ST:s brottsarkiv

ST:S BROTTSARKIV: Ungdomsbrottsligheten 1965 - slagskämpar, homosexaffärer, inbrott och Ölserudsbråket

Bråkstakar • ”Alltför ofta återkommer ungdomarna” • Hårda gossar • Misshandlade otuktsman • Festplatserna osäkra

Under 1960-talets mitt var ungdomskriminaliteten ett stigande problem i Säffle - precis som nu, nästan 60 år senare. Men vad var det återfallsförbrytarna höll på med 1965?

”Ungdomsbrottsligheten i Säffle börjar bli oroväckande. Det går inte ett ting utan att det står ungdomar inför rätta. Alltför ofta rör det sig också om svåra brott och alltför ofta återkommer ungdomarna trots att de dömts redan tidigare” beskriver åklagaren vid en av alla extrating som sätts in. I ST:s arkiv lyckades vi luska reda på i alla fall ett par återfallsförbrytare - inga grova brottslingar, men i alla fall återkommande bråkstakar.

Vi börjar inte från början den gången, utan vid rättegången där flera av dessa ungdomsbrottslingar dömdes. Framförallt är det två brödrapar, ett från Säffle och ett annat från Värmlandsbro, som fyller på sina brottsregister snabbt under mitten av 60-talet. Men nu till rättegången som hölls i början av november 1965, för de flesta av brotten som ligisterna begått - de här åren i alla fall.

Bråkstakarna från Ölserud fick stränga fängelsestraff

Roten till Säffles stigande ungdomskriminalitet återfanns framför domarskranket vid ett extrating med Södersysslets domsagas häradsrätt på tisdagen. Det var fem unga domstolshabituéer — bland annat ett brödrapar från Säffle, samt ytterligare ett brödrapar från Värmlandsbro som stod inför rätta. Tillsammans hade de under skilda tillfällen hunnit avverka inte mindre än ett 40-tal åtalspunkter. ”Bland annat hade en del av dem aktivt deltagit i det uppmärksammade Ölserudsbråket den 31 juli sommaren 1965, gjort inbrott i flera sommarstugor utefter Harefjorden, samt utmärkt sig på ett mindre trevligt sätt i Folkets park.” står att läsa i ST.

”Det rör sig alltså om hårda gossar, den yngste 17 och den äldste 24 år.” Men det blev också hårda domar. Två av de tilltalade dömdes till fängelse i en månad och 15 dagar (brödraparet från Värmlandsbro), två till fängelse i 7 månader, samt en till ungdomsfängelse. Den sistnämnde - en säffleyngling i 18-årsåldern hörde till de mest aktiva både vid Ölserudsbråket och handgemänget i Folkets park. Den yngste i gänget överlämnades till barnavårdsnämnden som får föranstalta om lämplig vård och en annan beslöt rätten att överlämna till vård enligt sinnessjuklagen.

Huvudförhandlingarna mot de sju tog nära åtta timmar i anspråk. Fyra vittnen var inkallade och vidare hördes två målsägande. Åtalsrubrikerna var bland annat våldsamt motstånd mot tjänsteman, främjande av flykt (Ölserudsbråket), misshandel, förargelseväckande beteende, ofredande, grova stölder, medhjälp till grova stölder, tillgrepp av fordon, rattonykterhet, medhjälp till rattonykterhet, fylleri, olovlig förtäring av rusdrycker med mera.

I” Ölserudsbråket var fyra av ligisterna inblandade, vilka erkände sina tilltag på samtliga punkter.” En av dem "mindes dock inte allt ..." Upprinnelsen till det hela var som bekant, att tre av de tilltalade hade ofredat en av ordningsvakterna. I det samma kom polisen på rutinkontroll och tog hand om den värste av bråkmakarna. ”Denne gjorde då kraftigt motstånd, och samtidigt angrep brödraparet från Värmlandsbro samt en Säffleyngling polismännen, som måste släppa sitt "byte". Vilt tumult utbröt.” En av polismännen kastades till marken, och den andre fick inrikta sig på att freda sig mot ligisterna. Man fick till slut in en av bröderna i bilen.

