Herrgårdsgymnasiets svaga attraktionskraft

Insändare
PUBLICERAD:
Herrgårdsgymnasiets svaga attraktionskraft förvånar inte skribenten.
Foto: Claes Österman

Det är ju tråkigt att behöva använda sig av devisen ”vad var det jag sa”, men i frågan om attraktionskraften för Herrgårdsgymnasiet med anledning av Lärcenters inflyttning, så är det precis vad man kunde vänta sig.

I Säffle-Tidningen den 25 februari kan vi läsa att rekordfå vill studera på Herrgårdsgymnasiet. Det mest fascinerande är att både politiker och rektor verkar förvånade över att den här situationen uppstått.

Under hela processen inför beslutet om flytt har lärare på båda skolorna, elever och till och med föräldrar försökt påtala att attraktionskraften för ungdomsgymnasiet kommer minska. När eleverna tillfrågades i en enkät, var en hög andel emot att vuxna skulle studera på skolan. För många elever innebär det att man tvingas att gå på samma skola som sina föräldrar. Men skolchefen och nämnden har inte lyssnat.

Det huvudsakliga motivet till flytten var att spara pengar menade nämndens ordförande Thomas Jarlhamre. Med ökade interkommunala kostnader på grund av att fler elever söker sig bort från kommunen tycks dock skolchefen och politiker bitit sig själva i svansen. En dryg miljon i minskad lokalhyra för lokalerna på Forskningen är snart uppätna av att elever ska resa till andra kommuner för att studera.

Så grattis alla invånare i Säffle kommun till att ha politiker och ansvariga tjänstemän som dels hanterar kommunens pengar utan ansvar och dels fullständigt negligerar vad som är mest attraktivt för invånarna i Säffle kommun.

Vad var det jag sa

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.