• idag
  11 aug
  20°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  12 aug
  22°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  13 aug
  22°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  14 aug
  21°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  15 aug
  21°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Säffles natur är hotad - ansökan om rekordhöga vindkraftverk

Insändare
PUBLICERAD:
Stena Renewable har till Länsstyrelsen i Örebro lämnat in en ansökan om att inom projektet Vindpark Stömne få bygga 15 stycken rekordhöga vindkraftverk i Arvika kommun, varav tre av vindkraftverken har placerats alldeles vid gränsen till Säffle kommun.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
I Säffle kommuns gällande vindkraftplan har de fina naturområdena i nordvästra delarna av kommunen fredats genom att inga tänkbara områden för vindkraft har pekats ut där.

I vindkraftplanen står att områden med stora naturvärden helt och hållet bör undantas från nya kraftverk samt att områden i anslutning till Glaskogens naturreservat bör fredas från exploatering. Kloka formuleringar, således.

Men vad håller på att hända nu? Jo, exploatören Stena Renewable har till Länsstyrelsen i Örebro lämnat in en ansökan om att inom projektet Vindpark Stömne få bygga 15 stycken rekordhöga vindkraftverk i Arvika kommun, varav tre av vindkraftverken har placerats alldeles vid gränsen till Säffle kommun. Totalt åtta vindkraftverk föreslås byggas inom drygt en kilometers avstånd från kommungränsen.

Det handlar om oerhört höga vindkraftverk med en totalhöjd av 240 meter. Så höga vindkraftverk har i stort sett inte byggts tidigare och skulle medföra både ett enormt ingrepp i naturen och förändra landskapsbilden vida omkring. Ett genomförande av detta gigantiska vindkraftsprojekt skulle vara förödande för naturturismen i bland annat Glaskogens naturreservat och delar av Säffle. Något som mer skulle komma att likna ett industrilandskap än natur, skulle inte locka några turister eller andra besökare. Vindkraftsområdet är inte heller långt från de fina naturreservaten Bjursjöhöjden (Natura 2000-område) och Lilla Örtjärnskogen, där såväl djurlivet som naturupplevelsen skulle komma att påverkas oerhört negativt. I Stena Renewable AB:s egen samrådshandling skriver man själva att ”intrycket av orört landskap minskar och känslan av industrilandskap förstärks”, att ”naturmiljön kan fragmenteras” samt att ”barriärer kan uppstå”.

Även vindkraften har en plats i det framtida Sverige, men då i rätt skala och på rätt plats – inte i unika naturmiljöer. Ett genomförande av det nu förslagna vindkraftsprojektet skulle ge en mycket negativ påverkan på besöksnäringen i Glaskogen och i Säffle i stort samt även på huspriser och på viljan för nya invånare att bosätta sig i bygden. Det är viktigt att så många som möjlig i Säffle nu tar del av planerna på denna storskaliga vindkraftsetablering på gränsen till Säffle.

Såväl Stiftelsen Glaskogens Naturreservat som Säffle kommuns miljö- och byggförvaltning har tidigt under 2019 i skrivelser till Stena Renewable framfört stor oro för Glaskogens framtid om vindkraftverken skulle bli verklighet och de är båda starkt negativa till projektet. Men nu när Stena Renewables ansökan ändå är insänd till Länsstyrelsen i Örebro och det nu börjar bli skarpt läge, så är det även viktigt att Säffle kommun återigen agerar på agerar med stor kraft, inte minst när kommunen inom kort kommer att få ansökan på remiss från länsstyrelsen.

Miljövän

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.