Folkets park i Säffle
Folkets park i Säffle Foto: ST arkiv

”Ta inte i mej - då smäller det”

En vecka före tumultet i Ölserud, närmare bestämt den 24 juli 1965 hade samma gäng bråkat sinsemellan utanför Folkets park. Då polisen kom, gjorde två av slagskämparna våldsamt motstånd när de skulle föras till piketen. En av dem bestred dock detta vid huvudförhandlingen och menade att han "gick snällt och hyggligt med polisen". Enligt polisens utsago skulle emellertid denne ha yttrat:

— Ta inte i mej, för då smäller det.

”Men sedan batongen visats blev han mera medgörlig, och behövde inte längre släpas med till polisbilen.” skriver ST.

I syfte att skaffa sprit hade de åtalade — utom brödraparet från Värmlandsbro — samt ytterligare en känd kriminellt belastad säffleyngling begått inbrott i tre sommarstugor utefter Harefjorden någon gång i slutet av augusti. Den sistnämnde var dock inte närvarande vid huvudförhandlingarna då han var för tillfället oanträffbar. Så av de sju som fanns i tinget, var fem av dem närvarande vid detta brott - plus ytterligare en person.

En av ynglingarna lånade sin fars båt och bjöd sina fem kumpaner på en lusttur ut mot Vänern. Man vände emellertid vid Spesshult och i Säffle inhandlades spritvaror. Men man ville ha mera. Färden fortsatte därför upp mot Harefjorden. Snart hittade man en lämplig sommarstuga. Två gick iland och de andra stannade i båten. 24-åringen bröt upp ett fönster och tog sig in i stugan.

Det rör sig alltså om hårda gossar, den yngste 17 och den äldste 24 år.
ST 1965

I källaren tillgrep man bland annat konserver och läskedrycker, och i själva stugan stals sängkläder och fiskeutrustning. I båten festades det på konserver och pilsner. Men sprit hade man inte hittat, därför satte sextetten kurs mot Harnäs där inbrott begicks i två intill varandra liggande stugor. Sprit kom man inte över där heller, bara fotogenlampor, väggur och annat lösöre. Kaffekoppar slogs bland annat sönder. Allmän vandalisering förekom också i de andra stugorna.

I september året innan, 1964, hade två av de tilltalade på uppdrag av några kumpaner svårt misshandlat en äldre man. ”Detta skedde i samband med den i ST tidigare utförligt refererade homosexaffären.” Mannen fick så svåra skador att han måste ha specialvård i två månader.

Den äldste i ligan hade vid ett tillfälle olovligt tagit en moped. Han hade trots 0,84 promilles alkoholkoncentration i blodet, kört utåt Näsvägen och hamnade så småningom vid By kyrka där han togs av polisen.

I Göteborg hade dessutom en av gossarna ifjol tillsammans med en före detta Säfflebo muddrat en äldre man på pengar och spårvagnskuponger.

Bråkstakarna hade svårt att hålla sig i skinnet - inte ens polisen gick säker. (genrebild)
Bråkstakarna hade svårt att hålla sig i skinnet - inte ens polisen gick säker. (genrebild) Foto: NTB

Man svårt misshandlad

Så här har vi lite av det som ungdomsbrottsligheten, och framförallt oftast samma gäng, ligger bakom under mitten av 1960-talet. Nu ska vi gå till botten med var och ett av dessa brott - vi börjar med det grövsta brottet, och det som hände tidigast, 1964; misshandeln.

Den 9 september 1964 löd rubriken i ST såhär; ”Han fick några nyp, sade ung Säffleligist efter misshandelsdåd”

– Jo, jag gav honom ett par nyp, sa en av de tre pojkar som misshandlat en 42-årig man på Nygatan i Sänk på måndagskvällen, när förhören med dem fortsatte under onsdagen den 9 september.

”De tre ynglingarna skulle ha slagit mannen i gatan, då han inte visade sig villig att dela med sig sprit till de törstande ungdomarna. Polisen misstänker dock att ynglingarna skulle ha ”beställt” sprit av mannen, men då leveransen inte skedde som avtalats, rann sinnet på gossarna.”

De ämnade ”märka” 42-åringen, men ensamma vågade de sig inte på honom utan skickade efter förstärkning. När denna anlänt, gav de sig på mannen och slog bland annat ut ett par tänder på honom. En del yttre kontusioner vittnar också om misshandeln.

