Kommunal: Heltidsarbete som norm

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunal svarar på två insändare.
Foto: Janerik Henriksson / TT
Svar på insändare i Säffle-Tidningen från signaturerna ”Värmlänning” och ”Den trötta USKAN”.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är överens i ett centralt avtal sedan 2016 att gemensamt arbeta för att heltidsarbete ska bli norm även inom kvinnodominerade yrken. Det är ett mål som inte på något sätt kan vara kontroversiellt om målet nås med rätt medel.

Att kvinnor också ska kunna leva på sin lön och kunna få en bra pension är grundläggande och i allra högsta grad en fråga om jämställdhet och rättvisa. Kommunal kommer inte att sluta arbeta för det, tvärtom. Hur man ska nå målet kan se olika ut men det är viktigt att lokala parter krokar arm med varann och en avgörande del i det är att man först och främst börjar titta på hur arbetet idag är organiserat. Inom framförallt vård och omsorg råder nämligen en annan norm som bygger på att man ska arbeta deltid.

Kommunal och SKR är överens, det går inte att trycka in en heltidsnorm i en befintlig deltidsorganisation. Då kommer motsättningar att väckas och arbetsmiljön bli lidande. Därför behöver man skruva om i organisationen så den passar ett behov av heltidsarbetande.

Utvecklingen mot heltid ska ske med beaktande av att det görs under bra arbetsmiljöförhållanden för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Det är en uppgift som under arbetets gång kan vara knepig att bemästra i alla aspekter. Det får man ha respekt för men det kan för den delen inte få grumla siktet mot målet. Det ska vara möjligt att ifrågasätta arbetet, är vi på rätt väg, kan man göra på annat sätt, är alla med på tåget, hur kan vi lösa motsättningar och svårigheter, vad är min del i det stora både som arbetsgivare och arbetstagare, m m.

Varför är arbetsgivarna intresserade av att nå heltid då? Ja det räcker att titta på befolkningsutvecklingen med minskat antal personer i arbetsför ålder samtidigt som befolkningen över 80 år stiger brant uppåt så förstår man, att ska vi klara av att ha en bra vård och omsorg så klarar vi inte det med att fortsatt ha deltidsarbete som norm. Man kan följa resan mot heltid per kommun och region på www.heltid.nu. Där hittar man också alla verktyg som tagits fram för att genomföra resan.

Magnus Karlsson

Ombudsman och projektledare i Kommunal Västra Svealand

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.