Hoppa till huvudinnehållet

Historien om möbeltillverkaren Jakobssons Industrier

Publicerad:
Sängfabrikens första lokal i Säffle låg i en vindsvåning nära kvarnen. Senare kunde man flytta ned en våning när orgelfabriken hade flyttat. Även den lokalen blev dock ganska snart för liten.
Sängfabrikens första lokal i Säffle låg i en vindsvåning nära kvarnen. Senare kunde man flytta ned en våning när orgelfabriken hade flyttat. Även den lokalen blev dock ganska snart för liten.

Säffle hade under en stor del av 1900-talet en omfattande och länge framgångsrik möbelindustri. De helt dominerande var Seffle Möbelfabrik och Jakobssons Industrier, som dessutom under nästan ett halvt sekel var grannar vid Fabriksgatan.

DEL 1

Att Jakobssons Industrier under en stor del av 1900-talet var en av Säffle mest betydelsefulla industrier är ingen överdrift. Att det blev så kanske hade sin ursprungliga orsak i ett olyckligt borgensåtagande. Anders Jakobsson ägde strax utanför Molkom en större gård med kvarn och tegelbruk. Han skrev på ett borgensåtagande för en annan storbonde från samma trakt. När denne gjorde konkurs drabbade det även Anders Jakobsson, som förlorade sin egendom. Det var i det läget som han med sin familj flyttade till Säffle där han tidigare hade varit delägare i Säffle Valskvarn. Det var 1906 som flyttlasset gick till Säffle.

På detta flygfoto, sannolikt taget 1933, ser man i förgrunden Jakobssons brädgård och hyvleri, därefter Jakobssons vinkelbyggnad och strax ovanför Seffle Möbelfabrik.
På detta flygfoto, sannolikt taget 1933, ser man i förgrunden Jakobssons brädgård och hyvleri, därefter Jakobssons vinkelbyggnad och strax ovanför Seffle Möbelfabrik.

Familjen, som förutom Anders Jakobsson och hans hustru också omfattade barnen Petrus, David, Anders, Johannes, Bror och Sixten, bosatte sig i det då relativt nybyggda huset som senare skulle komma att inrymma Wermlandsbanken. Strax intill låg valskvarnen, som han var med om att rusta upp innan han 1907 startade ett eget företag, Säffle Sängfabrik, för tillverkning av sängar. Lokalen som användes var en gammal fabriksvind, som tillhörde Säffle Valskvarn. Det var så kallade resårbottensängar som tillverkades. Från början gick det trögt med beställningar, men det förändrades successivt och omsättningen ökade. Detta innebar i sin tur att fabrikslokalen snart blev för liten. Man började se sig om efter en större.

Problemet löstes när Berggren & Bengzons orgelfabrik, som också hade sina lokaler i anslutning till valskvarnen, flyttade till ett nybygge vid Bergsgatan. Lokalen som orgelfabriken lämnade blev ny lokal för Jakobssons sängtillverkning.

Behövde större lokaler

Med större lokaler kunde tillverkningen ökas. Det var inte några problem att hitta köpare. Efter bara ett par år hade man vuxit ur även denna större lokal och började planera för ett nybygge. Denna gång hittade man lösningen i hörnet av Stationsgatan och Billerudsgatan.

Så här såg Jakobssons resårbottensäng ut. Den fanns i lite olika storlekar. Gavlarna kunde fällas för att ta mindre plats.
Så här såg Jakobssons resårbottensäng ut. Den fanns i lite olika storlekar. Gavlarna kunde fällas för att ta mindre plats.

Fastigheten omfattade bostadshus med uthus och tomten var så stor att en fabriksbyggnad kunde byggas på denna.

Säffle-Tidningen skrev om affären i november 1911 under rubriken fastighetsköp.

- Herr Jonas Olsson, Svea, Arbrå, har försålt sin fastighet här i Seffle, Järnvägshotellet, till M. S. Jakobsson, Seffle. Priset var 11 600 kronor. Tillträde 1 januari 1912. Meningen är att å tomten uppföra sängfabrik.

M. S. Jakobsson står här för Maria Sofia, hustru till Anders Jakobsson.

En fabriksbyggnad med två våningar och vindsvåning uppfördes och på hösten 1912 kunde man flytta in i den nya fabriksbyggnaden.

Drev Säffle Rundradio

Anders Jakobssons söner var tidigt engagerade i företaget innan de lämnade Säffle för studier. Tre antogs som elever vid Chalmers i Göteborg. Petrus blev elingenjör, Bror blev kemiingenjör och David blev byggnadsingenjör. Efter avslutade studier återvände de till Säffle och deras kunskaper kom till nytta i familjeföretaget.