En av de inblandade ynglingarna har förut varit i delo med rättvisan åtskilliga gånger, och är med all säkerhet Säffles så omdiskuterade ”raggarproblem” i ett nötskal. Det var således han som vräkte Strömparterrens soffor i Byälven, och likaså lurade han en 13-årig skolpojke i Säffle att stjäla 700 kronor från en pensionär. Han var också med om att köra sönder sopstationens traktor, och för ett par veckor sedan dömdes han för två grova olovliga körningar. Han tog dock ingen varning av böterna utan har sedan dess kört bil åtskilliga gånger utan körkort.

Mannen som de misshandlat var som sagt den man som senare kom att bli aktuell och sedan dömd för den så kallade ”Homosexaffären”; 42-åringen.

Homosexaffär rullas upp

Landsfogde Vangstad i Karlstad har till Södersysslets domsaga inlämnat häktningsframställning mot den 42-årige Säfflebon som sedan några dagar sitter anhållen för homosexuell otukt. Häktningsförhandlingarna skulle komma att hållas i Säffle måndagen den 26 oktober 1964. Säfflebon är tidigare straffad och han har för landsfogden, vilken leder utredningen, erkänt att han vid upprepade tillfällen bedrivit otukt med pojkar i olika åldrar.

Säfflepolisens misstankar väcktes när en man i början av september blev misshandlad utanför sin bostad av ett par ynglingar. De gav mannen en rejäl omgång på uppdrag av några yngre pojkar som blivit nekade sprit av mannen. Misshandeln var så våldsam att mannen fick ena käkbenet avslaget på två ställen, samt dessutom ett par tänder utslagna. Detta var misshandeln som våra bråkstakar låg bakom.

Det var mannens kontakter med ynglingarna som gjorde att polisen började fatta misstankar. Vid ett förhör med en pojke erkände denne att han vid ett tillfälle lyssnar utanför mannens bostad och då fått bekräftat att homosexuella handlingar försigkom i mannens bostad.

Två stadspoliser är för närvarande stationerade i Säffle och hittills sju pojkar hörda och utredningen fortsätter. Man räknar dock med att antalet inblandade ungdomar kommer att stiga då det varit allmänt känt att trafiken hos mannen den senaste tiden har varit ganska omfattande. Manen har också erkänt förbindelserna men nekar däremot till att ha langat sprit.

Misshandeln belyste brottsling

Polisen har dock tidigare haft sina misstankar om att det inte stod rätt till men efter överfallet skärptes polisens undersökningar som nu givit sådant resultat att mannen erkänt homosexuell otukt.

Så med andra ord rullade denna grova misshandel upp någonting riktigt hemskt - något mycket värre än deras egna misshandelsdåd. Tack vare att de gav 42-åringen stryk hamnade han sedan där ha hörde hemma - bakom lås och bom.

Måndagen den 26 oktober 1964 kom, och 42-årige Säfflebo som bedrivit otukt med minderåriga pojkar häktades. Förhandlingarna hölls inför lyckta dörrar och mannen blev häktad. Han medgav i stort sett otuktsförfarandet.

Nästan en månad senare, den 20 november, stod han inför tinget och det gick att läsa följande i ST; ”Den för otukt, med ett antal pojkar i Säffletrakten, häktade 42- årige säfflebon rannsakades på torsdagen av Södersysslets domsagas häradsrätt. Målet behandlades inför lyckta dörrar, och en del av de i otukten inblandade pojkarna hördes. Rätten beslöt att föranstalta om så kallad, stor sinnesundersökning, då det förmodas att en hel del avancerade handlingar av homosexuell art förekommit. I väntan på sinnesundersökningen skall mannen kvarstanna i häkte.”

Innan den 42-årige mannen han få sin dom gick de två 19-åringarna som misshandlat honom upp i tinget. Detta skedde den 4 mars 1965.

Polisen misstänker dock att ynglingarna skulle ha ”beställt” sprit av mannen, men då leveransen inte skedde som avtalats, rann sinnet på gossarna.
ST 1964

Vägrade bjuda pojkar på sprit

Två ynglingar i 19-årsåldern stod på torsdagen inför rätta i Säffle för misshandel. Det var de som en kväll i september 1964 slagit den 42-årige mannen så illa att mannens käkben krossats på ett par ställen. Rätten beslöt att en av ynglingarna skall sinnesundersökas medan den andre får sin dom om fjorton dagar.

