Hoppa till huvudinnehållet

Männen gav gatorna namn men ett råkade bli felstavat

Publicerad:
Storjohannsgatan har naturligtvis sitt namn efter Christian Storjohann, legendarisk billerudschef mellan 1907 och 1947. På bilden ses han sittande vid sitt skrivbord. Mannen till vänster är Hans Christian Dyster-Aas, skogschef och senare också vice VD förutom att han också var ägare till Sunds herrgård.
Storjohannsgatan har naturligtvis sitt namn efter Christian Storjohann, legendarisk billerudschef mellan 1907 och 1947. På bilden ses han sittande vid sitt skrivbord. Mannen till vänster är Hans Christian Dyster-Aas, skogschef och senare också vice VD förutom att han också var ägare till Sunds herrgård.

Det finns mycket som kan ge upphov till gatunamn. Det kan vara asagudars namn, stjärnbilder, botaniska namn, fiskeredskap eller olika former av lokal anknytning för att nämna några exempel. Ibland hedras enskilda personer. Det sistnämnda gäller också Säffle.

Att gator uppkallas efter personer som på något sätt har betytt mycket för orten eller på annat sätt har anknytning till den är vanligt. Säffle är som sagt inget undantag, även om exemplen inte är så många. Men visst finns det gator som har sådana namn. Frågan är hur många som i dag tänker på vilka som har fått ge gatorna dess namn.

Olof Trätäljagatan är förstås ett gränsfall. Vi vill ju gärna se Olof Trätälja som en vikingakung som blev begravd i Kungskullen, men det kan förstås finnas ett och annat frågetecken. Vi bortser från dessa och det faktum att han ibland påstås vara begravd även i Värmlands Nysäter och Högsäter. Han är värd en gata.

Och hur är det med Linnévägen? Är det Carl von Linné som har gett namn? Kanske är det så med tanke på att vi har Blomvägen, Klövervägen och Solrosvägen alldeles i närheten. Det är dock svårt att koppla Carl von Linné till Säffle även om han under en av sina resor bevisligen passerade här i juli 1746. Men då var ju inte Säffle mycket mer än en bro över Byälven.

Och Bondevägen? En gång i tiden ägdes Sunds säteri av ätten Bonde och marken där Bondevägen ligger hörde till Sund, men när angränsande gator döpts till Harvvägen och Plogvägen anar man att det nog är begreppet bonde i vidare betydelse än det adliga namnet som här har styrt namnvalet på gatan. Mer tillfällighet än tanke kanske…

Gatans namn blev felstavat

Helt odiskutabla är emellertid kopplingarna i andra fall. När Billerud grundades 1883 var två av grundarna Gustav Theodor Lindstedt och Victor Folin. När Annelund en gång fick gatunamn var det logiskt att hedra dessa båda. Lindstedtsgatan blev den ena och Follinsgatan den andra.

Gustav Theodor Lindstedt var en av Billeruds grundare 1883 och han var bolagets disponent till 1904. Under åren i Säffle var han också kommunalt engagerad med stort inflytande.
Gustav Theodor Lindstedt var en av Billeruds grundare 1883 och han var bolagets disponent till 1904. Under åren i Säffle var han också kommunalt engagerad med stort inflytande.

Men här blev visst något fel. Tänkte man inte på hur Folin stavade sitt namn? Han hette Folin, men gatan heter Follinsgatan och har gjort det i decennier.

Victor Folin har ytterligare en gata uppkallad efter sig, nämligen Victor Folins gata i Gästrike-Hammarby i Sandvikens kommun, men där har man stavat rätt.

  • Hur Victor Folin stavade sitt namn framgår bland annat av Billeruds första aktiebrev. Där finns hans namnteckning. Folin och inte Follin som i gatans namn.
    Hur Victor Folin stavade sitt namn framgår bland annat av Billeruds första aktiebrev. Där finns hans namnteckning. Folin och inte Follin som i gatans namn.
  • Gatunamnet skall hedra en av Billeruds grundare, men något blev fel när gatunamnet bestämdes. Follinsgatan blev felstavad. Namnet var Folin och gatan skulle förstås ha döpts till Folinsgatan.
    Gatunamnet skall hedra en av Billeruds grundare, men något blev fel när gatunamnet bestämdes. Follinsgatan blev felstavad. Namnet var Folin och gatan skulle förstås ha döpts till Folins…
  • Victor Folin var precis som G T Lindstedt en av männen som startade Billerud Bruk. Han var ingenjör i grunden och var senare också i ledande position på andra bruk förutom att han även blev riksdagsman.
    Victor Folin var precis som G T Lindstedt en av männen som startade Billerud Bruk. Han var ingenjör i grunden och var senare också i ledande position på andra bruk förutom att han även …

Victor Folin (1850-1915) var som sagt med och startade Billerud, men mellan 1888 och 1907 var han disponent för Storviks Sulfit AB, vilket förklarar att han fick en gata även där. Han blev också riksdagsman 1906.

