Hoppa till huvudinnehållet

Nordic Paper överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut - vill riva allt

Publicerad:
Nämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen. Nordic Paper vill fortfarande riva alla byggnaderna som fanns med i rivningsansökan.
Nämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen. Nordic Paper vill fortfarande riva alla byggnaderna som fanns med i rivningsansökan. Foto: Carolina Schützer

I maj kom det in en ansökan om rivningslov gäller flertalet byggnader som tillhör Nordic Papers anläggning i Säffle. Under miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juni beslutades att två byggnader skulle sparas; brukskontoret och en av tjänstebostäderna. Nu har det kommit in en överklagan.

Nordic Papers överklagar nu, genom HR-chef Lars Löfquist, miljö- och byggnadsnämndens enhälliga beslut rörande rivningslov. Beslutet som nämnden tog var att bevilja rivningslov på allt förutom brukskontoret och en tjänstebostad. Men nu yrkar Nordic Paper på att Länsstyrelsen i Värmlands ska ändra nämndens beslut, så att rivningslov beviljas för brukskontoret och den fjärde tjänstebostaden också. I sitt överklagande skriver de följande:

– Bolaget ifrågasätter inte att industribyggnader generellt kan ha ett kulturhistoriskt värde. Detta värde skall dock vara proportionerligt för den skada eller olägenhet som bolaget har av att byggnaden är kvar.

Historia mot behov

Man anser dock att byggnaden i dess om- och tillbyggda tillstånd ”inte har ett sådant högt historiskt eller kulturellt värde”. Därför bör den beläggas med rivningsförbud.

Det har blivit förändrade trafikrörelser inne på brukets område i samband med att massabruket togs ur drift. Det står i överklagan att ”bolaget har bedömt att transporterna igenom fabriksområdet i sin nuvarande sträckning utgör en onödig risk för personer likväl som för vissa installationer.”

På grund av detta ska Nordic Paper ha tagit fram en ny lösning för transporterna av massa in till anläggningen. Den föreslagna lösningen är en ny vägsträckning samt en ny in- och utpasseringsgrind i den södra delen av bruksområdet - alltså där brukskontoret nu ligger. Det står vidare i överklagan:

– Bolaget anser att säkerheten och arbetsmiljön här har företräde framför det ytterst begränsade historiska, kulturhistoriska värdet av det under åren ombyggda brukskontoret.

Rivningsplaner på Nordic Paper: ”En stor del av brukets historia”

I överklagandet framhålls också att man tycker att flera uppgifter och ”yttranden till nämnden saknar relevans och är direkt felaktiga”. Detta eftersom det inkommit uppgifter att brukskontoret används flitigt och är deras enda tillgängliga kontor i Säffle, och att andra inte upplever trafikproblematiken.

Nämndes förslag om att riva delar och återställa andra delar av brukskontoret, menar man också skulle bli för kostsam. De anser att den inte är i ”paritet med det historiska eller kulturhistoriska värdet av byggnaden.”

Nämnden vill spara den här tjänstebostaden - det vill inte Nordic Paper.
Nämnden vill spara den här tjänstebostaden - det vill inte Nordic Paper. Foto: Carolina Schützer

Andra behov nu

Vad gäller tjänstebostaden som nämnden beslutat spara, trots det dåliga skicket, skriver man följande i överklagan:

– Bolaget kan således inte först nämndens resonemang om att denna bör sparas. Bolaget förstår att det finns ett visst historiskt och kulturhistoriskt värde i bevarandet av byggnaden, men att detta intresse står i bjärt kontrast till det ökade behov av ytor och servicefunktioner som bolaget behöver för att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet och rationell verksamhet.

Man menar att man behöver platsen till annat i och med den nu införda kontinuerliga driften. Och att spara byggnaden till en servicebyggnad skulle vara för kostsamt - de anser att byggnaden är i ett allt för dåligt skick. Man menar att behovet nu inte är detsamma som förr - förr behövde man bostäder nu behöver man kunna ”tillhandahålla bekvämligheter för entreprenörer och chaufförer som angör bruket dagligen.”

– Sammanfattningsvis anser bolaget att kostnaderna för att bevara eller omvandla/iordningställa befintliga byggnader inte står i proportion till det bevarandevärde som anförs av nämnden som skäl för att inte bevilja rivningslov för byggnaden.

I överklagan påpekar Nordic Paper att man har för avsikt att dokumentera byggnaderna genom fotografering. De menar att de på så vis ska tillgodose att historiken som varit kring bruket bevaras till eftervärlden.

I och med Nordic Papers överklagan så kommer ärendet nu prövas i Länsstyrelsen i Karlstad. Bygglovsärenden brukar där ta mellan en till sex månader innan ett beslut fås.

Artikeltaggar

BeslutMiljö- och byggnadsnämndenNämnderNordic PaperÖverklagandenSäffleSamhälle

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.