Upprinnelsen till misshandeln var att ett par andra ynglingar kommit till 42-åringens bostad och velat ha sprit. Det blev emellertid dåligt med ”utskänkningen” och när en av ynglingarna började bli otidig och göra anspelningar på mannens leverne fick han en örfil och så blev de båda utkörda.

”Sedan en av dem gjort ett nytt försök men avvisats gick man ut och letade ätt på de båda 19-åringarna som genast var redo för att stå till tjänst för att ”hämnas”. De lyckades lock ut manen och överföll honom sedan. När grannarna hörde mannens rop på hjälp och kom ut blev ”hjältarna” rädda och sprang.”

Dessförinnan hade de hunnit tilltyga mannen ganska illa. Bland annat hade de klämt upp honom mot en källardörr och slagit honom i ansiktet. ”De båda 19-åringarna har tidigare figurerat i diverse historier och även de yngre pojkarna som var med vid tillfället har polisen haft anledning att titta på. Den misshandlade stod själv nyligen inför rätta för en otuktshistoria och beträffande honom väntar nu rätten på interneringsnämndens utlåtande.” skriver ST.

I slutet av mars kom domen för otuktsmannen; 42-åringen. Den 42-årige Säfflebo, som vid en tidpunkt förra året och vid flertalet tillfällen bedrivit otukt med minderåriga pojkar, har nu fått sin dom. Han har under senare tid suttit häktad, och under tiden bland annat genomgått sinnesundersökning.

Han dömdes till 18 månaders fängelse. Åtalsrubriken löd på otukt med minderåriga av samma kön, och olovligt tillhandagående med spritdrycker till andra personer under 21 år. De fyra månader och 15 dagar som mannen suttit häktas, skall frånräknas domen.

Folkets park i Säffle
Folkets park i Säffle Foto: ST arkiv

Bråk i Folkets park

Sedan blev det sommar och dansbanorna och festplatserna öppnade - våra ungdomsförbrytare fanns såklart på plats och orsakade oroligheter. Först urartade det i Folkets park och därefter låg ungdomarna också bakom det stora Ölserudsbråket. Vi börjar i Folkets park, där senare två ynglingar dömdes till dryga dagsböter för bråket.

De två bråken i Folkets park i somras drogs upp vid Säffletinget i mitten av november samma år, 1965. I det ena fallet dömdes en åmålsbo i 20-årsåldern till 60 dagsböter för olovligt tillhandahållande med rusdrycker, bedrägligt beteende, fylleri, och våldsamt motstånd.

En säffleyngling fick 50 dagsböter för olovligt förfarande då han kastat en pistol i Byälven som fråntagits en kamrat som tidigare stulit vapnet. Han hade tidigare dömts för olaga vapeninnehav. Vidare hade han misshandlat en person i Folkets park, samt underlåtit att försäkra sitt fordon som inte heller var i trafikdugligt skick.

”Vad misshandeln i Folkets park beträffar hade säffleynglingen råkat i dispyt med en kamrat om en flickbekant. Säfflebon tilldelade sin antagonist minst ett slag i ansiktet, så att näsan sprang blod. Misshandeln anmäldes och 110 kronor (1291 kronor i dagens värde) i skadestånd krävdes, vilket säfflebon gick med på att betala.”

Åmålsynglingen hade smitit in i Folkets park i Säffle den 23 juli i somras. Tidigare på kvällen hade han förmått en "okänd" person att köpa ut en flaska sprit.

Påtagligt berusad begav han sig mot Folkets park där han så att säga inte hittade "rätt ingång”. Han iakttogs emellertid av en polisman och ordningsvakt, som fick tag på honom i Parkserveringen. Ynglingen nekade då till att han smitit in, men polismannen kunde bevisa motsatsen. ”Åmålsbon gjorde kraftigt motstånd i väntan på polisbilen, och man var därför tvungen att lägga ner honom på marken. En taxibil uppenbarade sig, och i denna fraktades den vildsinte ynglingen till arresten.” skriver ST.

Inte mindre än sex personer dömdes för uraktlåtenhet att hålla sina fordon försäkrade. Fem dömdes till 15 dagsböter, och en fick 20 dagsböter för att inte anmält innehav av fordon till länsstyrelsen.

