Skugga över simhallen

Ledare
PUBLICERAD:
Claes Österman, chefredaktör.

Säffles nya simhall är attraktiv och en satsning som ur flera aspekter är värd att hylla. Jag är mycket förtjust i den och är en av många som skaffat det blå armbandet. Men det har lagt sig en skugga över simhallen och det är inte roligt för dem som hamnat i skuggan - eller rättare sagt, i källaren.

Det handlar om bowlinghallen och Sören Larsson som gjort sig känd inte bara för att vara en driftig entreprenör utan också något av en ambassadör för Säffle och den lokala idrottsrörelsen i allmänhet och ungdomsidrott i synnerhet. Alla som träffat honom i något sammanhang vet hur väl han pratar om sitt Säffle.

Under de två senaste åren har hans verksamhet hamnat riktigt i kläm i samband med byggnationen av simhallen. Ni kunde själva läsa i lördagens artikel hur maskineriet i hallen har skadats av byggdamm och att han själv fått betala reparationerna. Någon lön har han inte tagit ut på två år. Men Sören har inte vid något enda tillfälle beklagat sig. Han har propagerat för satsningen, blickat framåt och sett möjligheterna för sin verksamhet.

Men ur Sörens synvinkel blev ingenting som han hade hoppats. Jo, en simhall som han och barnbarnen trivs i. Men ur företagets synvinkel: Ingenting!

Man kan tycka vad man vill om den dåliga informationen i och utanför simhallen. Man kan ha åsikter om den bastanta ståldörren utanför den bedagade trappan ned till bowlinghallen och man kan fnysa åt det faktum att det varken informeras eller görs reklam för att det i byggnaden finns en renodlad restaurang med fullständiga rättigheter.

Men det värsta i Sörens berättelse är ändå att han känner sig orättvist och respektlöst behandlad. Han har vänt sig till ett antal ansvariga personer i beslutsfattande ställning och försökt framföra sina önskemål och få svar på sina frågor. Men han stångade pannan blodig mot väggen och vände sig till slut till Säffle-Tidningens redaktion för att få sin röst hörd. Vi lyssnade förstås. Och skrev om det även om ingen ansvarig ville svara på våra frågor heller.

För övrigt begriper jag inte varför Tegnérkomplexet profileras som en simhall när där också finns en sporthall, gym och skyttehall. Otillgängligt, undangömt, bitvis både ofräscht och omodernt - men det finns där. Och där finns livaktiga föreningar som kämpar med små medel för att överleva och erbjuda Säffleborna olika möjligheter till friskvård och nöje.

Jag begriper inte heller varför det enorma projektet har genomförts utan att man har bett om synpunkter från alla berörda - entreprenörer som föreningar.

Sören Larsson är orättvist behandlad och att inte besvara hans frågor eller bemöta hans synpunkter är respektlöst. Man kan nästan påstå att den restaurangverksamhet som han bedriver i källaren, är utsatt för illojal konkurrens av kommunen, som ju har eget kafé i våningen ovanför.

Det finns bara en sak att göra - gör om, gör rätt. Men gör det snabbt! Och passa samtidigt på att fråga övriga hyresgäster om de har några frågor eller klagomål. Annars kommer skuggan över simhallen inte att skingras.

Claes Österman

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Säffle-Tidningen

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.