Den trötta undersköterskan får svar

Insändare
PUBLICERAD:
Agneta Andersson Pettersson i Äldreomsorgens ledningsgrupp besvarar insändaren.
Foto: Gorm, Kallestad
Svar på insändare i Säffle-Tidningen från signaturen ”Den trötta USKAN”

Det nya schemat som skribenten beskriver började gälla för ytterligare två enheter inom äldreomsorgen från och med 210111. I och med det så har samtliga enheter sedan dess haft samma scheman på samtliga boenden i egenregi samt på korttidsenheten vilket innebär att alla jobbar varannan helg. Skillnaden är att om man jobbar inom hemtjänsten så kan man inte välja om man önskar delad tur eller ej.

Vi valde att införa samma grundschema för att få en effektiv verksamhet utifrån verksamhetens behov samt för att samtliga medarbetare inom äldreomsorgen skulle ha samma förutsättningar och förutsägbara scheman. Det ska inte vara någon skillnad på vart man jobbar inom äldreomsorgens boenden. Medarbetarna har därefter fått välja hur många turer man vill jobba under en sex veckors period, utifrån om man valt delade turer var annan helg eller ej samt utifrån sysselsättningsgrad enligt kollektivavtal. De vi är till för behöver omsorg dygnet runt, således innebär ett arbete inom vård och omsorg både dag, kvälls, natt- och helgtjänstgöring.

Att jobba var annan helg och dessutom med en till två delade turer under sex veckors intervaller på våra boenden och korttidsenhet är inget som vi inom förvaltningen eller kommunal eftersträvar på något sätt utan vi vill att alla ska ha en sammanhållen arbetstid utan delade turer men det är det som vi har att förhålla oss till utifrån de ekonomiska förutsättningar som vi har. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa så bra scheman som möjligt.

Som arbetsgivare så ska vi främja för att andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR (HÖK 16). Hinder som vi ser och försöker finna lösning på i vår styrgrupp för heltidsinförandet är att matcha önskad sysselsättningsgrad efter verksamhetens behov och resurser.

Det finns under vissa tider på dagen och eftermiddagen ett överflöd av timmar i verksamheten som det inte finns behov av personal där av resursturerna, vilket innebär att personal som finns på plats får gå in och täcka vid frånvaro på sin egen eller på en annan enhet. av befintlig personal. Vi är i behov av personal under dygnets alla timmar året runt. Pandemin har satt stora krav på verksamheten i och med att vi ska stanna hemma vid minsta symptom. Det rekryteras dagligen personal för personer som är hemma för vård av barn, egen sjukdom, föräldraledighet, vård av nära anhörig etc. Om vi hade oändligt med timvikarier att rekrytera så skulle ingen tillsvidareanställd personal tvingas bli ut beordrad och heller ej bli nekad semester. Tyvärr har vi inte det. Dessutom har Säffle legat högst vad gäller smittspridning i Värmland i ett antal månader.

Vi ska göra allt i vår makt för att rekrytera fler timvikarier i verksamheten som går in och jobbar vid kortare frånvaro så att personal som går på scheman ska få chansen till återhämtning mellan sina arbetspass och inte behöva gå in extra utöver sin tjänstgöringsgrad. Pandemin har under en lång tid ställt press på våra verksamheter och vi är fullt medvetna om att många är trötta.

Vi vill dock poängtera att det enorma arbetet som vår personal lagt ner i denna pressade tid har lett till att vi inom kommunens äldreomsorg i det stora lyckats hålla smittan borta från våra sköraste. Detta trots att Säffle länge haft hög samhällsspridning av covid-19. Detta åstadkommer man inte utan engagerade, kloka och kompetenta medarbetare.

Ni gör skillnad varje dag för de som vi är till för.

Vi gör vårt yttersta för att skapa så goda villkor som möjligt utifrån våra förutsättningar.

Håll i och håll ut, förhoppningsvis går vi mot ljusare tider vad gäller pandemin.

Äldreomsorgens ledningsgrupp

Agneta Andersson Pettersson

Avdelningschef Äldreomsorgen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.