G T Lindstedt blev Säffle trogen lite längre än Folin, nämligen till 1904. Ny chef för Billerud blev då James Calvert, visserligen bara till 1907, men ändå. Hans tid på Billerud resulterade i Calvertsgatan. Sedan kom Christian Storjohann, som styrde Billerud i flera decennier. Självklart skulle han också få en gata, alltså Storjohannsgatan.

En urmakare med humör

Ett kliv tillbaka i tiden får man ta för att hitta bakgrunden till Perssons gränd. Runt förra sekelskiftet hittar vi urmakaren Anders Persson. Han ägde flera av fastigheterna vid denna gata och meriterade sig på många sätt för att få namnge gränden. Han var, milt uttryckt, en färgstark person.

Anders Persson var urmakare och ägare till flera fastigheter. Det är han som finns bakom namnet Perssons gränd.
Anders Persson var urmakare och ägare till flera fastigheter. Det är han som finns bakom namnet Perssons gränd. Foto: Ludvig Åberg

Han hade humör och han sade vad han tyckte. Dottern Maria Stina, som hade affär mitt emot torget, skrev en gång att han kunde domdera och hålla väsen, men att han i själ och hjärta var genomgod. Han lånade inte sällan ut några kronor till sådana som behövde hjälp.

- Vi brukade säga honom, att han aldrig skulle få igen det. Men då vart far ond, snurrade runt ett slag och sa: ”Vet ni inte att det är förbjudet att göra pengar? När di inga har, kan di väl inte betala.”

När Säffles första kommunalnämnd valdes 1881 inför köpingsbildningen blev Anders Persson en av ersättarna. En gång togs gatunamnet Perssons gränd bort och blev en del av Hyttegatan. När gränden blev gågata återuppstod det tidigare gatunamnet. Tack för det, det är urmakar´n värd.

Vet ni förresten att Anders Persson vilar i samma grav på By kyrkogård som författarinnan, lärarinnan och äventyrerskan Ida Bäckmann? Så är det. Ida var en släkting. För inte länge sedan fick hon ett eget gatunamn i Åmål så nu har de var sitt.

Konstnären och biskopen

Ett gatunamn som var ganska självskrivet är Hesselbomsvägen. Konstnären Otto Hesselbom erbjöds en tomt på Sifhällaåsen om han ville bygga där. Så blev det och i huset med devisen Ars Longa Vita Brevis – konsten är lång, livet är kort – bodde Hesselbom med sin hustru till sin död 1913.

Otto Hesselbom fick 1905 en tomt till skänks på Sifhällaåsen. Där byggde han det hus som han på bilden står framför och målar. Som konstnär hade han fått ett genombrott även internationellt. Han bodde på Sifhällaåsen till sin död 1913.
Otto Hesselbom fick 1905 en tomt till skänks på Sifhällaåsen. Där byggde han det hus som han på bilden står framför och målar. Som konstnär hade han fått ett genombrott även internationellt. Han bodde på Sifhällaåsen till sin död 1913. Foto: Ludvig Åberg

När han blev Säfflebo hade han fått sitt genombrott även internationellt och att han valde att bosätta sig i Säffle var förstås stort även om huset byggdes i By socken omedelbart utanför köpingens gräns. Hesselbomsvägen ligger utanför den tomt där han bodde och målade.

Ett lika självklart gatunamn i Säffle är förstås Tegnérgatan. Den blivande biskopen, skalden och professorn Esaias Tegnér föddes ju 1782 på Kyrkeruds komministerboställe strax söder om Säffle.

Esaias Tegnér har inte bara gett namn åt en gata i Säffle. Hans namn finns också på en skola, en bowlingklubb, ett litterärt sällskap, Odd Fellow-logen i Säffle och en sporthall. Porträtt målat av J G Sandberg.
Esaias Tegnér har inte bara gett namn åt en gata i Säffle. Hans namn finns också på en skola, en bowlingklubb, ett litterärt sällskap, Odd Fellow-logen i Säffle och en sporthall. Porträtt målat av J G Sandberg.

