Hoppa till huvudinnehållet

Nytt beslut om E45 mellan Säffle och Valnäs

Publicerad:
Reporter Nathalie Forsström
Nathalie Forsström
nathalie.forsstrom@saffletidningen.se
Trafikverket ska bygga om vägen mellan Säffle och Valnäs. Nu har ett beslut kommit gällande sträckan mellan Säffle och Hammar.
Trafikverket ska bygga om vägen mellan Säffle och Valnäs. Nu har ett beslut kommit gällande sträckan mellan Säffle och Hammar. Foto: Claes Österman

Trafikverket har planer på att förbättra E45 mellan Säffle och Valnäs. Nu går arbetet in i ett nytt skede. Det är beslutat att man väljer att jobba med den befintliga sträckningen när det gäller sträckan mellan Säffle och Hammar.

Det är inte det alternativ som beräknas få det bästa resultatet. Men det är det alternativ som är billigast och har lägst påverkan på naturen runt omkring.

Det är varierande standard på E45 mellan Säffle och Valnäs. Det finns i nuläget brister i både tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägen fyller en viktig funktion för transporter av både personer och gods på såväl lokal som regional nivå. Därför har nu Trafikverket planer på att förbättra vägen.

Mötesfri landsväg

Sträckan ska byggas om till mötesfri landsväg. Det kommer även att byggas en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter. I uppdraget ingår även att se över förbättringar för kollektivtrafiken, det rör sig om till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Etapp två

Sträckan har delats in i tre etapper. Etapp två innefattar sträckan mellan Säffle och Hammar. Det rör sig om en sträcka på 11 kilometer.

Det har tidigare tagits fram olika lokaliseringsalternativ och nu har Trafikverket beslutat vilket av alternativen man ska jobba vidare med när det gäller etapp två som sträcker sig mellan Säffle och Hammar.

Vägen mellan Säffle och Valnäs ska bli säkrare.
Vägen mellan Säffle och Valnäs ska bli säkrare. Foto: Claes Österman

Bästa alternativet

När det gäller vägen mellan Valnäs och Säffle har Trafikverket nu beslutat att arbeta vidare med samrådshandlingens alternativ lila korridor som innebär den befintliga sträckningen. Det fanns andra förslag som skulle innebära att man var tvungen att ta mer mark i anspråk. Anledningen till att man nu har valt att gå vidare med det förslag som kallas för lila korridor är att det alternativet har lägst påverkan på landskap samt natur- och kulturmiljö samtidigt som det också är det förslaget som har den lägsta investeringskostnaden. Även om de andra förslagen i större utsträckning lever upp till måluppfyllelsen anser man att det bästa alternativet ändå är att dra sträckningen i anslutning till den befintliga vägen.

”Den låga påverkan på landskap, natur- och kulturmiljö i kombination med den lägsta investeringskostnaden jämfört med de andra alternativen medför att lila korridor anses vara den mest lämpliga korridoren att gå vidare med. Att samtliga andra korridorer har en högre grad av måluppfyllelse jämfört med lila korridor väger inte upp för den väsentligt högre investeringskostnaden och det stora anspråk av jungfrulig mark som framförallt gul korridor skulle innebära.”, skriver Trafikverket i sin motivering till beslutet.

Positivt besked

Politiken i Säffle har tidigare haft möjlighet att lämna synpunkter på de olika förslagen. Det beslut som nu har tagits stämmer överens med det som politiken i Säffle enhälligt har förordat. Kommunalrådet Dag Rogne (C) ser positivt på att det nu har kommit ett beslut.

– Jag är glad att det blir av, säger han.

Planera framåt

Dag Rogne tycker att det är bra att beslutet har tagits så att det går att planera framåt.

– Det viktigaste är att vi har ett besked så att vi vet hur vi kan gå vidare och utveckla Värmlandsbro, säger han.

Han uppger att även om förslaget ligger i anslutning till befintlig väg så kommer det att bli en påverkan på området längs vägen. Men påverkan blir inte lika stor som om man hade valt något av de andra alternativen.

Tre etapper

Vägsträckan är indelad i tre etapper. De övriga etapperna är etapp ett som omfattar genomfart av Säffle och etapp tre som sträcker sig mellan Hammar och Valnäs (fem kilometer).

Den planerade byggstarten är enligt information från Trafikverket tidigast år 2025.

Artikeltaggar

E45InfrastrukturNyheterSäffleTrafikverketValnäsVärmlandsbro

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.