• idag
  28 okt
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  29 okt
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  30 okt
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  31 okt
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  1 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Insändare
PUBLICERAD:
Liberalerna kräver i sin insändare ett stopp för hedersrelaterat våld och förtryck.
Foto: Anders Wiklund/TT

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba dem som inte uppfyller de krav som omgivningen ställer avseende familjens eller släktens heder. Det kan handla om att man inte tillåts ha normala och sunda relationer med jämnåriga, att man inte får bestämma vem man vill gifta sig med eller när man vill gifta sig, att man blir begränsad överhuvudtaget i sitt liv angående vad man får göra och inte. Man blir kontrollerad och om man inte följer vad familjen/släkten har bestämt så kan man bli utsatt för hot, våld och till och med mord.

I Sverige idag beräknas mellan 100 000 och 240 000 personer vara drabbade. 200 barn beräknas ha förts ut ur landet 2019, en del av dessa för att giftas bort. Mörkertalet tros vara stort. Det är oacceptabelt att människor lever i sådan här ofrihet. Varje människa skall vara fri att själv styra över sitt liv och de som utsätter andra för hot och våld skall straffas men även erbjudas behandling för att försöka komma tillrätta med problematiken.

Liberalernas partisekreterare Juno Blom har varit starkt drivande i att ta fram ny lagstiftning för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Den skärpta lagstiftningen gäller från den 1 juli i år och innebär att föräldrar, närstående och andra inblandade är ansvariga för att skydda barn från ofrivilliga äktenskap och könsstympning. Vidare skall det vara möjligt att utfärda ett utreseförbud vid misstanke om utförande av ett barn mot dess vilja. Hedersmotiv kommer också att ses som försvårande och skall därför leda till ett strängare straff. Lagskärpningen förväntas ge fler fällande domar.

Det är viktigt att barn får information om sina rättigheter och det är viktigt att det går att hitta de barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Liberalerna i Säffle har lämnat in en motion i kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunens personal, bland annat i skola och socialförvaltning, skall ha den utbildning och kunskap som krävs för att kunna upptäcka barn och unga som kan vara utsatta för sådan här brottslighet samt att det skall finnas rutiner för hur man skall agera och ta kontakt med socialförvaltning och polis vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.

Men det räcker inte så. Om man skall kunna skydda de här barnen måste också allmänheten hålla sina ögon och öron öppna och göra vad man kan för att förhindra att fler barn och unga blir utsatta.

Magnus Jansson

Kathrine Schöning

Liberalerna i Säffle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.