Hoppa till huvudinnehållet

Vilken äldreomsorg vill Säffles invånare ha?

Publicerad:
”Reducering av korttidsplatser minskar möjligheten att tillgodose behov av växelvård, palliativ vård samt platser i avvaktan på särskilt boende”, skriver Ingalill Rosell (SiV) angående neddragningen på Korttiden på Björkbacken.
”Reducering av korttidsplatser minskar möjligheten att tillgodose behov av växelvård, palliativ vård samt platser i avvaktan på särskilt boende”, skriver Ingalill Rosell (SiV) angående neddragningen på Korttiden på Björkbacken. Foto: Claes Österman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den stora förändringen i äldreomsorgen i kommunen som pågår och som innebär reducering av 8 korttidsplatser och reducering av 14 särskilt boendeplatser beslutades 19 januari 2021 i socialnämnden.

Anledningen till förändringarna var stora ekonomiska sparkrav och ändrad efterfrågan på alternativa boenden för äldre i kommunen. Sjukvårdspartiet reserverade sig mot båda förändringsbesluten och lämnade motivering i en protokollanteckning. Sammanfattning av denna är;

Sjukvårdspartiet ser positivt på utveckling av arbetsmetoden hemtagningsteam/”trygg hemgång” men den var då inte färdigarbetad.

Sjukvårdspartiet anser att trygghetsboende skall vara separerat från särskilt boende och att alternativa bostadslösningar utreds. Enligt socialförvaltningen vill äldre i en allt högre utsträckning kunna bo i en icke institutionsliknande boendeform.

Reducering av korttidsplatser minskar möjligheten att tillgodose behov av växelvård, palliativ vård samt platser i avvaktan på särskilt boende.

Reducering av personal som förvaltningen föreslår, vilket sjukvårdspartiet motsätter sig, ökar risk för svårigheter vid rekrytering av personal i vård och omsorg.

Konverteringen av särskilt boendeplatser till trygghetsboende ökar kön till särskilt boende.På sikt växer antalet personer som är över 80 år vilket skapar behov av fler särskilt boendeplatser.

Ingalill Rosell, ledamot i socialnämnden

Sjukvårdspartiet i Säfflegruppen

Artikeltaggar

ÄldreomsorgIngalill RosellInsändareSäffleSjukvårdspartiet i Värmland