Senare har han fått ge namn även åt en skola, en sporthall, ett litterärt sällskap och en bowlingklubb, men det är en annan historia.

Gator bytte namn

Några gatunamn är av senare datum. Två av dem – Källegatan och Brucegatan – är resultatet av namnbyten. Planetvägen under järnvägen blev Källegatan och en del av Tingvallagatan döptes om till Brucegatan. I båda fallen var det helt logiskt.

Seffle Motorverkstad är mest känd för sina tändkulemotorer, men i ”Bruce-verksta´n” tillverkades också bland annat propellrar, som kunde vara av imponerande storlek, som denna från 1973.
Seffle Motorverkstad är mest känd för sina tändkulemotorer, men i ”Bruce-verksta´n” tillverkades också bland annat propellrar, som kunde vara av imponerande storlek, som denna från 1973. Foto: ST Arkiv

Källegatan ligger bara några stenkast från det som en gång var Källe Regulatorer AB och som senare blev BTG Källe, Eur-Control och CCI. Torsten Källe grundade företaget redan 1921 efter att dessförinnan varit anställd på Billeruds Bruk. Företagets verksamhet grundades på egna uppfinningar – han hade ett 50-tal patent – som regulatorer och kontrollinstrument. Dessutom en uppfinning som löste ett problem under krigsåren, nämligen Källe-aggregatet, som var ett gengasaggregat för bilar när det saknades bensin. Torsten Källe styrde sitt bolag till 1965 när han sålde till Bonnierkoncernen. Han avled 1975.

Planetvägen döptes om till Källegatan. Bakom det namnet finns ingenjören och hedersdoktorn Torsten Källe, som för ett sekel sedan grundade Källe Regulatorer AB, som senare blev Eur-Control, BTG Källe Inventing och CCI.
Planetvägen döptes om till Källegatan. Bakom det namnet finns ingenjören och hedersdoktorn Torsten Källe, som för ett sekel sedan grundade Källe Regulatorer AB, som senare blev Eur-Control, BTG Källe Inventing och CCI.

Brucegatan ligger intill det som mellan 1908 och 1979 var Seffle Motorverkstad. Bröderna Carl och Bernhard Bruce startade företaget, som sedan leddes av yngre generationer i samma familj. Man kan väl anta att gatunamnet mer kom till för att hedra flera inom familjen Bruce än någon enskild person. Tändkulemotorer, propellerutrustningar och styrmaskiner var produkter som lämnade fabriken i Säffle.

Lilliehööks väg den senaste

Sist i raden av gator som fått namn efter tidigare Säfflebor är Lilliehööks väg. Den är så ny att det ännu inte har satts upp någon gatuskylt, men den ligger mellan Knusesund och By kyrka, alltså vägen som går runt Brännsvallskogen.

D W Lilliehöök ledde arbetet med Säffle kanal mellan 1835 och 1837. Sedan var han kanalbolagets chef i fyra decennier. Familjen Lilliehöök styrde Seffle kanal i flera generationer till mitten av förra seklet. Nu uppmärksammas familjen med Lilliehööks väg i Säffle.
D W Lilliehöök ledde arbetet med Säffle kanal mellan 1835 och 1837. Sedan var han kanalbolagets chef i fyra decennier. Familjen Lilliehöök styrde Seffle kanal i flera generationer till mitten av förra seklet. Nu uppmärksammas familjen med Lilliehööks väg i Säffle. Foto: Hovfotograf Johannes Jaeger

D W Lilliehöök var ledare för bygget av Säffle kanal 1835-1837 och han var sedan chef för Seffle kanalbolag till sin död 1877. Den posten gick sedan i arv inom familjen tills kanalbolaget blev statligt ägt i slutet av 1940-talet.

Får vi se fler gatunamn av detta slag i framtiden? Det återstår att se. Kanske skulle man kunna göra som nyligen i Marseille där man döpte en gata utanför stadens fotbollsstadion efter Gunnar Andersson, alltså Säffle-Gunnar. Han spelade visserligen aldrig fotboll i ett lag från Säffle, men växte upp här. Kanske vägstumpen från Sveavägen till Skogshyddan eller till nya bollhallen förtjänar ett eget namn? Säffle-Gunnars gata.

Och ingen gata har namn efter en kvinna. Kanske får vi se Karin Björquists gata någon gång?

Artikeltaggar

By kyrkaByälvenCarl von LinnéEsaias TegnérIda BäckmannlokalhistoriaNöje/KulturSäffle

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.