Insändare: Moderaterna om Vegagatan 2

Insändare
PUBLICERAD:
Moderaterna redogör i insändare för sin ståndpunkt i frågan om Vegagatan 2.
Foto: Claes Österman

Med anledning av måndagens beslut i kommunfullmäktige, där Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna valde att återremittera ärendet kring försäljning/rivning av Vegagatan 2 vill vi redogöra för var moderaterna står i ärendet och varför.

Den här frågan är inte svart eller vit. Det finns ett antal parametrar som ska tas i beaktande, inte minst ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv för invånare och för våra näringsidkare.

Ett attraktivt Säffle, vad är det för oss? Jo, det är ett Säffle där man kan leva och trivas oavsett vilken sida av staden man bor. Vi ska inte ha områden där kommuninvånarna vill lämna så fort möjlighet ges. Oavsett livssituation så ska det finnas boende där invånarna kan känna sig trygga, områden med grönytor och lekparker för rekreation, där unga och gamla kan vistas i en miljö som höjer livskvalitén.

Det är därför vi tycker att den plan som presenterats för Hermesområdets utveckling i grunden är bra. Vi vill att området skall utvecklas till ett attraktivt bostadsområde där familjer får tillgång till fräscha hus och lägenheter och där utemiljön är attraktiv välkomnande och trygg för alla åldrar.

Det är inte fasadputs och rustning av trappuppgångar som ska till, det är en upprustning av hela området både inomhus- och utomhusmiljö. Att riva och ge plats för grönytor, rusta upp området i sin helhet, det är vägen för att nå det målet enligt oss i moderaterna.

Vi har enligt vår mening alltför stora vakanser på lägenheter och lokaler i Säffle, både hos Säbo och hos våra privata fastighetsägare. Därför anser vi att både Industrigatan 14 och Vegagatan 2 skall rivas.

Vi vill också att en utredning i ett helhetsperspektiv för kommunen genomförs avseende Industrigatan 10 med syftet att helt eller delvis omvandla fastigheten från lokaler till lägenheter. Vi har inom kommunen för många kvadratmeter lokaler som är outhyrda både på Industrigatan 10 och i gamla Forskningen. Vi är övertygade om att vårt förslag innebär ökad attraktivitet för kommunen som helhet och att det är en långsiktig investering som är bra för kommunen.

För Moderaterna i Säffle

Nina Andersson

ordförande

Ola Johansson

gruppledare

Mikael Sahlin

vice ordförande Säbo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.