Gör om Vegagatan till företagsmark!

Insändare
PUBLICERAD:
Kristdemokraterna vill att försäljningen av Vegagatan 2 stoppas och att området görs om till företagsmark.
Foto: Claes Österman

Säffle har under de senaste åren fått en ökad attraktionskraft och företag utifrån vill gärna etablera sig i vår kommun. Befintliga företag har också visat på en god utveckling och fortsätter att växa och vill expandera sin verksamhet.

Kommunen har för närvarande slut på egen industrimark och kan därför inte erbjuda intresserade företag mark som vill etablera verksamhet i kommunen eller för befintliga säffleföretag som vill expandera. Kommunens näringslivsenhet har nyligen kommunicerat att de efterfrågar samarbete med privata markägare för att kunna få fram ytterligare mark för industri- och företagsetableringar.

Det är oerhört glädjande att Säffle har blivit en attraktivare kommun för företagsetableringar och att flera företag har fått upp ögonen för vår kommun och vill etablera sin verksamhet här. Säffle kommun behöver ett starkt och varierat näringsliv med både små och stora företag.

För det är företagen som primärt bidrar till vår gemensamma välfärd och Säffle behöver få ännu fler företagsetableringar och arbetstillfällen för att bryta trenden med den ökande arbetslösheten och kommunens ökade kostnader för försörjningsstöd.

Kristdemokraterna i Säffle vill därför att den pågående försäljningen av Vegagatan 2 stoppas och att kommunen tar ett nytt helhetsgrepp över hela området Vegagatan. Vi vill att kommunen ändrar i detaljplanen för Vegagatan och omvandlar detta bostadsområde till företagsmark istället.

På så sätt tror vi kristdemokrater att detta område kan få en nystart och bli som det en gång var tänkt att vara – ett attraktivt område. Dessutom blir detta en bra lösning för kommunen som i nuläget är i behov av att erbjuda tomtmark till företag som vill etablera sig i Säffle samt till befintliga företag som vill växa på hemmaplan.

Erik Augustin

Ordförande Kristdemokraterna i Säffle

Viktor Nygren

Ersättare i KS för Kristdemokraterna i Säffle

Malin Nygren

Gruppledare i KF för Kristdemokraterna i Säffle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.