”Ett tumultartat bråk satte fyra berusade ynglingar från Säffle och Värmlandsbro igång på Ölseruds festplats på lördagskvällen.” (genrebild)
”Ett tumultartat bråk satte fyra berusade ynglingar från Säffle och Värmlandsbro igång på Ölseruds festplats på lördagskvällen.” (genrebild) Foto: HASSE HOLMBERG

Det stora Ölserudsbråket

Två veckor senare var det dans i Ölserud. Den 2 augusti 1965 kan man läsa i ST; ”Bråkmakare fritog gripen kamrat på Ölseruds festplats.”

Ett tumultartat bråk satte fyra berusade ynglingar från Säffle och Värmlandsbro igång på Ölseruds festplats på lördagskvällen. ”De började med att gå aggressivt tillväga mot ordningsvakterna, ryckte i kläderna, knuffade och utfor i hånfulla tillmälen. Ynglingarna är notoriska bråkmakare och har tidigare varit i klammeri med polisen i olika sammanhang. ”Bland annat medverkade de i slagsmålet utanför Folkets Park en vecka tidigare.

– På måndagsförmiddagen den 2 augusti satt alla fyra i förhör på polisstationen i Säffle och beträffande en av de inblandade föreligger starka skäl för ett anhållande, säger kommissarie P.F. Olzon.

Polisbilen gick ut vid 11-tiden på lördagskvällen med två man för att göra en rutinkontroll av ordningen av festplatserna. När den anlände upplystes konstaplarna av vakterna, att det var bråkigt där inne och de anvisade också om vilka bråkstakarna var.

”Som vanligt krånglade bilens växellåda så poliserna kom inte iväg kvickt nog.” (genrebild)
”Som vanligt krånglade bilens växellåda så poliserna kom inte iväg kvickt nog.” (genrebild) Foto: TT

Delade ut danska skallar

Polismännen gick fram till Säfflebon och uppmanade honom att hålla sig lugn. Det resulterade bara i att han på nytt gick till angrepp på en av vakterna, varför poliserna fann sig nödsakade att gripa honom. Han gjorde sig omedelbart skyldig till våldsamt motstånd, slog och sparkade samt delade ut danska skallar. Två ynglingar i sällskapet från Värmlandsbro och ytterligare en Säfflebo kom den gripne till hjälp och lyckades frita honom. Konstaplarna riktade då sitt intresse mot den Bro-yngling som varit aggressivast och förde in honom i polisbilen.

Som vanligt krånglade bilens växellåda så poliserna kom inte iväg kvickt nog. Därför hann också de andra kumpanerna att rycka upp en a bakdörrarna och fritaga den gripne. Fört sedan batongerna kommit till användning förstod bråkmakarna att de hamnat i en ohållbar situations och begav sig springande till skogs.

Polismännen var hela tiden hårt trängda genom att den besökande allmänheten av nyfikenhet trängde på och försämrade konstaplarnas rörelsefrihet. Förstärkning sändes med taxi från polisstationen i Säffle men bråkmakarna var försvunna för kvällen.

– Festplatsen i Ölserud befinner sig i ett dåligt skick, säger kommissarie Olzon.

Belysningen särskilt utanför festplatsen är sådan, att bråkstakarna lätt kan smita undan mörkret. Vidare saknas telefon, där hjälp rekvireras om så behövs toalettanordningarna är undermåliga. Vidare finns det inte tillfredsställande parkeringsplats för fordon. Tills en ordentlig upprustning av festplatsen har företagits bör det vara slutdansat för Ölseruds del anser polisen.

Vad domen för dessa bråkstakar blev vet ni ju redan, men det tar inte slut här - vi fortsätter.

Tills en ordentlig upprustning av festplatsen har företagits bör det vara slutdansat för Ölseruds del anser polisen. (genrebild)
Tills en ordentlig upprustning av festplatsen har företagits bör det vara slutdansat för Ölseruds del anser polisen. (genrebild) Foto: Tomas Oneborg/TT

”Alltför ofta återkommer ungdomarna”

I september samma år uttrycker åklagaren sin oro för den ökande ungdomsbrottsligheten. Återigen är bråkstakarna i farten.

– Ungdomsbrottsligheten i Säffle börjar bli oroväckande, sade åklagaren när vid ett extrating på fredagen fyra ungdomar stod åtalade inför Södersysslets domsagas häradsrätt.

– Det går inte ett ting utan att det står ungdomar inför rätta. Alltför ofta rör det sig också om svåra brott och alltför ofta återkommer ungdomarna trots att de dömts redan tidigare.