Det var till denna fastighet i hörnet av Billerudsgatan och Stationsgatan som sängtillverkningen flyttades 1912. Hörnhuset, som med tiden också kom att inrymma sändaren för Säffle Rundradio, fanns när fastigheten köptes, men på tomten fanns plats även för det andra bygget som blev fabrikslokal.
Det var till denna fastighet i hörnet av Billerudsgatan och Stationsgatan som sängtillverkningen flyttades 1912. Hörnhuset, som med tiden också kom att inrymma sändaren för Säffle Rundradio, fanns när fastigheten köptes, men på tomten fanns plats även för det andra bygget som blev fabrikslokal.

Hörnfastigheten vid Billerudsgatan och Stationsgatan kom under lång tid att bli starkt kopplad till familjen Jakobsson, dels eftersom Anders Jakobsson och hans hustru samt flera av sönerna bodde där under lång tid, dels för att Säffle Rundradio där hade sin lokal på tredje våningen mellan 1915 och 1959. Det var bröderna Petrus och Bror Jakobsson som byggde radiostationen, som när den till sist togs ur drift var den sista privata i sitt slag i Sverige. Anläggningen hamnade på Tekniska museet, men har senare flyttats till hembygdsgården i Säffle.

De nya större lokalerna betydde att man kunde öka tillverkningen av sängar. Man räknade med att ha löst lokalbehovet för lång tid, men så blev det inte. Successivt tog man fram nya modeller av sängar och soffor. Omsättningen ökade. Snart stod man på nytt inför behov av större lokaler.

Ny fabrik byggdes

Petrus och David Jakobsson, båda ingenjörer med lite olika inriktning, fick uppdraget att projektera och rita en ny fabrik.

Våren 1916 inleddes byggandet vid Fabriksgatan på det så kallades Säfflegärdet. I augusti samma år kunde man flytta in i delar av den nya fabriken och innan året var slut hade man kunnat ta den i drift i sin helhet.

I samband med att den nya fabriken stod färdig kunde också tillverkningen ytterligare utökas. Bland annat började man tillverkning av enklare sängkammarmöbler, som med tiden skulle utvecklas ytterligare. Även en del andra möbler kom att komplettera den tidigare sängtillverkningen.

När tillverkningen blev mer omfattande ökade också behovet av framförallt sågade trävaror. Man valde att bygga ett mindre ramsågverk och även en virkestork. Båda dessa förstördes visserligen 1939 i en brand, men i gengäld fick man vid återuppbyggnaden dels en modernare torkanläggning, dels ett tvåramigt sågverk för att möjliggöra export.

Namnbyte efter konkurs

Nästa steg blev att köpa en angränsande fastighet. Där fanns en fabriksbyggnad, som snart fick inrymma ett hyvleri.

Det ena gav det andra. När sågverket utökades innebar det också behov av större virkeslager. Ett bekymmer var att man drabbades av ökade lagringskostnader och även lagringsskador, som till exempel blånader. För att komma till rätta med detta byggdes en modern torkanläggning. Lagringstiden förkortades och därmed minskade också kostnaderna och skadorna.

Företaget hette från 1915 Fabriks AB Bröderna Jakobsson. Det året blev Johannes E Jakobsson chef och efterträdde sin far.

