Hoppa till huvudinnehållet

Bangården ska byggas om för att möta framtidens krav

Publicerad:
Trafikverket vill förbättra Säffle bangård för att bättre rusta den för framtida krav.
Trafikverket vill förbättra Säffle bangård för att bättre rusta den för framtida krav. Foto: Claes Österman

Trafikverket vill förbättra Säffle bangård för att bättre rusta den för framtida krav. För att kunna trafikera järnvägsnätet med tyngre och större tåg krävs att man bygger ut.

I en funktionsutredning som Kreera gjort på uppdrag av Trafikverket utreder man olika möjligheter till utbyggnad av bangården. Det krävs ombyggnad av det befintliga förbigångsspåret i Säffle för att Säffle driftplats ska uppnå de framtida kraven. Förbigångsspåret ska kunna trafikeras av 750 meter långa tåg med en växelhastighet in på förbigångsspåret som är 80 kilometer i timmen eller högre.

Olika förslag

I utredningen har man tagit fram fyra olika alternativ på hur man kan bygga ut för att förbättra kapaciteten. Funktionsutredningen har skickats ut på remiss och kommunstyrelsen i Säffle har yttrat sig i frågan.

I utredningen har man kommit fram till att det är det första förslaget som är det bästa. Det som kallas utredningsalternativ ett innebär en förlängning av befintligt spår med cirka 250 meter norrut och inläggning av en ny krökt växel. Det här förslaget förväntas ge en minimal påverkan på omgivningen.

Ökad säkerhet

I det här alternativet påverkas inte befintlig plankorsning Åmålsvägen och gångfållan Billerud. Istället påverkas plankorsningen Annelundsvägen. Den ska enligt förslaget byggas om för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister enligt det regelverk som finns. Dock kan framkomligheten påverkas eftersom det finns en risk att tåg kommer blockera korsningen.

Yttrande

Utredningens bedömning grundar sig på genomförbarhet, nyttan i förhållande till omfattningen och kostnaden.

Kommunstyrelsen i Säffle har yttrat sig i frågan och har då uppgett att det bara är det första och det andra alternativet som är möjligt. Det finns också ett tillägg om att övergången för gång- och cykelvägen mellan centrum och Annelund absolut behöver bli planskild av säkerhet för gång- och cykeltrafikanterna.

Fler förslag

Det andra förslaget som presenteras innebär en förlängning av spår fyra med cirka 250 meter norrut samt inläggning av ny krökt växel i huvudspåret och upprustning av befintligt spår fyra med cirka 200 meter.

Ett av förslagen innebär att järnvägskorsningen vid Kungsgatan/Åmålsvägen kommer att byggas bort.
Ett av förslagen innebär att järnvägskorsningen vid Kungsgatan/Åmålsvägen kommer att byggas bort. Foto: Claes Österman

Det tredje förslaget innebär en förlängning av befintligt spår tre söderut med ungefär 250 meter. Det skulle innebära att plankorsningen Kungsgatan/Åmålsvägen byggs bort och ersätts med en planskildhet över järnvägen. För att genomföra den här lösningen skulle korsningen Kungsgatan/Fabriksgatan/Järnvägsgatan och parkeringsytan mellan vägbron och järnvägen rivas och det skulle krävas nya anslutningsvägar till fastigheter som blir av med sina anslutningsvägar i samband med att vägbron byggs.

Det här förslaget skulle innebära stor omgivningspåverkan, det kostar mycket pengar och beräknas inte hinna bli klart under den perioden som är avsatt. I utredningen gör man slutsatsen att det här förslaget inte är aktuellt både på grund av kostnaden och den tid det skulle ta att genomföra.

Kommunens mark

I det fjärde och sista förslaget förlängs spår tre söderut med ungefär 250 meter. Plankorsningen Kungsgatan/Åmålsvägen stängs och vägtrafiken leds andra vägar. I det här förslaget krävs att kommunens mark tas i anspråk men man räknar med att förändringen bara skulle ha marginell påverkan på omgivningen.

I utredningen anser man att det här alternativet är det alternativ som ger störst förbättring i förhållande till kostnaden för åtgärden. Dock har man kommit fram till att det här alternativet inte kan genomföras eftersom Säffle kommun vill att det ska finnas en plankorsning för Åmålsvägen.

Artikeltaggar

JärnvägNyheterSäffleTrafikverketTransport

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.