Den här gången rörde det sig om fyra pojkar, av vilka den äldsta var 19 och den yngsta nyss fyllda 16 år. Några svårare brottslingar var de säkert inte. Tillsammans hade de en natt 1 juni tagit sig in på festplatsen i Ölserud och där brutit upp två i tombolakiosker. Bytet blev choklad och en del andra saker för sammanlagt 210 kronor (2466 kronor). Den skada de gjorde på kioskerna värderades till 150 kronor (1761 kronor).

Klåfingriga ungdomar

Senare samma natt hade tre av dem gett sig ut på en ny åktur i bil — det hör till saken att ingen av dem har körkort och när de upptäckte att en mutter lossnat på ett bakhjul tog de sig in i ett garage i Botilsäter och skruvade helt fräckt bort en mutter från den bil som stod i garaget. De lade sig också till med litet bensin och en skiftnyckel.

16-åringen, tidigare dömd för bilstöld, hade en natt i maj stulit en bil i Säffle för att göra en liten tur. När han kom ända till Arvika tyckte han att han lika gärna kunde fortsätta till Norge för att hälsa på släktingar. Där åkte han fast.

En annan av de fyra hade vid flera tillfällen tankat bensin ur bilar hos en bilfirma i staden. Han hade också knyckt fyra strålkastare på en parkerad last bil och naturligtvis, liksom två av sina kamrater, gjort sig skyldig till olovlig körning. Den yngste och de två äldsta - båda över 18 år - dömdes till skyddstillsyn medan den fjärde i kvartetten förklarades saker till grov stöld och skall tas om hand av barnavårdsnämnden. Alla fyra skall gemensamt ers sätta festarrangören i Ölserud och festplatsens ägare med sammanlagt 360 kronor (4228 kronor). 16-åringen skall dessutom ersätta bilägaren med 150 kronor (1761 kronor), utgörande kostnader för hämtning av bil, förbrukad bensin med mera.

Fyra helt nya inbrott har först nu i oktober upptäckts i Harnäs, där fönsterrutor krossats och stor skadegörelse åsamkats stugägarna. (genrebild)
Fyra helt nya inbrott har först nu i oktober upptäckts i Harnäs, där fönsterrutor krossats och stor skadegörelse åsamkats stugägarna. (genrebild) Foto: Herman Ronninger/SvD/TT

”Stöldgods av bestående värde”

Men det var inte bara Ölseruds festplats som de gav sig på - den 6 oktober går det att läsa följande i ST; ”Sommarstugeinbrotten har ökat oroväckande i höst.”

”Förr kunde en sommarstugeägare nästan undantagslöst få ha sin stuga ifred, numera är det snart sagt omöjligt. Ungdomens framfart utmed sjöstränderna sätter allt flera spår efter sig.”

– Fyra helt nya inbrott har först nu i oktober upptäckts i Harnäs, där fönsterrutor krossats och stor skadegörelse åsamkats stugägarna. På tisdagseftermiddagen den 5 oktober anhölls fyra Säffleynglingar för att höras om deras brott, omtalar förste polisassistent Ericsson.

Ytterligare två är emellertid misstänkta och kommer att förhöras angående sin delaktighet i inbrottshärvan. Säffleynglingarna har erkänt att de gjort sig skyldiga till inbrott, men vill endast vidgå fyra inbrott i Harnäsområdet.

– Men då uppgifterna går starkt isär måste vi göra ett par ytterligare anhållanden, säger assistent Ericsson.

Det här är så pass allvarliga saker, då det rör sig om stöldgods av bestående värde, att alla resurser måste sättas in och alla tips tillvaratagas. Dessutom har ett femte inbrott kommit till polisens kännedom och även detta skall vi höra ynglingarna om.

6-mannaliga

Inbrotten gjordes för en månad sedan, uppger ligaledaren, och ett av dem upptäcktes nästan genast, medan de övriga först nu blivit kända. Väderleken har varit sådan att ägarna varit sparsamma med sina besök i fritidshemmen. De besöken har i stället 6-mannaligan ombesörjt.

Medarbetaren följde med en polisman till en av de aktuella sommarstugorna för att med egna ögon se på skadegörelsen. Utanför verkade inte förstörelsen så allvarlig men inne i stugan såg det ut på ett annat sätt. Här låg det hela drivor av krossat porslin, byrålådor var utdragna och innehållet strött över hela golvet.

