Problemet med slussen har redan utretts

Insändare
PUBLICERAD:
Problemet kring slussen i Säffle utreddes redan för 20 år sedan, konstaterar Joel Nyström i sin insändare.
Foto: Claes Österman

Jag läste kommunledningens insändare i ST torsdag 31 december om Byälven och Säffle kanal.

Det är mycket positivt att kommunen åter ägnar uppmärksamhet åt framtida risker för översvämningar i och omkring tätorten. Det förefaller dock som om Dag Rogne och Ola Johansson delvis diskuterar saker och ting som redan har utretts ganska ordentligt, även om detta gjordes för ett antal år sedan.

Undertecknad, som var kommunchef i Säffle när den senaste översvämningen i Glafsfjorden/Byälvensystemet drabbade Arvika och delvis Säffle för 20 år sedan, deltog under översvämningen i den särskilda krisgrupp som ansvarade för åtgärderna. Då kunde man vid högt vattenstånd inte öppna slussen på normalt vis, utan fick sätta ned ett speciellt stålskydd framför den översta porten innan öppningen kunde ske gradvis. Detta tog lite tid och var mycket omständligt. Detta skydd togs senare bort del för del för att undvika alltför starka strömmar mot området med nuvarande gästbåtshamn. Trots detta skedde en hel del skador efter släppet i kanalsidorna enligt Sjöfartsverket.

Dåvarande kommunalråd i Säffle och Arvika, Halvar Pettersson i Säffle och Claes Pettersson i Arvika, samrådde med länsstyrelsen och Sjöfartsverket innan påsläppet gjordes. Jag utgår ifrån att ett liknande förfarande kan ske även nu, om så skulle krävas. Arbetet genomfördes av Sjöfartsverkets personal på plats, med förnämlig medverkan av räddningskåren och tekniska kontoret.

Efter översvämningen år 2000, som kostade samhälle och privata företag och personer mycket pengar och arbete, påbörjade Arvika och Säffle en utredning i syfte att undersöka möjliga åtgärder för att minimera problem med framtida översvämningar. Denna utredning gjordes initialt tillsammans mellan Arvika och Säffle kommuner samt i medverkan med Sjöfartsverket som ägare av Säffle kanal. Utredningen var mycket omfattande inte minst i tid och leddes av kommunalråden tillsammans med kommunchefer med konsultation av specialkunskap.

Utredningens förslag landade dels i att Arvika skulle låta uppföra en barriär över sundet mot Kyrkviken för att skydda staden, dels i att Säffle skulle överta Säffle kanal från Sjöfartsverket och låta uppföra anläggningar och skydd för att minska pressen på Säffle stad och norrut längs Byälven. Jag utgår ifrån att det finns en fyllig dokumentation i båda kommunerna för att kunna belysa hela den processen.

Arvika kommun har nu, 2020, efter många år av både juridiska och ekonomiska bekymmer färdigställt sin barriär och kan komma att börja använda den.

Säffle kommun och Sjöfartsverket hade 2010 arbetat fram en överenskommelse om övertagande av kanalen och en del fastigheter och dessutom hur parternas ekonomiska mellanhavanden skull regleras. Detta gjordes för att Säffle kommun skulle kunna göra erforderliga arbeten och investeringar. Detta förslag till överenskommelse var färdigt i november 2010.

Kommunstyrelsen i Säffle sa nej till det framlagda förslaget till överenskommelse och inga investeringar eller andra arbeten gjordes då. Sjöfartsverket fortsatte med det ställningstagandet att äga och därmed förfoga över kanalområdet och slussen.

Det är okänt för mig vad som föranledde den politiska ledningens negativa ställningstagande för 10 år sedan. Pågående klimatförändringar tyder ändå på att vi långt ifrån har sett den sista översvämningen i området med de risker för liv och egendom sådant kan föra med sig för vår vackra kommun.

Därför känns det bra att nuvarande kommunledning funderar över dessa riskfaktorer och vad som kan göras för att om möjligt åtgärda dem.

Joel Nyström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.