Hoppa till huvudinnehållet

Nedmontering av vuxenutbildningen vid Säffle Lärcenter

Publicerad:
Håller vuxenutbildningen vid Säffle Lärcenter på att nedmonteras, undrar Owe Johansson som tidigare var rektor vid enheten.
Håller vuxenutbildningen vid Säffle Lärcenter på att nedmonteras, undrar Owe Johansson som tidigare var rektor vid enheten. Foto: Helena Ingman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sedan 2005 har Säffle långsiktigt och klokt byggt en struktur och organisation för vuxenutbildningen på Säffle Lärcenter lokaliserat till Forskningen. Här har en infrastruktur för det vuxna lärandet etablerats. Möjligheterna att studera på universitet och högskola har skapats via anpassade lokaler med telebildutrustning. Två telebildsalar skapades redan från början för ändamålet. Säffle Lärcenter är sedan starten certifierade av NITUS, nätverket för kommunala Lärcentra, genom att ha anpassade studerandemöjligheter på högskolenivå för de som vill bo kvar i Säffle och ändå studera på högskolenivå.

Men framför allt så har all vuxenutbildning samordnats på Säffle Lärcenter; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning – både teoretisk och yrkesinriktad, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna. Allt har gjorts med den vuxne studerandes behov och förutsättningar i centrum.

Vuxenutbildningen har utvecklat ett mycket framgångsrikt koncept för flexibelt lärande, visat upp goda resultat, och i samverkan med främst Arbetsmarknadsenheten, tagit fram utbildningar som kombinerat språk och yrkeskunskaper och som lett direkt till arbete för ett stort antal individer. Kompetensen för vuxnas unika lärande samt lokaler samordnade med både Arbetsmarknadsenhet, Näringslivsenhet och Arbetsförmedlingen har skapat synnerligen bra förutsättningar för en modern vuxenutbildning.

Sverige, och därmed Säffle, står nu inför en av de största utmaningarna på många årtionden med en förväntad arbetslöshet som kommer att slå rekordnivåer som en följd av Covid-19. Vad är det då som kan motverka detta och skapa möjligheter för drabbade individer och företag? Jo, de allra flesta är helt överens om att vuxenutbildningen är den viktigaste aktören för att mildra krisen som kommer. Så sent som denna vecka kunde vi läsa följande från regeringen:

- Jag vill uppmana kommuner att satsa på vuxenutbildning som är mycket efterfrågat i krisens spår, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Och vad händer just då i Säffle Kommun?

Jo, Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att säga upp hyresavtalet för Säffle Lärcenter på Forskningen. Ett beslut som innebär den största försämringen av vuxenutbildningens förutsättningar på årtionden och som fattats helt utan samverkan och insyn från verksamheter och personal och utan någon som helst debatt.

Avsikten sägs vara att under 2021 flytta hela vuxenutbildningen till Herrgårdsgymnasiet för att spara pengar. Jag häpnar!

Bristen på konsekvensanalys är total. När samhället står inför den största arbetslöshetsutmaningen på årtionden och förväntade rekordsiffror av de studerande inom vuxenutbildningen, så beslutas om att skrota det som byggts upp under 15 år. Den verksamhet som på allvar kan motverka konsekvenserna av krisen när Arbetsförmedlingen reducerats till en skugga av vad det en gång var. Så sent som förra året togs också beslut om att Arbetsmarknadsenheten skulle införlivas i Barn- och utbildningsförvaltningen för att bättre kunna samverka med vuxenutbildningen och få än större effekt och utväxling av att man också är samlokaliserade. Vad händer nu med det?

Hur är det tänkt att man ens ska kunna rymmas på Herrgårdsgymnasiet, med undervisningslokaler anpassade efter vuxenutbildningens behov, och arbetsrum för personalen? Med en förväntad volymökning kan det handla om uppemot 800–1000 elever. En stor del i klassrumsundervisning, en

del på flex- eller distansundervisning, och därmed inte på plats alla dagar, men behovet av lokaler är mycket stort. Hur har lokalbehovet och den digitala infrastrukturen som krävs beräknats egentligen?

En sak är säker vid en flytt till Herrgårdsgymnasiet… det kommer inte att vara vuxenutbildningens behov som blir tillgodosedda först när det gäller att försöka klämma in alla studerande i de tillgängliga rummen, och det kommer inte att vara vuxenstuderandes önskemål och behov som sätts före gymnasielevernas.

Man behöver inte göra en längre omvärldsanalys än till grannkommunen Åmål för att ta del av deras utveckling. Där gick man från en vuxenutbildning som var lokaliserad utanför gymnasieskolan men tog beslut om att spara pengar genom att flytta in de vuxna till Karlbergsgymnasiet. Efter bara något år av oförenliga intressen och behov insåg men sitt misstag och flyttade vuxenutbildningen till egna, välanpassade lokaler. De tankar man haft om samordningsvinster hade kommit helt på sned och man rättade till sitt felbeslut.

Gör inte samma misstag i Säffle. Orka att höja blicken för att se vilken utveckling som pågår i landet. Det handlar inte någonstans om att slå samman gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Det fattade beslutet om samlokalisering kommer att slå mot både gymnasieskolan och vuxenutbildningens elever. Hur ställer sig gymnasiet elever och personal till detta? Hur informerade är de? Var finns kommunikationen med de 700 eleverna på vuxenutbildningen? Varför har nämnden inte ens försökt att involvera de berörda? Hur kan man fatta så omfattande beslut gällande en hel skolform och hundratals berörda, när man är så noggrann med att kommunicera inför eventuella beslut om vissa små grundskolor?

Om anledningen till det förhastade beslutet är den sviktande ekonomin, så borde man åtgärda problemen där problemen finns.

Det är inte vuxenutbildningen som dras med stora ekonomiska underskott, och har aldrig heller varit det. Vuxenutbildningen har levererat kvalitetsmässigt mycket goda resultat inom de givna ekonomiska ramarna år efter år, och bidragit till Säfflebornas möjligheter till självförsörjning och utveckling samt arbetsgivarnas behov av kompetens.

Slå inte sönder vuxenutbildningen!

Owe Johansson

Artikeltaggar

ArbetsförmedlingenÅsikterInsändareSäffle kommunSäffle LärcenterTillväxtenheten