Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Tryggad elförsörjning avgörande för våra företag

Publicerad:
Anna Hedberg är regionchef i Värmland för Svenskt Näringsliv.
Anna Hedberg är regionchef i Värmland för Svenskt Näringsliv.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det har historiskt funnits många goda skäl att driva företag i just Sverige. Det faktum att vi haft en energiförsörjning som lyckats kombinera konkurrenskraftiga priser på el, stor miljöhänsyn och stabil leveranssäkerhet har varit en av de stora fördelarna för svenska företag på en globalt konkurrensutsatt marknad. Det är något som nu på riktigt är hotat, och som riskerar att få stora konsekvenser för både företagandet, jobben och klimatet.

Idag är i princip all verksamhet helt beroende av elektricitet och behoven ökar ständigt. Det finns en stark framtidstro, optimism och en god investeringsvilja bland företagen i Värmland. För att fortsätta kunna utveckla näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen måste det finnas en stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som möter näringslivets behov där och då.

I en nyligen genomförd undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Värmlands län angav 53 procent av de som planerade elkrävande investeringar under de kommande tre åren att de var oroliga för att elen inte ska räcka till. Detta slår mot de investeringar som är helt avgörande för att skapa nya arbetstillfällen i vår region och som i förlängningen även innebär stora konsekvenser för hela landet.

Tyvärr går klimatomställningen alldeles för långsamt, vilket har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden. Men i huvudsak beror inte detta på företagen, utan på politikens oförmåga att undanröja de hinder som finns och skapa rätt förutsättningar. Klyftan mellan den politiska retoriken och praktiken är stor. Istället för att ge dessa välbehövliga förutsättningar för de svenska företagen att skapa en global miljönytta sätter politiken käppar i hjulen.

För att tempot ska kunna öka är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats. Idag skickas istället helt motsatta signaler när elpriserna skenar i södra Sverige och företag ser att deras klimatsmarta lösningar inte kan förverkligas i den takt de tänkt sig eller stoppas helt på grund av allt för krångliga regleringar och långa tillståndsprocesser. Detta drabbar både företag och privatpersoner hårt.

Nu behövs en lika delar modig som framsynt politik som kan ta beslut för att säkerställa en koldioxidfri elproduktion och ge förutsättningar för ett växande näringsliv. Vi behöver omställning, vi behöver arbetstillfällen och för att klara det fordras en energiförsörjning som är både trygg och fossilfri och där elproduktionen möter omfånget av efterfrågan.

Det svenska näringslivet är redan idag den svenska klimatpolitikens effektivaste del, men potentialen är mångfalt större. Hittills har politiken ägnat sig åt höjda målambitioner och utfästelser. Men nu är det hög tid att gå från ord till handling.

Anna Hedberg

Regionchef Svenskt Näringsliv

Artikeltaggar

Anna HedbergDebattElSvenskt Näringsliv