Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Så kan Säffle kommun rädda bina!

Publicerad:
Före detta slåtterängar vid Krokstad.
Före detta slåtterängar vid Krokstad.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom 30 procent av all mat vi äter är beroende av att grödan pollineras av bin och andra insekter.

Nu är det dags att Säffle kommun växlar upp och arbetar mer för binas överlevnad och för den biologiska mångfalden.

Att pollinerande insekter minskar och försvinner beror bland annat på brist på mat och boplatser samt användandet av kemiska bekämpningsmedel. Kortklippta gräsmattor, igenvuxna betesmarker och mindre blommande landskap gör att födan minskar.

Men det finns mycket kommunen kan göra för att hjälpa bin och andra insekter. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att omvandlas till blommande bufféer för vilda pollinatörer.

Att hävda gamla odlingsmarker för att främja slåtterängsarter är ett annat sätt. Åtgärder som skulle göra Säffle till en mer bivänlig kommun och visa att vi tar frågan om biologisk mångfald på allvar. Andra insatser kan vara att fasa ut kemiska bekämpningsmedel, gynna ekologiskt lantbruk samt erbjuda mer ekologisk mat i kommunala verksamheter.

I november förra året skickade Naturskyddsföreningen i Säffle en skrivelse till Teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle. Där frågar vi om kommunen har vidtagit några åtgärder i linje med handlingsplanen till Naturvårdsstrategin som antogs år 2014. I den står det att ”kommunen ska ansvara för att de gamla, öppna odlingsmarkerna som återfinns i kommunal ägo hävdas så att naturvärden bevaras och gynnas/stärks". Vår förening är intresserad av att få information om kommunens arbete i frågan.

Idag är det biologiska mångfaldens dag och Naturskyddsföreningen i Säffle vill på detta sätt lyfta denna viktiga fråga. Låt oss tillsammans rädda bina – våra vilda trädgårdsmästare.

Det här är ett viktigt arbete för framtiden och en prioriterad fråga för oss. Om intresse finns från kommunens sida är vi positiva till dialog och samarbete för att gynna den biologiska mångfalden.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Säffle

Artikeltaggar

InsändareNaturskyddsföreningenSäffle kommun