Vindkraft i Knöstad – till nytta för vem?

Insändare
PUBLICERAD:
Vi ser med oro på ingripandena i naturen som ett resultat av vindkraftsutvecklingen på Knöstad, står det i insändaren
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

I en av Kila Bygdeblads senaste utgåvor har Roland Takman ett inlägg om vindkraftparken som nu byggs på Knöstad i regi av danska Eurowind Energy. I hans innlägg saknas en kritisk reflektion över de uppenbarligen negativa konsekvenser vindkraftsparken kommer att få för djurliv, natur och för människorna som bor i området.

Generellt kännetecknas Knöstad-projektet av brist på information och kommunikation från kommunen och Eurowind Energy: till exempel om vilken ekonomisk vinst lokalsamhället faktiskt uppnår genom utvecklingen av vindkraftsparken, eller vilken typ av kompensation kommunen och invånarna kommer att få till följd av ett så drastiskt ingripande i omgivningen. Frågorna är många och obesvarade.

De flesta av oss välkomnar naturligtvis gröna och effektiva källor till förnybar energi. Om målen i Parisavtalet ska kunna uppnås måste den globala uppvärmningen långt under två grader och sträva efter att begränsas till 1,5 grader.

Samhället står just nu inför en stor energiomställning när fossil energi måste fasas ut och ersättas av hållbara alternativ. Vi behöver effektivisera och minska energianvändningen kraftigt, men vi behöver också bygga ut förnybar energi i stor skala för att klara den omställningen. Där spelar vindkraft en viktig roll och är positiv, men är ändå ett kontroversiellt ämne i de flesta ländernas energipolitik. Vår omgivning förvandlas nu till ett industrilandskap med transportvägar och turbiner med en rekordbrytande rotordiameter på 170 meter och tornhöjder på 115 meter.

Vi är många som menar att utveckling av landbaserad vindkraft bör koncentreras till områden där det redan finns mänskliga omfattande ingripanden och la den orörda naturen vara.

För vissa av oss som bor i Knöstad är konsekvenserna uteslutande negativa. Vi är oroliga över förstörelsen av naturen, djurens, fågelarters och insekters habitat, och naturligtvis den visuella förstörelsen av vårt närområde. Trots att ljudnivån förmodligen reduceras: Vårt grannskap kommer aldrig att vara detsamma och förändringarna är irreversibla. Vindkraftparken kommer att bli en tvingad del av vardagens horisont för alla människor som reser och bor i området.

Trots vad som tros vara en tillfredsställande anpassning av turbinerna i landskapet och miljömyndigheternas godkännande av vindkraftverk i förhållande till artsmångfald och djurliv, avser forskning ändå ett oroväckande stort antal fågelarter, fladdermöss och insekter som dör som ett resultat av vindkraftsskador. En studie från 2019 från DRL (German Center for Aerospace) visar att så många som 5-6 miljarder insekter dödas dagligen under sommarmånaderna av tyska vindkraftverk. I den enskilda vindkraftsparken vid Smøla i Norge har antalet döda havsörn nå stigit till över 100 på bara några år, enligt Norsk institut för naturhistoria (NINA). Motståndet mot landbaserad vindkraft i grannlandet är nu massivt.

Jag vill påminna er om att fler kungsörn fortfarande observeras i Knöstad-området.

En annan aspekt av utvecklingen är frågan om vilken ekonomisk vinst lokalsamhället och kommunen faktiskt uppnår genom utvecklingen av vindkraftsparken. För oss är det oklart vad vindkraften från Knöstad-projektet bidrar till i lokalt näringsliv, värdeskapande verksamheter och av inkomster till kommunkassan. Erfarenheter från andra vindkraftsparker visar att liknande projekt knappast bidrar till lokala jobb, inte särskilt många gästnätter på hotell i närheten eller ökande.turismkonsumtion, heller tvärtom.

Är det inte heller så att projektet kännetecknas av drivkrafter som ligger utanför kommunens kontroll? Det är bland annat ett välkänt faktum att för internationella fonder representerar vindkraftparkerna potentiella investeringsprojekt, där beslutsfattande myndigheter inte verkar kunna hantera effekterna av drivkrafterna.

Vi ser med oro på ingripandena i naturen som ett resultat av vindkraftsutvecklingen på Knöstad och välkomnar den inte.

Vi undrar oss också över kommunens och Eurowind Energys brist på information om projektet och efterfrågar nu detta.

Anne Marit Lunde och Frode Vågen

Ström, Säffle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.