Vegagatan igen – många frågor

Insändare
PUBLICERAD:
Skribenten anser att det finns många obesvarade frågor kring försäljningen av Vegagatan.
Foto: Claes Österman

Frågan till Säfflebostäders styrelse blir ju, när man läser om beslutet att sälja fastigheten på Vegagatan: Vem är köpare till fastigheten? Om denne är så seriös och bra borde företaget inte ha något emot att träda fram med fullständiga uppgifter om bolaget.

Vad är köpeskillingen?

Det måste vara en självklarhet att en så viktig fråga avgörs av kommunen som ju är ägare till Säbo.

Vad har de olika politiska partierna för åsikter?

Vi ser ju avskräckande exempel i en del andra värmländska kommuner med så kallad social dumpning. Vad innebär då dumpning? I fall som detta innebär det att storstadskommunerna flyttar ut misshagliga hyresgäster till måttligt renoverade flerbostadshus i mindre kommuner på landsbygden och där får kommunen ta hand om människorna när problem uppstår, till exempel att hyrorna inte betalas.

Örjan Ström

Tidigare vice ordförande i Säfflebostäder

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.