Hoppa till huvudinnehållet

Mer skog skyddas i Värmland - viktigt för biologisk mångfald

Publicerad:
230 år gammal tallskog i Säffle kommun.
230 år gammal tallskog i Säffle kommun. Foto: Roger Gran

Frivilligt avsatt skog och formellt skyddad skog ökar i Värmland, enligt statistik från SCB. Det är viktigt för den biologiska mångfalden.

– Ofta är det arter som är beroende av väldigt speciella förhållanden som kan försvinna vid en avverkning, säger Roger Gran, skogsvårdskonsulent på Skogsstyrelsen i Säffle, som märkt ett ökat intresse för biotopskydd och naturvårdsavtal.

En del av skogen i Sverige är formellt skyddad för att främja biologisk mångfald. Skogsägare sätter också av en del av sina skogsbestånd för naturvårdsändamål. Det kan innebära att skogen lämnas orörd eller att skogsägaren arbetar aktivt för att förstärka de naturvärden som finns.

– Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att naturen bättre kan stå emot klimatförändringar. För att bevara mångfalden av arter måste skogsnäringen främja olika typer av skogsmiljöer, säger Helene Andersson, naturvårdsspecialist på skogsägaren Holmen skog, i ett pressmeddelande.

Gammal tallskog med höga naturvärden i Säffle kommun.
Gammal tallskog med höga naturvärden i Säffle kommun. Foto: Roger Gran

Krävande klimatkris

Ny statistik från Statistiska centralbyrån visar att både frivilligt avsatt skog och formellt skyddad skog ökar i Sverige (se faktaruta).

– Att vi har skog som är frivilligt avsatt eller formellt skyddad är viktigt för den biologiska mångfalden. Samtidigt kräver klimatkrisen att vi brukar skogen mer, eftersom träd som växer binder mer koldioxid och eftersom skogens produkter hjälper oss att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart. Lösningen är att både öka skörden i den brukade skogen och att vidareutveckla strategierna för att främja biologisk mångfald i såväl skyddad som brukad skog, säger Helene Andersson, i pressmeddelandet.

Asprik och artrik rasbrant med höga naturvärden. Bilden är tagen i Säffle kommun.
Asprik och artrik rasbrant med höga naturvärden. Bilden är tagen i Säffle kommun. Foto: Roger Gran

Flera områden i Säffle

Roger Gran är skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Säffle som bland annat arbetar med formellt skydd i form av biotopskydd och naturvårdsavtal.

– I dagsläget finns det 24 ansökningar hos Skogsstyrelsen i Värmland från skogsägare som ansökt om att formellt skydda skogsområden mot ersättning, 6 av dem finns i Säffle kommun. Vi prioriterar utifrån olika parametrar, området ska ha ett högt naturvärde och stor areal, gärna tre hektar eller mer. Tilldelningen av pengar har minskat och det innebär att vi beslutar om färre objekt per år, men totalt ökar arealen.

Biotopskydd gäller för all framtid. Det innebär också en högre ersättning till markägaren - det fulla värdet plus 25 procent i extratilldelning.

– Biotopskydd är starkare än naturvårdsavtal. Båda kan kräva skötsel, men ibland är det orördhet som gynnar naturvärdena. Man utgår från vad naturen kräver i form av skötsel, det är ingen traditionell gallring och avverkning.

Strandskog med höga naturvärden. Bilden är tagen i Säffle kommun.
Strandskog med höga naturvärden. Bilden är tagen i Säffle kommun. Foto: Roger Gran

Kräver skötselåtgärder

Naturvårdsavtal kan tecknas i högst 50 år och i ett sådant bestämmer man vad som behöver göras utifrån de naturvärden som finns. Det kan till exempel vara en intressant lövskog där det växer gran som kan vara nödvändig att ta bort.

– När det gäller naturvårdsavtalen kommer området tillbaka till fastigheten när det gått ut, därför är ersättning lägre. För ett 50-årigt avtal är riktvärdet för ersättning 60 procent av nettot vid en tänkt avverkning. Finns det ett skötselbehov i ett formellt skyddat område kan markägaren få ersättning av Skogsstyrelsen för att göra åtgärden själv och även sälja det virke som eventuellt behöver avverkas i naturvårdande syfte.

Till formellt skyddad skog hör även naturreservat som länsstyrelserna fattar beslut om.

Så mycket skog är frivilligt avsatt eller formellt skyddad

Under 2022 var 70 800 hektar produktiv skog i Värmland frivilligt avsatt, jämfört med 65 000 hektar 2021.

När det gäller formellt skyddad skog i Värmland rör det sig om 38 200 hektar, jämfört med 37 400 hektar 2021.

I Sverige var 1 372 500 hektar skog frivilligt avsatt 2022, jämfört med 1 319 000 hektar 2021.

Formellt skyddad skog i Sverige var 1 348 800 hektar för 2022 och 1 327 600 hektar för 2021.

Källa: SCB

Artikeltaggar

Biologisk mångfaldHolmen ABMiljöSäffleSCBSkogSkogsstyrelsenVärmlands län

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.