Riv Vegagatan innan det är för sent!

Ledare
PUBLICERAD:
Claes Österman, chefredaktör.
Foto: Jenni Jansson

Riv de förfallna husen på Vegagatan snarast innan de rika kommunerna i Stockholm börjar dumpa sina icke önskvärda medborgare i Säffle!

Social dumpning har blivit ett begrepp och en faktor som belastar små glesbygdskommuner hårt. Rika kommuner, företrädelsevis i Stockholmstrakten, rekommenderar mindre bemedlade kommuninvånare att flytta till exempelvis Filipstad eller Smedjebacken där det finns lägenheter där de kan bo i stället för Djursholm och Danderyd där det saknas bostäder och där man inte är särskilt pigga på att lösa bostadsbristen med tillfälliga baracker.

Men i Djursholm och Danderyd kallar man det inte social dumpning. Där talar man om "aktiv medverkan till bosättning i annan kommun." Själv kallar jag det tvångsdeportering.

För i verkligheten handlar det om social utpressning och ett övergrepp på individer. Ytterst är det naturligtvis ett tecken på en misslyckad bostadspolitik.

Flytten innebär i regel att individerna i sin nya kommun tilldelas en bostad i fastigheter som egentligen borde rivas men får duga som ett hyfsat alternativ till att vara bostadslös i storstan.

Men flytten innebär också att den rikare kommunen lämpar över ansvaret för individen till en annan kommun och eftersom den berörda individen i regel är bidragstagare tar denne med sig kravet på försörjningsstöd.

Det är så omänskligt och osolidariskt att man häpnar.

Försörjningsstödet håller på att knäcka många små kommuner som redan är drabbade av utflyttning, hög arbetslöshet och stora kostnader för att försörja den som inte kan försörja sig själv.

Jag befarar att social dumpning snart också drabbar Säffle där kostnaderna för försörjningsstöd redan skenar eftersom alldeles för många av Säffles invånare av olika skäl inte försörjer sig själva. Vi kan bara lösa det genom att få fler människor i arbete och på den punkten kan vi dessbättre se en ljusning.

Säffle kommun äger genom Säfflebostäder flera hyreshus som är tömda på hyresgäster, framför allt beroende på att husen är nedgångna och i så dåligt skick att de är för dyra att renovera. Två av dessa hus – på Gläntstigen och Vintergatan – ska rivas. Men på Vegagatan står tre huskroppar i allra sämsta skick. Husen har varit en skamfläck för Säfflebostäder i många år och nu undersöker kommunen om fastigheten kan säljas till högstbjudande.

Risken är stor att hugade och samvetslösa spekulanter köper husen. Det finns exempelvis två bröder i Belgien som köper mängder med utdömda fastigheter i Värmland och bjuder ut dem på hyresmarknaden. Vips så strömmar det till tvångsdeporterade hyresgäster från Danderyd och Djursholm. Vips har kommunen fått överta ansvaret för deras försörjning. Vips får kommunen betala hyror för nedgångna bostäder som man själv inte vill äga.

Jag hoppas att Säffle kommun inte säljer husen på Vegagatan. I stället för att bli av med problemet skapar man i så fall nya.

Riv skiten!

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.