Hoppa till huvudinnehållet

Ny översiktsplan till samråd: ”Översiktsplan 2040”

Publicerad:
Nu har en ny översiktsplan för Säffle kommun har tagits fram och ska nu tas upp på samråd. Kenneth Andersson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Förvaltningschef Peter Pettersson och stadsarkitekt Daniel Nordholm.
Nu har en ny översiktsplan för Säffle kommun har tagits fram och ska nu tas upp på samråd. Kenneth Andersson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Förvaltningschef Peter Pettersson och stadsarkitekt Daniel Nordholm. Foto: Carolina Schützer

Nu har en ny översiktsplan för Säffle kommun har tagits fram och ska nu tas upp på samråd. Det var i början av 2020 som det beslutades av kommunfullmäktige att den tidigare gällande översiktsplanen, ”Översiktsplan 2013”, var inaktuell och att en ny översiktsplan skulle upprättas. Nu har man alltså det nya förslaget klart.

En översiktsplan är ett dokument som ska ange inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Den ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

– Det är som ett rådgivande underlag, så att man har någonting att planera efter. Och jag måste bara understryka att de har gjort ett jättebra jobb med översiktsplanen - den är välarbetad och vi i nämnden är nöjda med förslaget. Det är ett viktigt dokument för Säffles utveckling, säger Kenneth Andersson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det nya förslaget omfattar inte direkt Säffle stad, utan det är den övriga yta i kommunen. Den fördjupade översiktsplanen för Säffle stad reviderades 2017.

Hur länge har ni jobbat med den nya översiktsplanen?

– Översiktsplanen är ju ingenting man ändrar varje år, men när den tidigare var från 2013 var det dags att gå igenom den och revidera. Arbetet med den har pågått i drygt ett år - den är ju lite försenad på grund av pandemin, säger förvaltningschef Peter Pettersson och tillägger:

– Vi påbörjade arbetet drygt ett år tidigare men fick pausa - vi värdesätter att kunna komma ut och få information och åsikter från folk. Det var inte lätt i pandemin. Det har tagit ett tag men det har varit nödvändigt - grunden är att få inspel från folk. Så nu ska det bli spännande att se hur det mottags.

Dialogmöten

Men när arbetet kunde fortgå med att träffa folk igen så fick man en hel del synpunkter - stora som små. Man fick igång en dialog om samhällsutvecklingen.

– I dessa dialogmöten har vi försökt kolla på hur det ser ut både inom landsbygderna samt inom tätorterna när det gäller boende, fritid och brister till exempel, säger Peter.

Brukar folk tycka till mycket i sådant här?

– Det är ganska varierat. I V-bro var det inte så många som besökte mötena, men i Nysäter och Svanskog var det mycket tankar och engagemang. Sedan brukar det vara väldigt mycket åsikter när det gäller vindkraften. Vi hoppas ju såklart att det kommer mycket åsikter, säger Kenneth.

Just nu är man i ett läge där folk kan tycka till om förslaget - den 21 mars beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ställa ut förslaget på samråd i två månader. Därefter sker en revidering av förslaget - alla synpunkter från samrådet sammanställs tillsammans med de ändringar som görs i en samrådsredogörelse. Därefter ställs det ut ytterligare en gång.

Säffles utvecklingsinriktning är ganska unik i och med att den är så decentraliserad.
Säffles utvecklingsinriktning är ganska unik i och med att den är så decentraliserad. Foto: Carolina Schützer

Unik markanvändning i Säffle

Säffles utvecklingsinriktning är ganska unik i och med att den är så decentraliserad. Men i och med detta så bidrar de också till en levande landsbygd. Det är inte många andra kommuner som vill ha det på det här sättet.

– Vi har en utglesad befolkningsstruktur i Säffle - vi måste kunna leva i alla delar och det har också bidragit till en levande landsbygd, säger Daniel Nordholm, stadsarkitekt i Säffle.

En utvecklingsinriktning är grunden för kommunens prioritering och avvägning mellan de allmänna intressena avseende om hur mark- och vattenområden ska användas.

– Här väger man skog, jordbruk och bebyggelse mot varandra och kollar behov och intressen för att på så sätt se vart kan man bygga, säger Daniel.

Utökat med LIS-områden

Vid genomgång av sökta bygglov för nybyggnation mellan 2013-2021 framkommer ett mönster av fritidshus längs Värmlandsnäs kusten, Harefjorden och kust mellan Säffle-Åmål varav många inom LIS-områden.

– Här har vi lagt till 6-7 nya områden, så totalt är det ett 50-tal totalt. Det finns stort intresse för LIS-områden i Säffle och det är många som använder det, säger Daniel.

– Säffle har kommit långt fram med LIS-områdena. Det är folk som hör av sig och vill ha det - så vi kollar över områdena när folk vill ha dem. Detta sätt att planera är väldigt ovanligt, men det funkar, tillägger Peter.

För enbostadshus har flest bygglov sökts i utkanten av Säffle stad och i Långserudstrakten. Bygglovsansökningarna överensstämmer därmed med bostadsmarknadsanalysen och efterfrågan på stads- och naturnära boende. Antalet ansökta bygglov för nybyggnad under perioden 2013-2021 för fritidshus är 110 stycken och 53 stycken för enbostadshus.

Kollektivtrafiken förbättras

En annan punkt som fått stor plats i den nya översiktsplanen är att öka attraktiviteten för att bo på landsbygden genom att förbättra infrastrukturen. Detta ska göras bland annat genom att fortsätta bygga ut fibernätet och förbättra kollektivtrafiken.

– För att förbättra resandet med buss har man som förslag att flytta knutpunkten vid Knöstad till Ökne. Placeringen vid Knöstad har inneburit en del skadegörelse då det inte finns mycket av närliggande bebyggelse. Placeringen innebär också nackdelar för pendlare från Nysäter, säger Daniel.

Man kollar också över möjligheten att kunna få till ”Vålbergsrakan” för de som pendlar mellan Säffle och Karlstad med tåg. Alltså en genare sträckning för Norge/Vänerbanan. Dessutom har man en dialog med Region Värmland och Västtrafik om en motsvarighet till X-linjen ute på landsbygden.

Vill se ändring i vindkraften

Inför omarbetningen av den kommunomfattande översiktsplanen har kommunen också gjort reviderade ställningstaganden till vindkraften. Den har fått lite extra fokus - Peter menar att den gamla planen är alldeles för omfattande.

– Vi yrkar för förändring av riksintresseområden för vindkraft. Främst vill vi se ett avskaffande av områdena. Men om de kvarstår så bör man ändra kriterierna. Vindkraftsutbyggnad inom områdena skulle enligt den nuvarande utformningen skapa stora störningar för boende då områdena är belägna endast 400 meter från befintliga bostadshus - det vill vi ha ändrat till 1000-1500 meter, säger Peter.

– Kommunen har föreslagit att fler vindkraftverk inte ska uppföras i kommunen. Detta beslut kan dock komma att omprövas efter regeringens utredning "Stärkta incitament för utbyggd vindkraft". Men som det är nu så är det ingen vindkraft i det här läget, avslutar Kenneth.

Artikeltaggar

BygglovDaniel NordholmKenneth AnderssonMiljöNysäterPeter PetterssonSäffle

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.