Hoppa till huvudinnehållet

Stoppa våldet – våga anmäla

Publicerad:
Vi måste börja stå upp för de utsatta. Det skriver insändarskribenten som belyser våld i nära relationer.
Vi måste börja stå upp för de utsatta. Det skriver insändarskribenten som belyser våld i nära relationer. Foto: Anders Wiklund/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

När jag växte upp sa mina föräldrar att det var fegt att slå någon som är mindre och svagare. I dag läser och hör man ofta om kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation. 11 januari blev en åttaårig pojke ihjälslagen av sin pappa trots mammans varningar.

Vi har LEX Lilla Hjärtat, LEX Tintin och många fler barn som dödats eller utsatts för grovt våld. Varför? Makt, svartsjuka, kontroll, droger...

På NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, går det att läsa: "83 procent av de lagförda personer av misshandelsbrott är män, något som tyder på att våldsutövande är starkt kopplat till kön och maskulinitetsnormer."

En person som aldrig själv varit utsatt resonerar ofta att "det är väl bara att lämna honom". Men nej, så enkelt är det inte för de flesta dödliga misshandelsfallen uppstår vid separation och flykt. Detta är kvinnan mycket medveten om och farar för sitt och sina barns liv.

Barnen då? Det krävs lång erfarenhet och stora kunskaper av personal för att få barnen att berätta. Barnens försvarsmekanism förminskar gärna händelserna, man klarar helt enkelt inte att ta in allt våld, detta leder till trauma eller tidig posttraumatisk stress syndrom.

Och trots vetskapen om detta, trots LEX Lilla Hjärtat, trots LEX Tintin, trots Barnkonventionen, trots socialtjänstlagen får förövaren fortfarande umgängesrätt med barnen. Skrämmande. Socialtjänstens ansvar regleras i socialtjänstlagen (2001:453) SoL detta är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna.

Och i Säffle, som kan, som vill, och som vågar satsar vi väl på de hårdast lagstadgade nämnderna alltså socialnämnden och barn och utbildningsnämnden, så att alla barn i vår kommun ska få växa upp i trygga hem gå i trygga lärorika skolor som även ser till personalens bästa, eller?

Om man som medborgare i en kommun misstänker eller ser ett barn eller en kvinna fara illa så VÅGA anmäla. Man kan vända sig till Socialtjänsten som har det yttersta ansvaret, skolan, BVC, Kyrkan, närpolisen, Kvinnojouren Frida. Berätta för en vän som kan vara med och stötta, det viktigaste är att man gör något.

Om man ser/möter en kvinna eller barn som öppnar handen viker in tummen i handflatan och sedan stänger handen betyder detta HJÄLP - tveka inte att ingripa.

Vi måste börja stå upp för de utsatta i vårt samhälle och tillsammans kan vi stoppa våldet.

Susanne Ödqvist, Kristdemokrat

Artikeltaggar

Brott, lag och rättSäffleVåld i nära relationer