Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Utveckla Glaskogen!

Publicerad:
Säffle är en av de fyra stiftarkommunerna för Glaskogen.
Säffle är en av de fyra stiftarkommunerna för Glaskogen. Foto: Kristina Green

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Glaskogens naturreservat bildades för drygt femtio år sedan, 1970, och stiftelsen Glaskogen för knappt femtio år sedan, 1972. Alltså för cirka ett halvt sekel sedan!

Det är nu hög tid att ta reda på om och hur förhållandena ändrats sedan dess och hur Glaskogen bör, kan och måste förändras och utvecklas för att verksamheten ska motsvara dagens behov liksom hur organisationen och verksamheten behöver rustas för att möta framtida besökares olika krav och förväntningar.

Glaskogens naturreservat bildades för att bevara ett 29 000 hektar stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag och för att området därmed har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Stiftelsen Glaskogens naturreservat instiftades av de i området ingående kommunerna Arvika, Säffle, Årjäng och Eda. Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet. Dessa består bland annat av kanotleder, 300 km vandringsleder, vindskydd, eldstäder, ett antal fastigheter, informationsskyltar, en informationscentral och café samt campingplatser.

Glaskogen har under åren blivit allt mer känt ute i Europa och har en allt större andel utländska besökare.

Intäkter fås från Café Karl, servicebutiken på Lenungshammar, campingen och från försäljning av det speciella Glaskogskortet.

Intäkterna räcker dock inte för att täcka kostnaderna för verksamheten och de investeringar som behöver göras varför stiftarkommunerna har behövt skjuta till betydande medel genom åren. Trots det har ett stort investerings- och underhållsbehov uppstått och den ekonomiska situationen är nu akut.

Studenter från Karlstads universitet har tagit fram några olika scenarier för hur naturreservatet Glaskogen skulle kunna utvecklas vilka visar att det finns behov av och möjligheter att utveckla verksamheten.

En viktig målsättning anser vi vara att verksamheten ska vara självfinansierad. Det är inte önskvärt att medborgarna i de fyra västvärmländska kommunerna ska behöva bidra till att subventionera en verksamhet som till allt större del vänder sig till besökare från hela Europa och inte huvudsakligen till de egna invånarna.

Moderaterna i Arvika, Säffle, Årjäng och Eda kommuner har i respektive kommun lagt likalydande motioner (förslag) om att de fyra kommunerna i samverkan ska initiera en oberoende utredning om Glaskogens framtid och hur verksamheten kan utvecklas. Utredningen ska ha god kompetens, inte minst från besöksnäringen. Dess uppdrag ska vara att grundligt genomlysa dagens verksamhet, lämna förslag på hur verksamheten kan bli självfinansierad och lämna förslag på olika utvecklingsmöjligheter för att öka reservatets attraktivitet.

Man ska också lämna förslag, med för- och nackdelar, på olika organisations- och driftsformer. Stiftelseformen är kanske inte den mest lämpliga för den framtida utvecklingen av reservatet.

Glaskogen har enligt vår mening en stor potential att utvecklas till att bli en verkligt viktig tillgång för friluftslivet inte bara för våra egna invånare utan även, och i än större grad, för besökare från hela Europa.

För att uppnå detta fordras nytänkande och utveckling!

Ola Johansson

Moderaterna Säffle

Kristina Bengtsson Nilsson och Henrik Samuelsson

Moderaterna Arvika

Mikael Ohlsson

Moderaterna Årjäng

Hanna Andersson

Moderaterna Eda

Artikeltaggar

InsändareModeraternaSäffle kommun