Hoppa till huvudinnehållet

Vi värnar alla våra landsbygdsskolor

Publicerad:
Arkivbild. Den politiska majoriteten har inga planer på att lägga ned någon landsbygdsskola.
Arkivbild. Den politiska majoriteten har inga planer på att lägga ned någon landsbygdsskola. Foto: Claes Österman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i barn- och utbildningsnämnden har gått till val på att våra landsbygdsskolor i kommunen ska finnas kvar och också vara av god kvalitet. Vi är överens om att alla barn, oavsett var man bor, har rätt till en god utbildning och en bra skolgång i en likvärdig skola!

Tyvärr finns det missuppfattningar och ryktesspridning gällande landsbygdsskolornas vara eller icke vara och här vill vi vara väldigt tydliga; inga landsbygdsskolor kommer att läggas ned.

Skolorna är även navet i de servicecentra som vi vill att Säffle kommun ska ha utanför centralorten. Tillsammans med affärer och annan service är de förutsättningarna för fullmäktiges mål att leva och bo i hela Säffle. Vi är väl medvetna om skolornas betydelse på landsbygden och tar detta på stort allvar.

Den inflyttning som sker till Säffle, är koncentrerad till landsbygdsdelarna av kommunen, det bor cirka 9 000 invånare i tätorten och cirka 6 000 på landsbygden.

Detta är vår övertygelse och vi hoppas med detta klargörande att frågan kan läggas till handlingarna och ge arbetsro till elever och personal på våra så viktiga landsbygdsskolor.

Vi har självklart full förståelse och respekt för den oro som kan komma att uppstå när det blir missförstånd eller ryktesspridning gällande landsbygdsskolorna, men under innevarande mandatperiod kommer inte någon landsbygdsskola att läggas ned.

För C, M, KD och MP i barn- och utbildningsnämnden

Thomas Jarlhamre (M)

Putte Grötting (C)

Hans Peterson (C)

Lars Andersson (C)

Linda-Marie Sjögren (C)

Anna Mossberg (M)

Claudia Oscarsson (C)

Fredrik Pettersson (C)

Britta Zetterlund-Johansson (M)

Beatrice Nyman (KD)

Magnus Larsson (MP)

Artikeltaggar

CenterpartietKristdemokraternaLandsbygdMiljöpartietModeraternaPutte GröttingSäffleSamhälleSkola och utbildningSkolorThomas Jarlhamre