Hoppa till huvudinnehållet

Vid Karlstadsvägen växte nya hus upp ”med amerikansk fart”

Publicerad:
Vid Furuskogsparken fanns en gång en plaskdamm som var populär bland de yngsta barnen. Där fanns också bord och soffor under ett skyddande tak.
Vid Furuskogsparken fanns en gång en plaskdamm som var populär bland de yngsta barnen. Där fanns också bord och soffor under ett skyddande tak.

- En bild som togs för åtta dagar sedan är knappast aktuell idag.

Säffle-Tidningen berättade 1946 om den förändring som skedde vid norra infarten till Säffle.

- Där växer det upp hus med amerikansk fart.

Det var längs Karlstadsvägen och Sveavägen som det byggdes för fullt för 75 år sedan.

Tidningen berättade att det visserligen ännu var dåligt beställt med gatorna, men tillade samtidigt att gatuarbeten pågick. Det var bland annat Sveavägen som gjordes i ordning och samtidigt pågick arbetet med Vallgatan mellan Karlstadsvägen och Sveavägen.

- Den göres bred och rejäl så att den skall kunna tjäna till parkeringsplats.

Det behövdes nya bostäder i Säffle. Köpingen växte snabbt och det var stor bostadsbrist.

- Det byggs snabbt, men likafullt är det ont om lägenheter. Det ser ut att vara hart när omöjligt att hinna ikapp utvecklingen.

 • På ett 60-årigt flygfoto kan man se hur mycket som hade hänt vid Karlstadsvägen. De flesta husen till vänster byggdes på 1940-talet. Flerbostadshusen vid Vallgatan liksom husen på Vallen till höger byggdes på 1950-talet.
  På ett 60-årigt flygfoto kan man se hur mycket som hade hänt vid Karlstadsvägen. De flesta husen till vänster byggdes på 1940-talet. Flerbostadshusen vid Vallgatan liksom husen på Valle…
 • Ett tidningsurklipp från Säffle-Tidningen 16 juli 1954 berättar om Heintz nya serviceverkstad som då stod färdig att öppnas vid Karlstadsvägen.
  Ett tidningsurklipp från Säffle-Tidningen 16 juli 1954 berättar om Heintz nya serviceverkstad som då stod färdig att öppnas vid Karlstadsvägen.
 • Bildkvalitén är inte bra, men bilden – ett tidningsurklipp från september 1946 - är intressant. Den visar nyanlagda Karlstadsvägen från norr. Ett par hus håller på att byggas. Till höger skymtar raden av nybyggda tvåvåningshus vid Sveavägen.
  Bildkvalitén är inte bra, men bilden – ett tidningsurklipp från september 1946 - är intressant. Den visar nyanlagda Karlstadsvägen från norr. Ett par hus håller på att byggas. Till höge…
 • Flera bensinstationer fanns tidigt längs Karlstadsvägen. En av dessa var Esso. När bensinförsäljningen med tiden upphörde blev före detta macken Säffles turistbyrå under några år.
  Flera bensinstationer fanns tidigt längs Karlstadsvägen. En av dessa var Esso. När bensinförsäljningen med tiden upphörde blev före detta macken Säffles turistbyrå under några år.
 • Allékiosken låg från början i södra änden av kvarteret Vallen och låg då i vägen för ett av de hus som skulle byggas. Kiosken fick flyttas till den plats där den fortfarande finns om än med annat utseende. Bilden är tagen på slutet av 1950-talet. Kiosken drevs då av Elly Engstrand.
  Allékiosken låg från början i södra änden av kvarteret Vallen och låg då i vägen för ett av de hus som skulle byggas. Kiosken fick flyttas till den plats där den fortfarande fin… Foto: ST Arkiv

Sedan Karlstadsvägens tillkomst hade ”Gamla Karlstadsvägens” betydelse förstås förändrats. Den hade nu fått ett nytt namn – Skogsvägen – och slapp fungera som riksväg. Nu gjordes vägen om för annat syfte.

