Oron gör det lämpligt att pausa Vegagatan

Insändare
PUBLICERAD:
Diskussionen kring försäljningen av Vegagatan fortsätter med en replik av Dag Rogne (C)
Foto: Claes Österman

Replik till Mathias Gyllensteen Söderström (SD) på insändare i Säffle-Tidningen 25 februari.

Mathias Gyllensten Söderström beskriver mig, i sin insändare om Säffles beslut att sälja Vegagatan 2, som att jag skäller på mina partikollegor och att jag försöker kringgå fullmäktiges beslut från oktober 2020. Min syn på det politiska ledarskapet har dock helt andra utgångspunkter som jag kort tänker redogöra för.

Mina ledstjärnor är öppenhet, prestigelöshet och tillit, förtroende. Det som kallas för ”det coachande ledarskapet”, hur vi skickliggör varandra eller ”att vilja varandras framgång”. Såväl i partigrupp som i majoritetssamarbete men också i beredningsprocesser med opposition, tjänstepersoner i våra verksamheter med flera.

Jag lägger också stor vikt vid att vara tillgänglig för media, tidningar, radio och TV för att verka för öppenhet och transparens, liksom också att vara tillgänglig för medborgare och intresseorganisationer eller civilsamhället, när de hör av sig och har synpunkter eller medskick till politiken i Säffle.

Andra får väl bedöma men jag tycker att vi lyckats bra i Säffle. Vi har en trygg tjänstepersonsorganisation som lägger fram kvalitativa underlag för beslut till oss politiker utifrån en professionell bedömning. Sedan kan vi bereda frågorna vidare och hitta minsta gemensamma nämnare i politiken genom kompromisser eller också vara överens om att i denna fråga har vi olika uppfattning.

Det händer att vi gör andra bedömningar än våra tjänstepersoner men det är ju vår roll som politiker att sätta in besluten i ett helhetsperspektiv för hela kommunen och ta konsekvenserna av det. Vi är beslutsmässiga i politiken och få frågor hamnar i långbänk och i uppslitande diskussioner.

Jag tycker detta är bra för hela Säffle kommuns utveckling och för våra invånare. För betraktare utanför politiken hoppas jag att Säffle kommun präglas av stabilitet, ordning och reda vilket bidrar till att vi höjer vår stolthet och självkänsla för oss själva men också öka attraktiviteten för inflyttning och nya företagsetableringar. Förtroende är något som alltid måste vårdas.

En framgångsfaktor i den politiska beslutsgången som också är grunden för min syn på demokrati är att vi har en förankring i våra partiers medlemsgrupper. Den förankringen får vi genom våra månatliga gruppmöten inför kommande beslut i våra nämnder och bolag. Min uppfattning är att man inte ska gena förbi medlemsmötena i stora frågor. Det är värdefullt att man diskuterat frågorna i det aktuella sammanhanget med gräsrötterna. Min ambition är att hela tiden ge frågorna tid att lyftas i partigrupperna innan de går vidare till beslut.

Jag har inte skällt ut någon men tycker att man med prestigelöshet ska lyssna på sina partigrupper. När det nu blivit en oro bland medborgare och fastighetsägare om lämpligheten av att sälja Vegagatan 2 så är det lämpligt att frågan pausas. Frågan har växt i komplexitet från fullmäktiges beslut i oktober och har nu blivit av så kallad ”principiell natur” för kommunen. Då bör försäljningsbeslutet också bekräftas av ett nytt beslut i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, där det sätts in i en helhet för kommunen.

Dag Rogne (C)

kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.