Anonyma synpunkter på skolchefen stämmer inte

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Skolchefen Erica Andrén får stöd av sina medarbetare. Det är de föreslagna förändringarna för Säffle Lärcenter som är upprinnelsen till kritiken mot henneST.
Foto: ST Arkiv
Replik på artikel i Säffle-Tidningen om Säffles skolchef.

I Säffle-Tidningen den 19 januari stod det att läsa om att skarp kritik riktas internt mot vår förvaltningschef inom barn- och utbildningsförvaltningen Erica Andrén. Det skrivs om härskarteknik och en tystnadskultur där vi som medarbetare inte får komma till tals. Detta är påståenden som vi inte ställer oss bakom eller vill förknippas med.

Säffle har under många år varit en kommun där skolresultaten inte varit något som man som vare sig vårdnadshavare eller medarbetare velat skylta med. Vi är även en kommun som sedan länge har en hög arbetslöshet både bland unga och vuxna. Detta är frågor som varit i fokus och med Erica har vi fått någon som bär och driver frågorna framåt.

Tidigare har det rullat på och vi har gjort som vi alltid gjort men leder det till någon förändring/förbättring till de vi arbetar för, nämligen individerna? Det kan vara av största vikt att vi alla kommer ihåg vilka vi finns till för, vad det är som driver oss, eller som borde driva oss varje dag när vi går till våra arbeten.

Vi har en vuxenutbildning som har tagit stora kliv framåt och blivit en kraft att räkna med, inte bara i Säffle utan inom hela vår region. Givetvis tack vare många kompetenta medarbetare men även mycket tack vare en tydlig struktur och en ledning från vår förvaltningschef.

Vidare har Erica varit synnerligen drivande i att skapa ett Industricenter där hon tillsammans med ett stort antal personer på olika nivåer inom kommun och näringsliv skapat ett samarbetsklimat där samtliga inblandade får komma till tals, känna sig delaktiga och betydelsefulla.

Det krävs mod och handlingskraft att leda en organisation i förändring men för att nå den framgång som vi sett det senaste året krävs även att den som leder lyssnar in och tar till sig av det medarbetarna förmedlar från den dagliga verksamheten. Detta är precis det vi upplever att Erica gör.

Vi anser att Erica sköter det uppdrag hon har och att hon på ett synnerligen korrekt vis. Man kan alltid som medarbetare lyfta luren och få svar på sina frågor eller stöttning när något känns tungt. Vi anser att den bild som målas upp via det anonyma mailet inte på något vis överensstämmer med sanningen.

Sanna Bertilsson, chef arbetsmarknadsenheten

Nina Andersson, arbetsmarknadsenheten

Petra Andersson, arbetsmarknadsenheten

Jonas S Larsson, arbetsmarknadsenheten

Andreas Björklund, lärare Säffle industricenter

Peter Florell, lärare Säffle industricenter

Åsa Werme, speciallärare Säffle lärcenter

Kajsa Weideryd, lärare Säffle lärcenter

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.