Hoppa till huvudinnehållet

Så vill Trafikverket bygga om E45 mellan Säffle och Hammar

Publicerad:
E45 kommer även efter ombyggnaden gå genom Värmlandsbro, enligt Trafikverkets plan som nu lagts fram för samråd.
E45 kommer även efter ombyggnaden gå genom Värmlandsbro, enligt Trafikverkets plan som nu lagts fram för samråd. Foto: Nathalie Forsström

Det finns planer på att bygga om E45 mellan Säffle och Valnäs till mötesfri landsväg. Trafikverket har bestämt sig för en vägsträckning och fram till 20 oktober går det att lämna synpunkter på planen för etappen mellan Säffle och Hammar.

Trafikverket planerar att bygga om E45 Säffle-Valnäs till mötesfri landsväg, det vill säga att körfälten i de olika riktningarna är separerade från varandra med räcke eller mittremsa. Det ska även bli en gång- och cykelväg mellan Värmlandsbro och Säffle. Syftet med hela ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten.

Behåller dagens vägsträckning

Tidigare har flera alternativ på vägsträckning diskuterats, men valet har fallit på att till största del behålla dagens vägsträckning som går genom Värmlandsbro. Redan i november förra året meddelande Trafikverket att det var den vägsträckningen som man ville gå vidare med. Anledningen är att det alternativet bedöms ha lägst påverkan på landskap, natur- och kulturmiljö, samt att det även innebär en lägre byggkostnad.

Nytt beslut om E45 mellan Säffle och Valnäs

Enligt förslaget för en del av sträckan, etappen Säffle-Hammar, som nu lagts fram för samråd, blir det dock en nysträckning av vägen över Tarmsälven, väster om dagens E45. Där blir det en ny, bredare bro med 2+1-väg. Den bro som finns idag kommer att användas under byggtiden och ska sedan rivas.

På några ställen längs vägen kommer även en del kurvor rätas ut.

Den bro som idag går över ån Slöan i Värmlandsbro kommer att rivas och ersättas med en ny bro på samma plats. Strax öster om bron blir det en ny gång- och cykelport under vägen.

Genom Värmlandsbro kommer inte vägen att breddas eller separeras i mitten, enligt Trafikverkets plan.
Genom Värmlandsbro kommer inte vägen att breddas eller separeras i mitten, enligt Trafikverkets plan. Foto: Nathalie Forsström

Inget mitträcke i Värmlandsbro

Vägen kommer att breddas och körfälten separeras i mitten. Ett undantag är genom Värmlandsbro och där vägen går över järnvägen, vid Södra Sjole, norr om Värmlandsbro. Anledningen är att det i Värmlandsbro är många in- och utfarter som behöver vara kvar och att det finns behov för trafikanter av att kunna korsa vägen där. Vid järnvägsbron är det dåliga vägförhållanden som gör det olämpligt att bredda vägen och då blir den för smal för att separera med mitträcke, enligt Trafikverkets planbeskrivning.

Även om E45 ska bli mötesfri kommer delar av sträckan ska vara omkörningsbar, genom att det blir 2+1-väg eller 2+2-väg. Det ska gå att köra om på 50 procent av sträckan i nordlig riktning och 31 procent i sydlig riktning.

Bro för vilda djur

Det blir viltstängsel längs hela sträckan Säffle-Hammar, förutom genom Värmlandsbro, men djuren ska kunna ta sig över E45 genom en så kallad faunapassage. Det blir en 25 meter bred bro som planeras mellan Säffle och Oxåsen.

Färre busshållplatser

Vad gäller kollektivtrafiken blir det en del förändringar av hållplatser. Hållplatserna Gösta Krog, Kocklanda, Dungen och Mellby föreslås dras in. Hållplatserna Oxåsen, Mässviksvägen och Hammar föreslås flyttas, tillgänglighetsanpassas och förses med gångvägar till närmaste anslutningar. Vid hållplatserna ska det bli passager över E45 med mittrefug.

Försämring för mopedister

Ett problem som pekas ut i planen är det blir en försämring för de som kör moped klass 1. De får inte köra på gång- och cykelbanan och blir därför även fortsättningsvis hänvisade till att köra på E45. När vägen byggs om blir vägrenen för dem smalare och riskerna ökar eftersom hastigheten på vägen höjs till 80 kilometer i timmen i Värmlandsbro och 100 kilometer i timmen på den övriga sträckan. ”Trafiksäkerheten för dessa är låg”, konstaterar Trafikverket i planbeskrivningen.

Det kommer att bli betydligt säkrare att cykla mellan Säffle och Värmlandsbro i framtiden. Trafikverket planerar att bygga en cykel- och gångbanan mellan Säffle och som är separerad från E45.
Det kommer att bli betydligt säkrare att cykla mellan Säffle och Värmlandsbro i framtiden. Trafikverket planerar att bygga en cykel- och gångbanan mellan Säffle och som är separerad från E45. Foto: Nathalie Forsström

Tre etapper

Ombyggnaden av vägen är indelad i flera etapper. Första etappen handlar om genomfarten i Säffle. Det handlar om mindre förändringar, såsom uppdatering av räcken och belysning. Etapp två är sträckan Säffle-Hammar och etapp tre Hammar-Valnäs.

Enligt planen ska ombyggnaden av etapp tre ske 2025-2026, och etapp 1 och 2 ska byggas om 2028-2030.

Samråd om E45 Säffle-Hammar

Just nu pågår samråd för sträckan Säffle-Hammar och det finns möjlighet för allmänheten att digitalt lämna in synpunkter fram till den 20 oktober.

Här hittar du mer information om Trafikverkets planer för E45 Säffle-Valnäs och ett digitalt formulär för att skicka in synpunkter.

Artikeltaggar

HammarSäffleTrafikTrafikverketVägarbeteValnäsVärmlandsbro

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.