Frågor och svar om förtur i vaccinationskön

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Finns det genvägar förbi vaccinationskön, är frågan som ställs i insändaren. Nej, står det i svaret.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Säffle-Tidningen publicerade den 6 februari en artikel där socialchef Ivan Stipic hävdar att inga chefer inom Säffle kommun får förtur i vaccinationskön om inte det finns särskild anledning i form av sjuksköterskekompetens eller arbete nära brukare. Enligt honom finns inga genvägar till att få vaccinet i förtid.

Trots detta uttalande stod chefer inom kommunen i kö för vaccin på sjukhuset i mitten av februari. Enligt egen utsago väntade de för att eventuellt kunna bli vaccinerade med överblivna slattar. Dessa chefer innefattas inte av de särskilda anledningar som skulle ge dem förtur i vaccinationskön, däremot har de alla möjlighet att sköta sina arbetsuppgifter hemifrån.

Samtidigt har ett flertal undersköterskor inom Säffle kommun, som dagligen arbetar nära gamla och sjuka människor, ännu inte blivit vaccinerade. De har inte heller blivit informerade om möjligheten att stå i kö till eventuellt överblivet vaccin.

Hur kan man som chef rättfärdiga att prioritera sig själv över medarbetare som i mycket högre grad riskerar att själva smittas, eller att smitta de brukare de arbetar så nära på daglig basis? Är kommunen medveten om dessa chefers beteende och kommer det att accepteras utan vidare?

Även samordnare inom kommunen har blivit vaccinerade innan all vårdpersonal inom kommunen fått vaccinet. Inte heller samordnarna bedriver något brukarnära arbete utan kan arbeta mycket hemifrån.

Vi som omsorgspersonal känner oss sedda som mindre värda i och med detta beteende från chefer och administrativ personal.

Undersköterskor i kommunen

Svar direkt:

I början av februari meddelade vi hur vi hanterar vaccineringens Fas 1 i Säffle kommun. Detta gjordes med hjälp av både interna och externa kanaler och vårt tillvägagångssätt har varit kommunicerat med både regionen, kommunledningen och vår politik.

All personal inom vård och omsorg som arbetar nära våra patienter/brukare inom äldreomsorg och hemsjukvård har erbjudits vaccin. Vi har här inte gjort skillnad mellan våra medarbetare och våra chefer som är nära brukarna och verksamheten. Dessa chefer har erbjudits vaccin och varit inplanerade precis som medarbetarna i den tidsplanering som gjorts.

Administration av vaccinerna har planerats och genomförts utifrån tillgång och geografisk logistik. I denna logistik har ingen ställts ”före” eller ”efter” i någon kö. Enheterna har förfogat över ett givet antal doser i olika omgångar som därefter administrerats utifrån den tillgång vi haft.

Det är mycket möjligt (och i så fall även förståeligt) att somliga enhetschefer med planerade vaccineringar ändå låtit medarbetare gå före vid vaccinationstillfället, av praktiska skäl och för att verkligen garantera att medarbetarna får sin vaccination den dagen. Ett sådant agerande faller inom ramarna för det beslutsutrymme som en enhetschef har. Från förvaltningens håll har vi dock planerat in dem i vaccineringen för att säkerställa att de får tillgång, precis som för all annan personal som är nära brukaren/patienten och verksamheten, oavsett roll.

I skrivande stund har all personal inom vård och omsorg i Säffle som omfattas av Fas 1 erbjudits vaccin och samtliga som tackat ja är vaccinerade med minst dos 1. (Det kan finnas enstaka fall som av specifika skäl ej vaccinerats ännu). Förra veckan inledde vi vaccineringen av personal inom LSS (Fas 2) och arbetet löper på bra. Även denna grupp kommer inom kort att vara vaccinerad.

Våra undersköterskor och vårdbiträden har gjort ett otroligt arbete under pandemin hittills, där de på ett beundransvärt sätt lyckats bidra till att hålla smittan borta från våra mest sköra. Precis som våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker, samordnare och enhetschefer, för att nämna några yrkesgrupper. Alla fyller en viktig roll i den verksamhets- och brukarnära kedjan.

Ingen roll är viktigare än den andra. Alla behövs om vi ska fortsätta lyckas så som vi gjort hittills. Det är angeläget att vi nu fortsätter det fina arbetet och inte ställer dessa grupper mot varandra då de inte på något sätt är i ett motsatsförhållande.

Ivan Stipić

Förvaltningschef

Socialförvaltningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.