Sverige behöver en ny cancerstrategi

Debatt
PUBLICERAD:
"Sex av tio kvinnor med bröstcancer inte får operation inom utlovad maximal väntetid", skriver Camilla Waltersson Grönvall (M).
Foto: Christine Olsson/TT
Idag den 4 februari är det Världscancerdagen. Över hela dagen uppmärksammas den avskyvärda sjukdomen cancer. Möjligheterna att bota cancer är bättre i Sverige än i många andra länder och Sverige ligger långt fram medicinskt sett. Den svaga länken i svensk cancervård är de långa köerna till behandling.

Omkring var tredje person i Sverige beräknas få en cancerdiagnos under sin livstid. Inom en tidshorisont på 25 år så är prognosen att ännu fler än idag kommer att drabbas av en cancerdiagnos. Det är oroande. Samtidigt finns ett stort inslag av hopp inför framtiden med nya och effektiva läkemedel, såsom immunterapier och cell- och genterapier.

Det är ändå viktigt att peka på att allt fler överlever en cancerdiagnos. Exempelvis så överlever numera 85 procent av alla barn som drabbats av cancer, vilket är en förbättring med fem procentenheter på fem år. Redan idag är kvaliteten på cancerbehandlingarna i Sverige hög.

Med detta sagt så finns förbättringar att göra. Cancervårdens svaga punkt är de långa köerna. På vårt uppdrag har riksdagens utredningstjänst tagit fram de senast tillgängliga uppgifterna gällande väntetider för några av de vanligaste cancerdiagnoserna. I siffrorna, på nationell nivå, kan vi se att sex av tio kvinnor med bröstcancer inte får operation inom utlovad maximal väntetid. Fem av sex män med prostatacancer får inte strålbehandling inom maximal utlovad väntetid. Fem av sex personer med lungcancer får inte sin första behandlingsstart inom utlovad maximal väntetid. Det är oacceptabla siffror.

Den som har fått en diagnos ska få en behandling, inte sitta i ett väntrum. För att korta köerna så fördubblar Moderaterna den nationella satsningen på cancervården, jämfört med regeringen, från 500 miljoner till en miljard kronor.

För att ytterligare förbättra svensk cancervård behövs en ny uppdaterad cancerstrategi. Cancerstrategin togs fram av alliansregeringen och har varit viktig för cancervården i Sverige. Men nu behöver den uppdateras.

I den nya cancerstrategin vill Moderaterna att bland annat följande tre punkter förs in. En vårdgaranti för att cancerpatienter får vård i tid. Vi vill också att det införs en vårdgaranti för eftervård, med återbesök och rehabilitering. En fördubblad satsning på barncancervården.

Som land är Sverige bra på att bota cancer, men kan bli ännu bättre. Därför behövs en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Ingen ska behöva känna oro för att inte få sin behandling i tid. Därför måste köerna kortas. För patientens och de anhörigas skull.

Camilla Waltersson Grönvall

Socialpolitisk talesperson (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.