Arbetsstyrkan hos Jakobssons Industrier någon gång på 1930-talet. Främre raden från vänster Karl-Einar Sandstedt, Åke Carlén, Karl Erik Eriksson, Allan Andersson, Harry Roos, Börje Jacobsson, Åke Andersson, Verner Hernhag, Gunnar Eriksson, Helge Andersson, Erik Karlström, Sten-Åke Andersson, Elis Bondfeldt, Bertil Nilsson.Andra raden: Karl Holm, Hugo Bergqvist, Erik Eriksson, Bror Andersson, Erik Karlsson, Axel Carlén, Ivan Andersson, Ollie Kring gift Jakobsson, Johannes Jakobsson, Anders Jakobsson, Sixten Jakobsson, Bror Bengtsson, Malte Winborg, Karl Nilsson, Gustaf Byfeldt, Per Winborg.Tredje raden: Harald Jansson, Adolf Johansson, Axel Schützer, John Svensson, John Andersson, Gunnar Andersson, Amandus Andersson, Sigvard Karlsson, Verner Svensson, Rudolf Olsson, Olle Adolfsson, Gunnar Andersson, Gustav Thorén, Axel Larsson, Olof Karlsson, Ivan Eriksson, Gideon Samuelsson.Fjärde raden: Pontus Nilsson, Gottfrid Johansson, Evald Svensson, Holger Nordström, Anders Andersson, Gösta Nordgren, Karl Mattsson, Johan Risberg, John Granath, Elof Eriksson, Ragnar Sillén, Alfred Bjelkhed, Emil Svensson, Johan Gunnar Johansson, Bertil Rolfsman, Nils Ljungqvist, Värner Johansson.Femte raden: Ture Eriksson, Gustaf Linder, Gustav Eriksson, Anders Andersson, Anders Karlsson, Karl Wallin, Kjell Andersson, Oskar Johansson, Carl Oskar Waldengård, Sven Jansson, Gustav Schyman, Gustaf Fhager, Arvid Adolfsson, Axel Bäckman, Oskar Lagerberg, Karl Andersson.Sjätte raden: Hilding Emanuel Warg, Karl Karman, Karl Axel Bäckman, Erik Nordin, Aron Karlsson, Erik Westerberg, Henning Persson, Axel Karlsson, Edvard Johansson, Rudolf Andersson, Henry Fridlund, Torsten Andersson, Sigge Edvinsson, Lennart Myrberg, John Nilsson, Erik Thorén, Gustav Jansson, Gösta Karlén, Anders Byfeldt, Gustav Magnusson.
Arbetsstyrkan hos Jakobssons Industrier någon gång på 1930-talet. Främre raden från vänster Karl-Einar Sandstedt, Åke Carlén, Karl Erik Eriksson, Allan Andersson, Harry Roos, Börje Jacobsson, Åke Andersson, Verner Hernhag, Gunnar Eriksson, Helge Andersson, Erik Karlström, Sten-Åke Andersson, Elis Bondfeldt, Bertil Nilsson.Andra raden: Karl Holm, Hugo Bergqvist, Erik Eriksson, Bror Andersson, Erik Karlsson, Axel Carlén, Ivan Andersson, Ollie Kring gift Jakobsson, Johannes Jakobsson, Anders Jakobsson, Sixten Jakobsson, Bror Bengtsson, Malte Winborg, Karl Nilsson, Gustaf Byfeldt, Per Winborg.Tredje raden: Harald Jansson, Adolf Johansson, Axel Schützer, John Svensson, John Andersson, Gunnar Andersson, Amandus Andersson, Sigvard Karlsson, Verner Svensson, Rudolf Olsson, Olle Adolfsson, Gunnar Andersson, Gustav Thorén, Axel Larsson, Olof Karlsson, Ivan Eriksson, Gideon Samuelsson.Fjärde raden: Pontus Nilsson, Gottfrid Johansson, Evald Svensson, Holger Nordström, Anders Andersson, Gösta Nordgren, Karl Mattsson, Johan Risberg, John Granath, Elof Eriksson, Ragnar Sillén, Alfred Bjelkhed, Emil Svensson, Johan Gunnar Johansson, Bertil Rolfsman, Nils Ljungqvist, Värner Johansson.Femte raden: Ture Eriksson, Gustaf Linder, Gustav Eriksson, Anders Andersson, Anders Karlsson, Karl Wallin, Kjell Andersson, Oskar Johansson, Carl Oskar Waldengård, Sven Jansson, Gustav Schyman, Gustaf Fhager, Arvid Adolfsson, Axel Bäckman, Oskar Lagerberg, Karl Andersson.Sjätte raden: Hilding Emanuel Warg, Karl Karman, Karl Axel Bäckman, Erik Nordin, Aron Karlsson, Erik Westerberg, Henning Persson, Axel Karlsson, Edvard Johansson, Rudolf Andersson, Henry Fridlund, Torsten Andersson, Sigge Edvinsson, Lennart Myrberg, John Nilsson, Erik Thorén, Gustav Jansson, Gösta Karlén, Anders Byfeldt, Gustav Magnusson.

Några år in på 1930-talet försattes bolaget i konkurs. Verksamheten kunde dock snart återupptas. I samband med nystarten ändrades namnet 1933 till AB Jakobssons Industrier. Det var fortfarande ett familjeföretag, men det fanns också aktieägare utanför familjekretsen.

Det var inte bara möbler som tillverkades. Mer om detta i nästa artikel.

Det var inte bara möbler som lämnade Jakobssons fabrikExplosionsartad storbrand förstörde möbelfabrikernaTre generationer var engagerade i familjeföretaget

Artikeltaggar

lokalhistoriaNöje/KulturSäffle

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.