Barnfrågor bemöts olagligt genom ignorans

Insändare
PUBLICERAD:
Skribenten kritiserar Säffle kommuns sätt att förhålla sig till FN:s Barnkonvention.

Barnkonventionen. En klart intressant debatt i Säffle-Tidningen om ett barns vilja att välja veganmat på en skola i Säffle och hur han möts av vuxenvärlden med kalla handen, den delen av vuxenvärlden som har makten över frågan men tyvärr verkar leva i annan tid. (hemma kallar vi den typen för dinosaurier).

Två tjänstepersoner och en politiker har svarat i insändarform två gånger i Säffle-Tidningen för någon vecka sedan i detta ärende. Se gärna i tidigare Säffle-Tidningar eller på tidningens webbsida.

Jag reagerade med en insändare som mest lyfte frågan om representanterna inte bryr sig om barnet i fråga. Var finns empatin och viljan att lösa situationen för barnet, undrade jag.

Jag ser denna ovilja att ta den diskussionen sitter långt inne.

Jag funderade på om FN:s Barnkonvention på något vis berör detta, som jag nu förstår gör den det i högsta grad. Men i så fall skulle väl inte representanterna för kommunen svarat på detta vis, tänkte jag, dom borde väl veta eftersom lagen har funnits som lag i ett år och dessförinnan funnits i många år som ett rättesnöre.

Men så lyssnade jag på Värmlandsradion i går då dom pratade om att vissa kommuner var mycket dåliga på att ta till sig att Barnkonventionen är lag sedan ett år i Sverige, en av de sämsta i Värmland är Säffle kommun. Ingemar Rosén, kommundirektör, var intervjuad och sa något om att dom inte hunnit implementera detta ännu. Det vill säga så har dom inte prioriterat att FN:s Barnkonvention är en lag, även i Säffle.

Jag lyssnade i måndags på kommunfullmäktige via webben och där framkom också att Säffle kommun ligger efter eller inte prioriterar arbetet med Barnkonventionen.

Jag föreslår att det bör vara dags nu och utbilda tjänstepersoner och politiker i detta. Börja med Barn och Utbildningsförvaltningen och dess politiska nämnd.

Barnkonventionens grundprinciper

• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

• Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

• Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

• Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

I mina ögon och öron så är det akut att ni åtgärdar er syn på bemötande av barn och deras olika behov. I min värld så bryter ni mot lagen. I min värld så kan ni bli anmälda för brott mot FN:s Barnkonvention.

Jag kommer inte att anmäla, men kanske någon annan gör det. Jag vill skynda på arbetet för att fler barn inte ska komma i kläm på grund av okunnighet och ovilja från kommunpersonal och politiker.

Sätt igång att visa att Säffle kan bli i topp även i att bemöta barn efter vad lagen kräver!

Med enkla medel och sunt förnuft så löser sig sådana problem om problemet hamnar hos de som kan frågan och har förmågan att göra en bra lösning. Jag menar att matpersonalen på skolan kan fixa detta tillsammans med barnet om dom får okej att göra det.

BUN-chefen och ordföranden har väl annat och viktigare frågor att lösa, till exempel att implementera FN:s Barnkonvention i alla sina led

Barnen är vår framtid, var rädda om dom!

Krister Lönn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.