämras rejält. Oron gäller inte minst personalens lönevillkor. Hammarö kommun, som tog ett liknande beslut under året är nu på väg att riva upp sitt beslut – efter signaler på att den planerade besparingen är osäker. De har bett om en ytterligare utredning – som visade att besparingen inte skulle bli så stor som man först trott.

Vi frågar oss – togs beslutet i Säffle för snabbt och utan tillräcklig analys? Var det ett genomtänkt beslut med tillräckliga underlag eller var det förhastat och behöver lyftas till ny analys? Vi i Sjukvårdspartiet ämnar driva/ta upp detta i nämnden. Sjukvårdspartiet är öppet för fler alternativ än offentlig regi - men värnar om brukarnas möjlighet att ha tillgång till kompetens och behålla personal - nu och i framtiden. En upphandlad tjänst bör därmed ställa krav även på personalens arbetsvillkor.

Sjukvårdspartiet Säfflegruppen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.