Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Sju landsbygdspolitiska vallöften

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Utvecklingen av hela Värmland och Säffle kräver fler reformer – stora som små. Det handlar om att ge mer frihet och möjligheter till både människor och företag att förverkliga sina idéer, samt att staten garanterar servicen i hela landet.

Några av reformerna vi tänker jobba för de kommande åren är:

God mobiltäckning och tillgång till bredband är helt avgörande för landsbygdens fortsatta utveckling. Säffle var tidigt med att bygga snabbt bredband och det nätet når idag ut till alla delar i kommunen. Däremot vet vi att mobiltäckningen är dålig på många ställen. Därför vill vi ha en statlig mobiltäckningsmiljard för områden där marknaden inte vill investera. Detta är viktigt för både boende och näringsliv.

En lokalpolismiljard behövs för att stärka polisnärvaron i hela landet. För ökad trygghet vill vi också införa statsbidrag för att upprusta kommunal vägbelysning.

Vi vill ha en god och jämlik vård i hela landet. Detta gör vi genom att flytta vården närmare patienterna och sätter vårdcentralerna i centrum.

Vi vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol- en viktig reform för att utveckla besöksnäringen.

Gör det enklare att bygga och utveckla strandnära. Den strandskyddsreform som vi förhandlade fram inom Januariavtalet hade inneburit de mest långtgående förenklingsförslagen sedan strandskyddet infördes. Att reformen stoppades är förödande för svensk landsbygdsutveckling. Därför kommer vi återigen gå till val på att förändra strandskyddet. Säffle är en kommun som har en enorm utvecklingspotential om vi får nyttja våra strandnära lägen för boende och näringslivsutveckling. Kommunen ska ha det avgörande inflytandet då vi känner våra egna områden bättre än statliga instanser. Vi vet att detta kan ske utan att viktiga värden runt våra stränder hotas.

Öka underhållet av de enskilda vägarna, inklusive insatser för att förbättra snöröjningen. Det enskilda vägnätet är lika långt som det statliga och har stor betydelse för näringsliv och boende. Det är oftast en enskild väg som ska hantera transporterna både till och från företaget. För att inte tala om alla arbetsresor, arbetspendling, skolskjutsar och fritidsresor mm.

Daniel Bäcktröm (C), Riksdagskandidat

Erik Evestam (C), Regionkandidat

Dag Rogne (C), Kommunkandidat

Artikeltaggar

ÅsikterCenterpartietSäffleVal 2022