Låt inte Säfflebostäder sälja Vegagatan!

Insändare
PUBLICERAD:
Beordra Säfflebostäder att dra tillbaka försäljningen av Vegagatan, uppmanar skribenten.
Foto: Claes Österman

Claes Österman gjorde i en ledare i Säffle-Tidningen mig och flera andra säfflebor uppmärksamma på en affär som Säfflebostäder genomför i det tysta, försäljningen av uttjänta hyreshus på Vegagatan.

Ett anbud har inkommit som är en miljon lägre än utgångsbudet på fem miljoner kronor. Man kan ju fråga sig vem som lägger ett bud på dessa rivningskåkar och vad har budgivaren för planer? Att ROT-renovera dem och sedan få säfflebor att bosätta sig i dem är en utopi då området helt saknar attraktionsvärde och ligger illa till geografiskt för de servicefunktioner som finns på orten.

Östermans farhågor om att någon i spekulationssyfte skulle lägga bud och sedan snabbt få tillbaka sin investering med god marginal känns mycket verklighetsförankrad då social dumpning är ett känt fenomen i kommuner med låg inflyttning. Här kommer nu politikernas ansvar in för att stoppa denna försäljning.

Säfflebostäder är ett fastighetsbolag men inte vilket som helst då det har som uppdrag att bevaka allmännyttan samt ska vara politikens redskap för att utveckla Säffle kommun. Styrelsen i Säfflebostäder har naturligtvis en agenda där man inte vill ha ett negativt resultat i årets bokföring utan att ha goda räkenskaper genom att sälja ett problemområde. Att kommunens budget sedan drabbas av kostnader på grund av social dumpning är då inte Säffllebostäders problem.

I dessa corona-tider så promenerar jag mycket och en dag tog jag mig en tur upp till Vegagatan och Industrigatan. Om ni inte har gjort det så kan jag rekommendera en ögonbrynshöjare. Personligen trodde jag inte att det fanns sådana misskötta bostäder i Säfflebostäders bestånd och att det fortfarande finns folk som bor kvar förvånar mig mycket. Fruktansvärda fasader, smutsigt i området och igenvuxna buskage. Hur i all världen kan man tro att de fastigheter som nu ska säljas kommer att bli uthyrda till vanliga medborgare?

Min uppmaning till Kommunfullmäktige är att genast beordra Säfflebostäder att dra tillbaka försäljningen och istället kompensera bostadsbolaget så de klarar den tillfälliga resultatnedskrivningen och därmed kan jämna husen med marken.

Detta är strategisk planering som gynnar Säffle och förhoppningsvis får Säfflebostäder i framtiden uppdraget att bebygga åsen vid Tingshuset istället så vi förtätar centrum.

Säfflebo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.