Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en gammal trädgård värd?

Publicerad:
Är detta bästa platsen för ett garage, undrar skribenterna i sin insändare.
Är detta bästa platsen för ett garage, undrar skribenterna i sin insändare.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Säffle kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019 att anta det kulturmiljöprogram som beställts och utarbetats av Värmlands Museum som ett officiellt styrdokument – en resurs för Säffles framtid.

Mitt i en kulturmiljö i Säffle stadskärna som i programmet är utpekad som ”särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – klass 1” och där ”tomten har viktiga karaktärsdrag; variationsrik trädgårdsanläggning inklusive grusgångar, grind med grindstolpar, stora uppväxta ädellövträd”, byggs nu ett oproportionerligt stort garage med höjd 4,30 x bredd 4,48 x längd 7,29.

Vi har överklagat Miljö-och byggförvaltningens bygglov med hänvisning till programmet i flera instanser men har nått vägs ände. Vi har försökt försvara en av mycket få, kanske den enda (?) närmast orörda öppna villaträdgården från början av förra sekelskiftet i Säffle stadskärna.

Den normala gränsen på 4,5 m för byggnation mot intilliggande tomtgräns frångås dessutom av oklara skäl. Här kommer en meter att gälla.

Byggherren är boende i Stockholm och mycket sällan i Säffle.

Vi har förlorat men anser att även Säffle förlorar!

Vi hoppas inför framtiden att nästa ärende som kommer i konflikt med kulturmiljöprogrammet ska presenteras för nämnderna så att en diskussion kan föras om giltigheten i styrdokumentet innan beslut fattas i förvaltningarna.

Att värna och vårda stadens olika årsringar, dess byggnader, gårdsmiljöer och gröna stråk gör att stadens historia kan berättas, göras synlig och ger förhoppningsvis en förståelse för människans sätt att vara och verka i olika tider. Genom att vara rädd om kulturmiljön skapas goda förutsättningar för attraktivitet, utveckling och resurshushållning. En trädgård är idag dessutom viktig för det ”lilla livet” som inte syns och hörs så mycket men som nu har visat sig vara livsviktigt även för oss.

”Grunden för byggande söks inte i behovet eller nöden, utan i värdet hos den gemensamma kulturen. Arkitekturen utgår från civilisationen, inte från individen ...” skriver romaren och arkitekten Vitruvius för mycket längesedan. Figuren med en person i cirkel och kvadrat, som ofta tillskrivs Leonardo Da Vinci, skapades av Vitruvius för att ge vägledning och skapa harmoni mellan miljö, människa och byggnader.

Att ha historiska referenser kan faktiskt vara en hjälp till gestaltning av framtiden och en hjälp att inte upprepa misstag.

Käthy Nilsson

Anders Kadhammar

Artikeltaggar

Anders KadhammarÅsikterInsändareKäthy NilssonSäffleVärmlands museum