Vindkraftfrågan har flera aspekter

Insändare
PUBLICERAD:
Löragens insändare om vindkraft besvaras.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Svar på insändare om vindkraft i Säffle-Tidningen 13 mars.

Vindkraft i Knöstad – till nytta för vem?

Ovanstående insändare i lördagens ST ställde denna fråga, och redogjorde själv för de negativa följderna. Oavsett om man är för eller emot projektet så vill jag försöka svara på frågan, utifrån mitt perspektiv som skattebetalare i Säffle kommun.

Miljöaspekten: Vindkraftverk kräver väg, både för anläggande av tornet som för löpande service och underhåll av anläggningen. Samma väg kan nyttjas i skogsbruket vilket innebär mindre körskador i fuktig mark, kortare väg för skotning samt möjlighet att genomföra skogsskötsel på bästa sätt. Dessutom kan vägarna vara avgörande för brandförsvaret i samband med skogsbränder och liknande. Områdets tillgänglighet för allmänheten kan ju även förbättras, om vägen är öppen för allmänt bruk.

På pluskontot skall även noteras att lokalt producerad energi minskar el-förlusterna vid överföring av el från Norrland. Det minskar dessutom kravet på överföringskapacitet från Norrland som är ansträngd.

Ekonomiska aspekter: Det väsentligaste i fråga om ekonomiskt utfall (kompensation) för närsamhället (Säffle kommun) är om fastighetsägare där vindkraften anläggs, eller de arbetstagare som utför byggande av anläggningen eller framtida service, är mantalsskrivna i Säffle kommun eller ej. Noteras bör att ett aktiebolag inte erlägger kommunal inkomstskatt ( dock statlig inkomstkatt).

Om Vi först räknar värdet på producerad elkraft, så kan Vi uppskatta att fastighetsägaren erhåller ca 4 % av värdet av producerad elkraft, och med en kommunal skattesats på ca33 % så uppstår en skatt på ca 1,33 % av värdet av producerad el. Ett relativt blygsamt ekonomiskt utfall för kommunen.

En väsentligt större ekonomisk betydelse har intäkterna som lokalt förankrade företagare med lokal arbetskraft erhåller, för vägbyggnation, underhåll av väg, anläggningsarbete på tornet samt framtida underhåll. Avgörande är naturligtvis fördelningen mellan vad mantalsskrivna personer i Säffle utför, i förhållande till vad bolag och personer utanför Säffle utför.

Så det ekonomiska utfallet kan sammanfattas med, det beror helt enkelt på hur våra lokala företagare kan erbjuda dessa tjänster, och hur beslutsfattare i bolaget väljer att upphandla dessa tjänster.

Peter Erhardsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.