- Den schaktas ned och trottoarer läggs utmed körbanan. Genom denna får Sundstorpsområdet en god väg till köpingens centrum.

Affärer kunde öppnas

Ett av de första husen vid Karlstadsvägen var det affärs- och bostadshus som byggdes i hörnet av Karlstadsvägen och Vallgatan, alltså det hus som numera inrymmer Badrumsbutiken på Karlstadsvägen 10. Redan 1 november 1945 hade Sundstorps Speceriaffär tagit emot sina första kunder där. Det hade också i samma hus en mjölkaffär, som tillhörde Säffleortens Mejeriförening.

Speceriaffären hade funnits tidigare, men då på annan plats. Den drevs av Albin Karlsson. För mejeriföreningen var det första försäljningsstället i denna del av köpingen.

- För hela Sundstorp och hela området kring Karlstadsvägen har tidigare närmaste mjölkaffär varit Mejeriföreningens affär vid Sundsgatan och följaktligen kommer den nya mjölkaffären att hälsas med belåtenhet av kunderna, skrev lokaltidningen.

Det fanns ett litet hinder inför öppningen av nya mjölkaffären. En del leveranser av utrustning hade blivit försenade. Därför skulle personalen till en början få mäta upp mjölken för hand till kunderna.

- Automatisk mjölkutmätning enligt det av AB Separator införda s.k. Säfflesystemet kommer dock att installeras snarast möjligt.

 • Så här såg det ut på Karlstadsvägen på 1950-talet. De flesta av dessa hus var byggda andra hälften av 1940-talet. När bilden togs hade planterade buskar och träd börjat växa till sig. Längst bort vid vägens slut kan man skymta gamla busscentralen.
  Så här såg det ut på Karlstadsvägen på 1950-talet. De flesta av dessa hus var byggda andra hälften av 1940-talet. När bilden togs hade planterade buskar och träd börjat växa till sig. L…
 • I det då nybyggda huset till höger på bilden öppnades 1 november 1960 livsmedelsbutiken Obe Livs. Närmast kameran ses Cete Möbler. Vallen till vänster hade byggts några år tidigare. Vänstertrafik var det fortfarande.
  I det då nybyggda huset till höger på bilden öppnades 1 november 1960 livsmedelsbutiken Obe Livs. Närmast kameran ses Cete Möbler. Vallen till vänster hade byggts några år tidigare. Vän…
 • Den 31 oktober 1945 berättade Säffle-Tidningen att en ny specieriaffär och en mjölkaffär dagen därpå skulle öppnas i hörnet av Karlstadsvägen och Vallgatan.
  Den 31 oktober 1945 berättade Säffle-Tidningen att en ny specieriaffär och en mjölkaffär dagen därpå skulle öppnas i hörnet av Karlstadsvägen och Vallgatan.
 • Bildkvalitén är inte bra, men bilden – ett tidningsurklipp från september 1946 - är intressant. Den visar nyanlagda Karlstadsvägen från norr. Ett par hus håller på att byggas. Till höger skymtar raden av nybyggda tvåvåningshus vid Sveavägen.
  Bildkvalitén är inte bra, men bilden – ett tidningsurklipp från september 1946 - är intressant. Den visar nyanlagda Karlstadsvägen från norr. Ett par hus håller på att byggas. Till höge…

Man skall komma ihåg att mjölk hämtades av kunderna i särskilda spann som de hade med sig till mjölkaffären. Det skulle dröja mer än ett decennium innan de konformade pappersförpackningarna – Tetra Pac – slog igenom och revolutionerade mjölkhanteringen i affärerna.

Nya bostäder vid Sveavägen

Kundunderlaget skulle öka snabbt. Det byggdes som sagt med besked i området. Hösten 1945 hade bland annat två flerfamiljshus vid Sveavägen i hörnet av Vallgatan blivit inflyttningsfärdiga. Säffle köping hade byggt i samarbete med Arvid Nilssons byggfirma. Femton familjer hade fått bostad där. Sju lägenheter i det ena och åtta i det andra. Det var med ett undantag två rum och kök eller ett rum med kök.

