FN-dagen - flyktingströmmar och jämställdhet

Debatt
PUBLICERAD:
Den 24 oktober är det Internationella FN-dagen.
Foto: PONTUS LUNDAHL

FN jobbar effektivt i olika organisationer med att stödja flyktingar samt för att försöka skapa ett så jämställt samhälle som möjligt oavsett förutsättningar.

FN står för de Förenta Nationerna och är en organisation som arbetar med att skapa en bättre värld. FN bildades 1945 och organisationen fyller hela 75 år. De länder som är med i de Förenta Nationerna jobbar tillsammans med stora frågor inom områden som de mänskliga rättigheterna, demokrati, den hållbara utvecklingen, fattigdomsbekämpning och jämställdhet.

Enligt FN.se bildade FN på 50-talet ett flyktingorgan vid namn UNHCR, det bildades efter att det andra världskriget splittrade flera nationer och mer än 1 miljon människor tvingades fly från sina hem. Regeringar behövde hjälp och krisen behövde likställas, då grundades flyktingkommissarie kontoret och året därpå, alltså 1951 antog de sig FN:s flyktingkonvention.

Flyktingkonventionen innebär att en flykting är en person som har flytt från sitt land och som inte vill eller kan återvända dit på grund av konflikter, åsikter, nationalitet, eller krig. En flykting som flyr från krig har en mycket farlig livssituation och måste därmed försöka fly till ett annat land för att kunna ta skydd.

Att vara en flykting innebär inte att vara en migrant, de som flyr är ofta beroende av skydd, mat, vatten och kläder medan en migrant har inga hinder att återvända till sitt hemland utan de migrerar för att till exempel få jobb eller utbildning.

Någonting som UNHCR arbetar med är akutkrisen i Sydsudan, där just nu ett inbördeskrig och matbrist har tvingat miljontals människor på flykt. Detta är just nu Afrikas största flyktingkris. Massor av människor både barn och vuxna tvingas vittna massakrer, våld och övergrepp varje dag. Många människor har matbrist för att deras åkrar har torkat och det gör att man inte får mat för dagen, därför är många barn svårt undernärda. UNHCR ger människor som flyr vatten, mat, tak över huvudet samt skydd. UNHCR finns på plats i olika läger, städer och byar.

En grundläggande punkt i FN:s arbete är just jämställdhet vilket innebär att man ska låta flickor, kvinnor, killar och män behandlas lika, få fatta egna beslut, få bestämma över sina egna kroppar och liv.

Ett jämställt samhälle är långt ifrån hur många länder har det, trots att det är något som står i de mänskliga rättigheterna.

Vi gav oss ut i skolkorridorerna och frågade både elever och lärare vad jämställdhet är för de samt om de tycker att det är jämställt i samhället nu.

Svaren vi fick var ganska lika och de flesta elever ansåg att jämställdhet är som det låter, att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter, att alla är lika värda och alla har rätt till att ha det bra oavsett kön. När det gäller frågan om det är jämställt idag så svarade eleverna att världen inte alls är jämställd som den bör vara trots att det är finns en lag om det.

Lärarna gav oss ungefär samma svar som eleverna gällande vad jämställdhet är för de, men de gav lite mer konkreta exempel på vad som jämställdhet innebär. De nämnde att alla ska ha lika lön vid samma arbete och att alla ska ha rätt till lika chanser med utbildning. Om jämställdhet finns idag tyckte lärarna var en svår fråga att svara på, de tyckte att det är varierande beroende på områden men att det sker framsteg inom att alla ska behandlas lika. Med framsteg menar de att kvinnor har tagit mer och mer plats de senaste åren inom flertal yrken bland annat inom sjukvården. “Kvinnorna tar över” sa en av lärarna vi frågade.

Oftast är det bara killar som får gå i skolan för att fattiga familjer har en begränsad ekonomi, så de låter killarna gå, tjejerna får vara hemma och hjälpa till. Majoriteten av alla 61 miljoner barn som inte får gå i skolan är flickor och på grund av det saknar 13 procent av flickorna i åldrarna 15-24 läs-och skrivkunnighet.

Som tjej är riskerna att dö av matbrist, eller sjukvård, de första levnadsåren större än de är för pojkarna. Graviditet och förlossning i utvecklingsländer är också en av de vanligaste dödsorsakerna bland tjejer mellan 15-19 år.

Många unga tjejer utsätts för hemska saker, bland annat könsstympning, mellan 70-140 miljoner tjejer har utsatts för det. Könsstympning är kränkande tusen år gammal tradition som oftast sker i Mellanöstern och Afrika. Det betyder att man omskär eller skadar kvinnor och tjejers underliv av olika anledningar. Ii Sverige är det förbjudet och det är även förbjudet att göra det utomlands om man är bosatt i Sverige.

Varje dag riskerar 12 miljoner unga tjejer att giftas bort vid tidigt ålder, cirka 20 000 tjejer under 18 år gifts bort varje dag. Ofta sker detta mot deras vilja och de tvingas att sluta skolan, om de ens har fått chansen att gå och får istället ta hand om hemmet. De tvingas sluta skolan för de anses vara mogna att gifta sig.

UNFPA är en befolkningsfond som tillsammans med FN arbetar med att stoppa barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och stärka tjejers rättigheter. Varje dag arbetar UNFPA för alla människors rätt att leva i en värld där graviditeter är önskade och förlossningar är säkrare. Deras arbete är ett viktigt och kommer att behövas även i framtiden.

Linn Wallqvist

Moa Wallqvist

Julia Lindblom

SA19 Herrgårdsgymnasiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.