Betraktelse: Djupa rötter

Familj
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Två vänner planterade var sitt träd av samma slag och ålder. Det första planterades mitt i trädgården på jämn mark där rötterna gick på djupet för att kunna suga åt sig rikligt med vatten.

Det andra planterades nedanför en brant sluttning, där vattnet rann utför och hamnade på gatan. Båda träden tycktes frodas och växa. Sedan kom en kraftig storm och vindarna var starka. Trädet mitt i trädgården stod fast medan det andra föll omkull. Varför?

Rotsystemen hade utvecklats olika. Trädet mitt i trädgården hade fått djupa rätter medan det andra trädet hade grunda rötter. Direkt nedanför sluttningen passerade vattnet raskt förbi på ytan, vilket gjorde att rötterna där inte behövde gå på djupet utan förblev grunda och ytliga. Trädet där kunde därför inte stå emot de kraftiga vindarnas styrka utan rycktes upp och föll.

Jag vill med denna bild visa att vi behöver låta våra andliga rötter gå på djupet; starkt förankrade i Guds ord för att vi skall kunna stå fasta i tron och bli bevarade. Vi får inte slå oss till ro med flöden av känslor och erfarenheter. De har helt klart sin plats den kristnes liv men vi behöver anslå tid för att lära oss djupare, stärkande sanningar från Guds ord (Bibeln) och de djupare sanningarna om ”Hjälparen den Helige Anden” (1 Kor. 2:9-13).

När sedan påfrestningar i livet tilltar eller frestelsens vindar blåser, faller vi inte omkull. Våra djupa rötter hjälper oss stå emot de motgångar och prövningar vi möter i livet.

Läs: Psaltaren1

”Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad Han gör lyckas väl” (Psaltaren 1:3)

Löftena kunna ej svika, nej de stå evigt kvar,

Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har.

Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,

men den som tror skall finna, löftena de stå kvar.

(Lewi Pethrus)

När du är förankrad i sanningen kan du motstå prövningarnas kastvindar

Glenn Antonsson

pastor Pingstkyrkan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.