Insändare: Dags för Säffle kommun börja följa skollagen

Insändare
PUBLICERAD:
Lärarförbundet kritiserar Säffle kommun i sin insändare.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

I ST den 24:e maj beskriver kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) att kommunen står inför en kärv budget, som framför allt kommer slå hårt mot skola, vård och omsorg. Samtidigt hävdar Centerpartiet centralt att alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet man bor samt att skolan är en av de viktigaste grundstenarna i samhället för att skapa goda förutsättningar i livet.

Skolchefen Erica Andrén har vid upprepade tillfällen under de senaste läsåren för barn- och utbildningsnämnden påpekat att Säffle kommun inte lever upp till skollagens krav om särskilt stöd samt inte följer FN:s barnkonvention, som numera är införlivad i svensk lag. Frågan är vilket ansvar Centerpartiet lokalt i Säffle tycker sig ha gällande att se till att kommunen lever upp till dessa mål?

För att illustrera hur illa det är ställt kan vi ta exempel från detta läsår. När Barn- och utbildningsnämnden hade sammanträde i augusti 2021 gick man igenom den ekonomiska uppföljningen och skolchefen varnade då för dessa konsekvenser: “Minskad måluppfyllelse i verksamheterna samt svårigheter att uppfylla skollagens och barnkonventionens skrivningar. Fler barn och elever riskerar att inte nå målen för utbildningen och ytterst drabbar det de barn och elever som skolan ska ta ett större kompensatoriskt ansvar för. I förlängningen medför det ökade kostnader för förlängd utbildning, utanförskap och svårigheter till egenförsörjning.” Hoppar vi fram till verksamhetsuppföljningen efter april månad i år är förvaltningens ståndpunkt: “Det är ansträngt i verksamheterna och det kommer att bli svårt att dra ner ytterligare[…] Fortsatt gäller att skollagens skrivningar om särskilt stöd inte kan ges i den utsträckning som lagen kräver.”

Hur kan politiker, trots flertalet påpekanden, låta detta fortgå? Tyvärr är detta en utveckling vi sett under hela mandatperioden. I februari 2019 fanns det 2533 elever och vi var 629 anställda inom skolan, i september 2021 fanns det 2377 elever och 527 anställda. Med tanke på att det är färre elever kan man tycka det är rimligt att det är neddragningar inom skolan, men synar man siffrorna noggrant så ser man att antalet elever sjunkit med 9% men personalen minskat med lite mer än 16%.

Resursbristen märks redan i förskolan där barngrupperna i Säffle ligger i snitt på 21 barn per grupp jämfört med att snittet i Sverige ligger på 15. Skolverket rekommenderar att barngrupper ska innehålla 9-15 barn, i Säffle ligger vi alltså 40% över den övre gränsen.

Det är likadant genom hela kedjan, för trots att Säffle har Värmlands högsta arbetslöshet har man under mandatperioden skurit ner på vuxenutbildningen - det mest effektiva vapnet för att komma på rätt köl med arbetslösheten. Det senaste man gjort här är att lägga ut kärnämneskurser på entreprenad som leder till sämre lärarkontakt och således får störst påverkan på dem som redan haft det svårt att klara skolan, med andra ord även i detta stadium straffas de med sämst förutsättningar.

Försämringarna inom skolan illustreras också i Lärarförbundets egen ranking Bästa skolkommun där Säffle kommun rasade från plats 8 till 38 mellan 2020 och 2021. I kategorin kommunen som huvudman hamnar man först på 190:e plats.

Lärare gör idag ett jättejobb med att försöka se till att alla barn kan nå målen - det ingår i vår profession. Nu är det dags att politiken också tar sitt ansvar som huvudman och tillsätter de resurser som är nödvändiga. Därför kräver vi att ni politiker ser till att Säffle kommun som huvudman tar sitt ansvar och

• säkerställer att Säffle kommun når upp till kraven i skollagen.

• säkerställer att Säffle kommun följer FN:s barnkonvention.

• tillsätter de resurser som krävs för att uppnå detta.

Skolan är en av valets viktigaste frågor och vi menar att det borde vara den absolut viktigaste frågan för väljarna i Säffle. Den senaste mandatperioden har inte varit gynnsam för skolan i Säffle. Vi har redan idag ett sjukvårdsparti i Säffle. Fortsätter utvecklingen i skolan som den gjort under denna mandatperiod är det inte långt kvar tills vi behöver ett skolparti.

Lärarförbundet Säffle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.