2020 glömmer vi aldrig

Ledare
PUBLICERAD:
Claes Österman, chefredaktör
Foto: Jenni Jansson
2020 är ett årtal som ingen av oss kommer att glömma så länge vi lever. Många lämnar året bakom sig med tung sorg efter att ha förlorat en anhörig och andra har sett sina livsverk gått förlorat. Många har förlorat sina jobb och många har genomlidit nästan ett år i ensamhet och isolering. Ingen har lämnats oberörd även om många smitit från sitt ansvar.

När det hela började tillhörde jag dem som utgick från att det hela skulle vara över till sommaren. Jag kunde inte haft mer fel.

Hur den svenska strategin har fungerat kommer vi att diskutera i åratal. Jag tyckte till en början att strategin i många stycken var både vettig och logisk. Men den har brustit på flera punkter och det har många gånger visat sig att regeringen och Folkhälsomyndigheten legat stegat efter. Framför allt har man saknat makt, befogenhet och förmåga att genomföra nödvändiga lagändringar och kontroller. Det senaste exemplet är hur brittiska resenärer kunnat landa på Arlanda och bara glida ur flygplanet och sprida sig i landet. Ett annat exempel är oförmågan att hindra människor från att samlas i stora massor, exempelvis i köpcentrum.

Man får innerligt hoppas att det är lärdomar vi tar med oss in i framtiden för vi lär få tampas med fler pandemier och svårigheter och då kan inte juridik och paragrafer styra verkligheten.

Den största bristen är, enligt min åsikt, att det lades för stor tilltro på det svenska folkets förmåga att ta ansvar för att hindra smittspridning. Nästan alla har tagit sitt ansvar men inte tillräckligt många och det har stått oss dyrt. Det är uppenbart att alldeles för många inte kan ta eget ansvar eller visa den respekt som en kris av det här slaget kräver. Man åker till Ullared så länge ingen säger att det är olagligt, man firar och ordnar fester, går på rea och reser till fjällen och försvarar sig med att det inte är otillåtet.

Detta ansvarslösa och egoistiska beteende, gör mig förbannad och besviken. Det är klart som sjutton att smittan sprider sig om inte alla tar ansvar och visar respekt.

Men jag tar också med mig mycket positivt från 2020. Mitt i alla motgångar har vi på Säffle-Tidningen kunnat rapportera om stora framgångar i Säffles näringsliv. Det är en faktor som grundlägger kommunens utveckling och skapar trygghet. Det är framgångar som skapar sysselsättning, genererar skatteintäkter och gör att vi kan finansiera vård, omsorg, skola, kultur, idrott, infrastruktur och så vidare.

Vi har i år kunnat berätta om hur flera betydelsefulla företag i Säffle investerat för expansion, tagit hem storordrar, haft rekordomsättning, nyanställt och byggt nytt. Det har i själva verket byggts så pass mycket nytt att det inte längre finns tillgänglig industrimark att bygga på för de företag som vill flytta till Säffle. Där har kommunledningen ett angenämt problem att lösa.

Som lök på laxen fick vi också klartecken om att landets största landbaserade fiskodling ska byggas i Säffle. Det är en miljardinvestering som kommer att ge 100-tals nya arbetstillfällen när fabriken är klar. Men dessförinnan ska den byggas med allt vad det innebär av positiva effekter för exempelvis underleverantörer i Säffle.

Jag tar också med mig den initiativförmåga och det nytänkande som kom att prägla så mycket under 2020. Mycket av detta, exempelvis digitala möten och onlinehandel, blir vardagsrutiner i framtiden.

Min bästa bild av 2020 kommer ändå från sjukvården där begreppet omsorg och har fått en så tydlig och stark innebörd. Jag tänker den på kompetens, offervilja och omtanke som personal inom vård och omsorg har visat under krisåret 2020 - det är inte minst med tanke på de yrkesgrupperna som vi alla måste ta ansvar och visa respekt när vi går in i nådens år 2021.

Jag ber att få önska alla ett Gott Bättre År!

Claes Österman

Chefredaktör