Jakten på tillit!

Familj
PUBLICERAD:
Kenneth Gagnero, präst i Säffle pastorat.

Från det första ögonblicket i livet tror jag att vi letar efter tillit. I början omedvetet men så småningom medvetet, och normalt uppstår det först i relation till våra föräldrar och i bästa fall fortsätter cirkeln av människor och sammanhang där vi kan känna tillit, förtroende och en plats där vi kan växa och utvecklas. Sökandet går i en riktning av att göra vår verklighet hanterbar, begriplig och meningsfull. Om det utvecklas så kan jag känna en känsla av sammanhang med människor och det samhälle och värld jag lever i.

Här vill jag införa ett nytt begrepp som gynnar förståelsen av resten av läsningen Maybe Logic översatt betyder det ”kanske logik”. Termen skapades av författaren Robert Anton Wilsson.

Om vi däremot upplever vårt inre, våra relationer eller vår omvärld obegriplig och så komplex att den inte går att hantera med våra tankar eller känslor. Att vi inte heller kan skapa en mening i vilken vi ser vårt sammanhang.

Då gör jag allt jag kan och lite till för att försöka hålla ihop mig själv eller världen, i brist på yttre tydlighet försöker jag skapa inre tydlighet där jag sätter upp mina övertygelser som absoluta sanningar till 100%. De eller det som avviker, skapar olust de förvandlas till syndabockar värda prata illa om komma med förtal, att hata, lyncha skrämma och döda.

För att min värld och mitt perspektiv ska bli och vara sant så måste de andras vara fejk, även om jag själv också skarvar, generaliserar, överdriver och ljuger för att överdriva sanningshalten i det jag påstår och står för.

Sanningar är farliga efter som dom oftast pekar på förenklingar och ensidiga trossatser. Tillbaks till ”kanske logik” vi behöver inte tro på saker i form av ja eller nej, sant eller osant eftersom det tänkande får oss att tappa balansen och tvingar oss till förenklingar. Låt säga att någon påstår att världen är en platt skiva och inte ett runt klot kanske jag kan tänka tja möjligt till 0,000001 och sen kan jag släpa det och behöver inte gå in i fajt för en sådan eller någon annan övertygelse. Sanningar har använts och används fortfarande för att manipulera och förenkla inom alla möjliga livsområden och relationer.

Om vi tar till oss formen kanske logik så behöver vi inte befinna oss i en värld av svartvitt tänkande utan kan se hela färgskalan av påståenden, mini sanningar, perspektiv och övertygelser manipulation, omtankar, kärlek och god vilja och ärliga avsikter.

I morgon söndag andra i fastan är temat den kämpande tron i kyrkoåret. Där vi möter vi en kvinna som letar en lösning på sin dotters hälsoproblem. Människorna runt Jesus tycker inte hon ska besvära honom utan vara tyst. Hon ger inte upp hon tar till och med en diskussion med Jesus där hon visar sin övertygelse och det helar hennes dotter. Läs gärna Matteus evangeliet 15:21-28

Allt gott och vandra i tillit!

Kenneth Gagnero

Präst Säffle pastorat, Svenska kyrkan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.