Hoppa till huvudinnehållet

Alternativa sätt att höja kvalitén på undervisningen – utan att lärarna sliter ut sig!

Publicerad:
Insändarskribenten har tankar om situationen i skolan. Genrebild.
Insändarskribenten har tankar om situationen i skolan. Genrebild. Foto: Alexander Olivera/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Under det senaste året har vi återkommande läst om bristen på resurser i skolan, inte minst på insändarsidan där lärare har uttryckt oro och frustration över neddragningen av tjänster.

Vi har nu facit: I lördagens ST kunde vi läsa att resultaten i skolan sjunker och att Säffle ligger riktigt illa till i jämförelse med landets övriga kommuner. Kvalitén på undervisningen har sjunkit rejält. Ingen munter läsning!

Att barn- och utbildningsförvaltningen kommit fram till vad som behövs på de olika enheterna, bland annat fler speciallärare, är glädjande. Tidigare år har vi fått höra att undervisningen bör kunna genomföras med befintliga resurser. Att använda bildstöd har varit ett exempel på åtgärder som förordats. Ja, det har fungerat som ett mantra!

Politikerna menar dock att det i nuläget inte är möjligt att skjuta till mer pengar men att förvaltningen får hitta andra sätt för att minimera kostnaderna, utan att det tummas på kvalitén får man förmoda. Som lärare undrar man förstås hur. Förutom att fundera över åtgärder så bör rektorer och chefer inom förvaltningen intressera sig för lärarnas arbetsmiljö. Om vi nu drar ett extra stort lass på grund av att vi är för få så är det särskilt viktigt att spara på vår energi. Hur göra så att lärarnas arbete blir mindre slitsamt?

Ett steg i rätt riktning vore att ge oss mer tid för planering av undervisningen. För att bedriva undervisning av god kvalité och föra eleverna framåt behövs för- och efterarbete, både enskilt och tillsammans med kollegor. Vi hinner inte det fullt ut eftersom vi tvingas till för många konferenser. Det räcker med en effektiv konferens/vecka! Dessutom har de senaste årens fortbildningar och studiedagar haft en pinsamt låg kvalité vilket gör att värdefull tid försvinner. Lyssna på lärarna på de olika enheterna! Vilken fortbildning behöver vi? En nyexaminerad lärare och en lärare som arbetat i 30 år behöver inte likadan fortbildning. ”Särskilda anpassningar” bör gälla även för oss!

Ytterligare en viktig faktor är att se och uppmuntra lärare som gör ett gott arbete. Rektorer, ta er tid att besöka oss ute i verksamheten! Ni kan föra goda exempel vidare.

Sammanfattningsvis: uppmuntran, färre konferenser och en riktad fortbildning är några åtgärder som förbättrar undervisningens kvalité.

Lärare och mormor

Artikeltaggar

ÅtgärderLärareSäffleSkola och utbildningUndervisning