Hoppa till huvudinnehållet

Betraktelse: Klarsyn

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den enkla betydelsen av substantivet klarsyn är naturligtvis god synförmåga. Man ser klart och tydligt utan hjälpmedel, till exempel glasögon. Den mer avancerade och komplexa betydelsen är insikt om, och förmåga att förstå, hur tillvaron är beskaffad.

Vad som har inbördes samband och hur dessa samband ser ut. En klarsynt person har förvärvat denna insiktskrävande förmåga. Öppna sinnen – inte endast ögon, nyfikenhet och receptivitet ger god hjälp på vägen mot klarsynthet. Klarsynen är närmaste granne till visheten, ofta sambo.

Ur den kristna trons perspektiv är den renodlat materialistiska verklighetsförståelsen, som idag är allt mer dominerande i vårt moderna och sekulariserade samhälle, inte klarsyn. Den är snarare uttryck för en allvarlig synskada, som gränsar till total blindhet. Redan Jesus insåg, för 2 000 år sedan, att om ”en blind leder en blind faller båda i gropen,” Matteus 15:14. I dagens Sverige är fallgroparna många, och allt fler gropar fylls av fallande. Närmast dagliga skjutningar och sprängningar skrämmer många av oss. I det läget ropas på repressiva åtgärder, skärpta lagar och längre straff. Samtalet om det slags blindhet som lett oss och vårt samhälle till denna situation tenderar att stanna på den materialistiska nivån. Ett annat perspektiv borde anläggas. Frågor kring vad det i grunden handlar om att vara människa, vilka de grundläggande mänskliga behoven egentligen är, och om hur ett samhälle som möter och tillgodoser dessa behov bör formas, borde ställas på allvar.

Den kristna tron och kyrkan har något att bidra med i detta sammanhang. Inte ett färdigt mirakelsvar, men dock ett bidrag. Först och främst: människan är inte endast en materiell varelse, en kropp med kroppsliga behov. Människan består av ande, kropp och själ, och har därför också andliga och själsliga behov. Jesus deklarerade att ”människan skall inte leva bara av bröd”(Luk 4:4). Det är inte lätt att kortfattat i detalj beskriva vad som menas med trikotomin – ande, kropp och själ - speciellt som vi idag brukar förstå den som benämning på tre separata, klart avgränsade delar av människan. På bibelns tid sågs den däremot som en helhet, som olika intimt sammanflätade sidor hos människan. Kroppen är i kristen tro den yttre gestalten och själen är den inre gestalten, och de utgör två oskiljbara sidor av samma helhet. Anden hos människan representerar hennes ”förbindelselänk” med Gud, hennes Skapare, och det som gör människan till människa.

Det grekiska ordet psyche betyder själ och liv. Ordet återklingar i ord som psykologi och psykiatri och psykisk. Ett av Sveriges stora problem idag torde vara den svält som människors själar utsatts för under lång, lång tid. Generalsekreteraren vid Caritas Sverige, George Joseph, sa i en intervju nyligen: ”Det stora hotet mot vårt samhälle kommer inte utifrån, utan inifrån. Här finns till exempel den psykiska ohälsan som ökar, särskilt bland unge, liksom bristen på livsmening och framtidstro”(Dagen 19 juli s. 9).

Välkommen till kyrkans gudstjänst i morgon söndag. Temat är ”andlig klarsyn.” Där och då bjuds du mat för din själ – det behöver den. Låt din ande sätta dig i förbindelse med Gud, din Skapare, och med Jesus Kristus, din Frälsare. Otaliga vittnesbörd har avgetts om vad ett äkta möte med Gud kan innebära, och har inneburit i enskilda människors liv. I gudstjänstens gemenskap är det faktiskt möjligt att lyssna in - och uppleva – att evangelium är just evangelium, det vill säga ”det glada budskapet.” En väg till klarsyn, till andlig klarsyn erbjuds dig av honom som sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet”(Joh 14:6).

Nils-Eije Stävare

Predikant i EFS-kyrkan, Säffle

Artikeltaggar

Caritas SverigeEFSEtik och religionGudGudstjänsterSäffle