I ett väggfast skåp av äldre modell hade inkräktarna tydligen väntat sig att hitta kosing eller sprit, men när porslinet var utkastat och skåpet därmed tömt, fick man lämna det åt sitt öde eftersom det satt fast i väggen. Men en klocka och en fotogenlampa, för stugägaren av oersättligt värde eftersom de gått i arv i släktled, hade man lagt beslag på. Klockan återfanns dock i en antikvitetsaffär, där den lämnats in.

”Fotogenlampor, som stals i olika stugor, hade undantagslöst sänkts i sjön vid inbrottsplatserna, uppger de förhörda. Man får hoppas att ynglingarna har ögonmåttet kvar, så att de ungefärligen kan peka ut var föremålen kan tänkas ligga. Ägarna kanske vill ha sina lampor tillbaka.” skriver ST.

”Ungdomens framfart utmed sjöstränderna sätter allt flera spår efter sig.” (genrebild)
”Ungdomens framfart utmed sjöstränderna sätter allt flera spår efter sig.” (genrebild) Foto: Hasse Holmberg

Polisen hårt ansträngd - nya inbrott i 15 stugor

Två dagar senare i ST;

– Skall det fortsätta såhär, vet vi inte hur vi skall orka med ...

”Situationen hos den förut underbemannade strängt upptagna Säfflepolisen är nu ytterst prekär: Finkorna är överfulla och man har till och med blivit tvungen att överflytta två anhållna från Årjäng till Åmålspolisen, vilka dock samtidigt lära vara intresserade av de bägge männens framfart. Men egentligen skulle de som sagt ha blivit placerade i Säfflefinkorna ...”

Anledningen till överbeläggningen är följande: Innan man riktigt hunnit med att klara upp fem sommarstugeinbrott och binda fyra tjuvar vid brotten, fick man helt plötsligt inrikta sig på att klara upp 15 sommarstugeinbrott som hade begåtts natten till onsdagen. Sommarstugorna, några ligger längs Byälven vid Återslöpsområdet och en del i Tveta, har hemsökts på känt maner; fönsterrutor har krossats och en stor del av inredningen har man antagligen gått lös på eller stulit.

Bland annat skulle cirka 10 liter whisky ha hamnat i tjuvhänder i en av stugorna och vidare en hel del fiskeredskap. Något av stöldgodset har återfunnits i den bil som tjuvarna lade beslag på i Säffle och som senare hittades i Lindesberg. Samtliga inbrott har förövats av Gräskärrs-rymlingar på väg norrut, och de greps sedermera av polisen Falun. Detta var alltså inte våra Säffleligister - de låg bara bakom de fem första.

Skall det fortsätta såhär, vet vi inte hur vi skall orka med
Polisen 1965

I samband med de nyligen begångna sommarstugeinbrotten vädjar polisen: ”Alla sommarstugeägare i det aktuella området ombedes snarast se till sina stugor. Har någon skadegörelse eller stöld ägt rum vore vi tacksamma om vi kunde få in anmälan så fort som möjligt..”

Anmälningar om inbrott, skadegörelse och stölder hopar sig för nuvarande på utredningsavdelningens bord. I vilken ände skall man börja…

På torsdagen den 7 oktober begärdes de fyra ynglingarna, som begått sommarstugevandalisering och inbrott, häktade av distriktsåklagare Johansson i Säffle. Ynglingarna är för övrigt sedan en längre tid kända hos Säfflepolisen och en av dem skulle på torsdagen ha inställt sig vid rätten för att stå till svars för sin del i det bekanta Ölserudsbråket för någon tid sedan.

Och där är cirkeln sluten och vi är tillbaka vid rättegången där de dömdes för sina bravader. Bråkstakarna dömdes för sina brott, men man kan ju anta att de inte slutade efter det heller - men det kanske får bli en annan historia. På något sått känns dessa pojkars brott inte lika illavarslande som den ungdomsbrottslighet som nu råder. Även nu, snart 60 år senare, är ungdomsbrottsligheten hög i Säffle, men problemen är inte riktigt desamma.

Publicerad:

Artikeltaggar

Brott & blåljusNyheterSäffleST:s brottsarkiv

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.