Säbos styrelse visade ryggrad

Insändare
PUBLICERAD:
Säbos styrelse visade ryggrad när de tog beslutet om Vegagatan 2, skriver Mathias Gyllensteen Söderström (SD) i insändaren.
Foto: Claes Österman

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Kommunfullmäktige representeras av 41 ledamöter som är folkvalda. Dessa ledamöter har enhälligt delegerat styrelsen i Säfflebostäder att gå vidare med att hitta en köpare och sedan genomföra en försäljning genom delegation till bolagets VD. Dag Rogne var själv uppe i kommunfullmäktige och yrkade bifall för att bolagets styrelse skulle få detta mandat.

Styrelsen för Säbo (Säfflebostäder) har ägardirektiv att förhålla sig till. Partipolitik är sekundärt, då vi enligt ägardirektiv ska se till bolagets bästa. Faktum är att Säbo är ett välskött kommunalt bostadsbolag om man ser till de ekonomiska resultaten och jämför oss med andra kommunala fastighetsbolag.

Liksom många andra kommuner så sliter även Säbo med släpande underhåll av de så kallade miljonprogramsområdena. I Säffle rör det sig om framförallt Vintergatan, Vegagatan och Industrigatan. Det pågår ett omfattande arbete inom Säbo för att skapa bättre bostäder, miljöer och framförallt bostäder som passar alla. Helt i enighet med ägardirektivet.

När det gäller Vegagatan 2, vill många gärna göra en koppling mellan social dumpning och den nu beslutade försäljningen. Detta efter dels att en ledare i Säffle-Tidningen lyft upp problematiken med social dumpning, men någon sådan har vi inte sett i Säffle, så varför göra en ”höna av en fjäder”? Som en uppföljning väljer chefredaktören att intervjua Dag Rogne och Ola Johansson som fått kalla fötter efter ledaren i ST och upplever troligen att frågor ställts som de upplever besvärliga. Kontentan blir att Rogne säger att försäljningen ska stoppas, vilket inte är förankrat med bolagets styrelse och går helt emot de direktiv som kommunfullmäktige beslutat om. Här kan man prata om att vara ”tondöv”!

I den roll som Rogne och Johansson befinner sig i riskerar de inte bara att försöka kringgå det högst beslutande organet i Säffle och bolagets tillsatta styrelse, utan också svärta ned Säfflebostäders trovärdighet då man är i slutfasen men en potentiell köpare. Vad är inte tondövhet i sammanhanget om inte Rognes och Johanssons uttalanden?

För oss som deltog i mötet kan det orimligt ha undgått att den paus Marcus Bäckström utlyste utan att tillfråga styrelsen ägnades åt något helt annat än vad han angav som skäl. Det krävs inte tjugofem minuter att författa två yrkande förslag mot varandra! Det var inte en direkt doktorsavhandling som skulle författas. Givetvis kan man anta att Rogne fanns med i andra sidan telefonluren, för vi kunde se hur Bäckström vankade besvärat fram och tillbaka med telefonen mot örat!

Det sista är inte sagt om ”Vega gate” för ingen ska tro att de som representerar majoriteten sitter säkert på sina stolar nu. Skulle det bli en utdragen process, kan vi nog räkna med uppsägelser av uppdrag eller ersättare som tjänstgör och ”röstar rätt”.

Personligen tycker jag att majoritetens ledamöter visade ryggrad som röstade för bolagets bästa, trots att man försökt påverka dom. Jag hoppas denna ryggrad finns kvar efter att Rogne skällt ut er och att ni står upp för varandra!

Mathias Gyllensteen Söderström (SD)

Styrelseledamot Säfflebostäder AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.