Viktigt för demokratin att politiska möten kan genomföras digitalt

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunfullmäktiges senaste sammanträde skedde i Medborgarhuset.
Foto: Claes Österman

I Säffle har coronapandemin helt ändrat på förutsättningarna för ett politiskt arbete där politiker kan träffas fysiskt och diskutera och penetrera frågor som berör vår kommun. Många gruppmöten där vi tillsammans skall gå igenom aktuella ärenden i nämnder och fullmäktige är inställda.

På vissa nämndmöten är ersättare inte välkomna. 70+ledamöter känner sig ibland inte välkomna på sina möten. Det har också beslutats att nästa fullmäktige skall reduceras så att 21 ledamöter i stället för 41 skall närvara.

Enligt folkhälsomyndigheten kommer pandemin förmodligen inte vara över på ett år. Om man lyckas få fram ett vaccin tidigare kan detta naturligtvis lätta på restriktionerna.

Vi i Sjukvårdspartiet vill att det demokratiska arbetet skall fortsätta på ett ”smittfritt” sätt och idag finns det möjligheter med digitala möten, där många deltar samtidigt. Region Värmland har till exempel genomfört flera fullmäktigemöten digitalt med 81 ledamöter.

Att ställa in möten och/eller decimera antal ledamöter kan på sikt bli ett hot mot vår demokrati. De digitala mötena kan ibland stärka demokratin genom att fler kan delta i det politiska arbetet. Långa avstånd behöver inte vara ett hinder för att delta i ett möte.

Säffle kommun ligger i framkant när det gäller digital tillgänglighet genom vårt fibernät och vi har förutsättningar att också bli föregångare som en kommun där det politiska arbetet inte låter sig lamslås av en pandemi.

Vi i Sjukvårdspartiet uppmanar därför kommunens ledning att snarast göra det möjligt att genomföra digitala möten så att fullmäktige, nämndmöten och styrelsemöten i de kommunala bolagen kan genomföras utan att decimera antal ledamöter. Vi får inte glömma vår vision: Vi leder hållbar utveckling.

Sjukvårdspartiets fullmäktigegrupp

Hèléne Agdén

Marianne Utterdahl

Ingegerd Welin Fogelberg

Ingalill Rosell

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.