Norrut längs Sveavägen hade grunden lagts för ett antal tvåfamiljshus och ännu längre norrut förbereddes för byggande av villor. Även längs Karlstadsvägen pågick grundarbeten för nya hus.

Säffle-Tidningen kunde också avslöja att det säkert snart skulle bli byggnation på dubbeltomten längs med Vallgatan, alltså mellan Karlstadsvägen och Sveavägen.

- Här är det meningen att det skall bli en större servicestation för General Motors, men byggnadstillstånd har ännu ej erhållits.

Något sådant blev det inte heller. Det blev ett större flerbostadshus, som också i hörnet närmast Karlstadsvägen fick en affär som tillhörde Konsum. Den fanns kvar i många decennier, men lokalen är nu ombyggd till lägenhet.

Heintz Bil byggde nytt

General Motors skulle ändå komma att etablera sig vid Karlstadsvägen, men det skulle dröja några år. Lördagen 17 juli 1954 öppnades lokalerna för Gunnar Heintz Bil AB. Då fanns General Motors bland gratulanterna och Heintz var återförsäljare för GM:s olika bilmärken. Förutom bilförsäljning ingick också verkstadslokaler i bygget.

Samtidigt öppnades en ny bensinmack framför Heintz byggnad. Det var Koppartrans bensin som man kunde tanka där.

Strax intill skulle det bli ytterligare en mack, nämligen BP. En tredje tillkom också med tiden. Det var Mobils mack lite längre norrut. Den som senare blev Statoil och numera Gulf. Det var tätt mellan mackarna. Speciellt om man lägger till att det i Karlstadsvägens södra ände fanns Esso, Caltex och Nynäs att välja mellan.

Storsatsning på Vallen

Ett par av de tidigast byggda hyreshusen är de vid Karlstadsvägen mitt emot Furuskogen. Bygglov för de husen gavs redan 1944 och sedan påbörjades byggnationen. Då såg de inte riktigt ut som idag. Från början hade husen ytterväggar i trä med kalkputs. Först 1983 kläddes de in med fasadtegel.

Till Karlstadsvägens bebyggelse måste förstås också bostadsområdet Vallen räknas även om kvarteret i lika hög grad gränsar till Sveavägen. Vallens flerbostadshus byggdes lite senare än de längs Karlstadsvägens norra del. Vallen växte i huvudsak upp mellan 1954 och 1956. Sex av husen stod färdiga sensommaren 1955 och de innehöll sammanlagt 134 efterlängtade lägenheter. De löste inte bostadsbristen i Säffle. Samtidigt fanns en kö med cirka 500 bostadssökande. Ytterligare några hus inom området tillkom 1956 och Vallen blev ett värdefullt tillskott på bostadsmarknaden.

Det var i hög grad barnfamiljer som flyttade till Vallen. Gårdsmiljöerna var också anpassade därefter. Det var oömma planteringar, buskar, gräsmattor som var tåliga för slitage och gångar som var täckta av asfalt som underlättade trehjulingarnas framfart.

Furuskogsparken

På andra sidan av Karlstadsvägen ligger Furuskogsparken. Där fanns då inte bara en lekplats. Där fanns också en plaskdamm med ett vattendjup som passade även de yngsta barnen. Det var nära till Sporthälla, som för många blev något av ett andra hem efter skolan.

Ytterligare ett hus måste förstås nämnas när man skriver om Karlstadsvägen. Det är flerbostadshuset i kvarteret Soldaten. Förutom lägenheter blev det också affärslokaler där. I det nybyggda huset öppnades bland annat Obe Livs i november 1960. I huset har också andra verksamheter funnits, till exempel Cete Möbler och en filial till Henriks Färg. Affärerna har lagts ned, men i huset finns numera bland annat LSS-boende och på senare år har det också blivit veterinärmottagning.

Artikeltaggar

lokalhistoriaNöje/KulturSäffle

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.